TANÁCSADÁS

Tanácsadás állami szervezetek és önkormányzatok számára

Tanácsadás

Tanácsadás

A tanácsadás állami szervezetek és önkormányzatok számára a Városfejlesztés ZRt egyik legfontosabb szolgáltatása. Állami szervezeteknek nyújtott tanácsadási tevékenysége keretében keletkeztek a Városfejlesztés ZRt legnagyobb hatású innovációi, amelyek eredményeként alapjaiban és átfogó jelleggel megújult a városfejlesztés magyarországi módszertana és eszköztára a rendszerváltás után.

Ennek a folyamatnak meghatározó mérföldköveit jelentették például a városfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, amelyek a Városfejlesztés Zrt nagyarányú közreműködésével kerültek kidolgozásra. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott, Városrehabilitáció 2017-2013, Kézikönyv a városok számára című 2007-ben, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium égisze alatt az előbbi továbbfejlesztése érdekében megjelent, Városfejlesztési kézikönyv című, 2009 januárjában jelent meg. Az akcióterületi terv készítésére, az integrált városfejlesztési, illetve településfejlesztési stratégia operatív városfejlesztési tartalmára, a városfejlesztő társaságok létrehozására és működtetésére vonatkozó részletes előírások a Városfejlesztés ZRt tanácsadói tevékenységének keretében kerülhettek bele a szakpolitikai iránymutatásba, és vetették meg a szakmai alapjait az integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozását tartalmilag is szabályozó 314/2012. (XI.8.) számú Kormányrendeletnek.

A városfejlesztés módszertanának és eszköztárának országos szintű fejlesztése mellett a Városfejlesztés ZRt által végzett tanácsadói tevékenység fontos szerepet tölt be konkrét projektek, illetve önkormányzatok szintjén is. A tanácsadás a fejlesztési folyamat bármely fázisában történhet a közszféra fejlesztési elképzeléseinek első körvonalazásától a hosszú távú fejlesztési koncepció, a középtávú stratégia és az előzetes akcióterületi terv átgondolásán keresztül a megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akcióterv készítéséig. Az 1990-es évek elejétől kezdve a Városfejlesztés ZRt 2007-ben nyugdíjba vonult korábbi, és a társaság 1997-es megalapítását lehetővé tevő megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő jelenlegi vezérigazgatója vezette azt a szerteágazó munkafolyamatot, amely elvezetett az akcióterületi tervekre, megvalósítás orientált integrált településfejlesztési stratégiákra és városfejlesztő társaságokra vonatkozó szakpolitikai iránymutatásokhoz. Ezáltal, több mint 20 éves, külföldön is elismert, hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatainak birtokában a Városfejlesztés ZRt, illetve vezérigazgatója a magyarországi piaci szereplők közül egyedülálló kompetenciával, versenyképes áron nyújt tanácsadási szolgáltatást a városfejlesztés területén, vagy városfejlesztési kérdéseket érintő ingatlanfejlesztési projektekben állami szervezeteknek, önkormányzatoknak és egyházaknak.

A Városfejlesztés ZRt városfejlesztési tanácsadási tevékenységének harmadik bevált területét a településrendezési tervezéshez, településrendezési eszközök készítéséhez önkormányzatok és településrendezési tervezők számára nyújtott szolgáltatás jelenti. Jellemző eset, hogy a tisztán szabályozáson alapuló településfejlesztés eszköztára önmagában már nem bizonyul elégségesnek ahhoz, hogy egy településrendezési eszköz a céljának megfelelően betöltse szerepét a közjó szolgálatában, a közérdek érvényesítésében a városi szövet átalakítása során. Ilyenkor a közszféra adott városfejlesztési céljainak valóra váltása érdekében a szabályozási eszközökön túl a közszféra építési tevékenységgel történő beavatkozására is szükség van. Ezekben az esetekben a Városfejlesztés ZRt operatív városfejlesztési kompetenciája és ezen alapuló városfejlesztési tanácsadó tevékenysége általában nagyon hasznosnak bizonyul és sokszorosan megtérül a településrendezési tervező és az önkormányzat szempontjából egyaránt.


Referenciák

 • BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A KÖNYVFESZTIVÁLON

  BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A KÖNYVFESZTIVÁLON
  Szeptember 29. és október 2. között 27. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison. A nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye térségünk meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A rendezvényen a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, Dr. Bajnai László 2021-ben a Scolar Kiadó gondozásában megjelent új kötete, ...
 • DR. MOHAI V. LAJOS: A városfejlesztés huszonöt éve – I. rész

  25 évvel ezelőtt, 1997-ben alakult meg a Városfejlesztés Zrt. Az eltelt negyedszázad és az évforduló indokolja a visszatekintést. Az elmúlt két és fél évtized egybefonódott a rendszerváltozás után használható városfejlesztési eszköztár kialakításával-kialakulásával, városaink látványos megújításával és fejlődésével. A társaság Aczél Gábor, Bajnai László és az 1816-ban alapított fejlesztési pénzintézet, a Caisse des ...
 • DR. BAJNAI LÁSZLÓ: GONDOLATOK A DIGITÁLIS VÁROS PERSPEKTÍVÁKRÓL I.

  Digitális város perspektívák a fenntartható városfejlesztés kihívásainak tükrében Minden jog fenntartva. Budapest, 2022. A szerző: Dr Bajnai László PhD Vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt; Tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék. BEVEZETÉS Városfejlesztésről, településfejlesztésről sokféle különböző értelemben és megközelítésben esik szó a médiában, a szakirodalomban és a tudományos diskurzusban egyaránt. A következőkben az európai és a hazai tudományos szakirodalomban ...
 • NÉMETH ANDRÁS – DR. BAJNAI LÁSZLÓ: DIGITÁLIS VÁROS

  Megalapozó kutatási tanulmány Mosonmagyaróvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) digitális város dimenziójához Budapest, 2022. A szerzők: Németh András vezető szakértő, Városfejlesztés Zrt.; Dr Bajnai László PhD vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt; tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék. A tanulmány a Városfejlesztés Zrt és a szerzők szellemi terméke, ami a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerinti védelem hatálya alá ...
 • MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

  MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatójának Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata című új kötete a Scolar Kiadó gondozásában jelenik meg. A településfejlesztés egyetemi oktatását is segítő kötet a fenntartható városfejlesztéshez szükséges legfontosabb alapismereteket foglalja össze…
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak levelező tagozatos hallgatóinak tartott előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban: Telepulesfejlesztes_I_Eloadasok_Levelezo_Bajnai_Laszlo
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében tartott előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban: Településfejlesztés_I_N_3_4_10_11_12_13dik_Eloadas_Bajnai_Laszlo
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ SZEMINÁRIUMI ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN A G1, G2, G3, G4 CSOPORTOK RÉSZÉRE

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében 2021. 04. 21-ig megtartott, illetve megtartásra kerülő szemináriumi előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban.: Telepulesfejlesztes_I_gyakorlatok_anyaga_20210421ig_G1_G2_G3_G4
 • A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA – DOKTORI KÉPZÉS

  A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA - DOKTORI KÉPZÉS
  Még lehet jelentkezni „A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása” címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában meghirdetett doktori képzésre. Felvehető hallgatók száma: 2. Jelentkezési határidő: 2021. 03. 31. A téma jelentőségéhez és aktualitásához nem férhet kétség. Minden jel arra utal, hogy a közigazgatás, általánosabb értelemben a közszféra területi, települési ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – DR. BAJNAI LÁSZLÓ KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa előadásának diái itt tölthetők le, melynek tárgya az első magyar városfejlesztő társaság, a Városfejlesztés Zrt, az OTP és a Caisse des Dépots et Consignations állami fejlesztési pénzintézet, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vegyes tulajdonú városfejlesztő társasága, a SEM IX ...
 • A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN 2.

  A KERTVÁROSOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAI, 1. RÉSZ A világméretű COVID-19 járvány, és körvonalazódó tartós urbanizációs hatásai Magyarországon talán a kertvárosok tekintetében eredményezik a legnagyobb – a városok egészére kiható – településtervezési, vagyis településrendezési tervezési és településfejlesztési tervezési, eszközökkel megválaszolható kihívásokat a városok és községek fenntartható fejlődésének biztosítása szempontjából. A hangsúlyok eltolódását – vagy ...
 • A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN 1.

  BEVEZETÉS A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési tervek elkészítése- a településen élők, illetve érintett szakemberek bevonásával- az önkormányzat feladata. A településfejlesztés, mint szakmai tevékenység az épített környezet alakításáról és ...
 • A VILÁGMÉRETŰ COVID-19 JÁRVÁNY VÁRHATÓ TARTÓS URBANIZÁCIÓS HATÁSAI

  A VILÁGMÉRETŰ COVID-19 JÁRVÁNY VÁRHATÓ TARTÓS URBANIZÁCIÓS HATÁSAI
  A COVID-19 pandémia és annak várható tartós urbanizációs hatásai
 • Fenntartható urbanizáció

  Fenntartható urbanizáció
  Fenntartható urbanizáció címmel jelenik meg Dr. Bajnai László újabb tanulmánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadójának gondozásában készülő Fenntartható önkormányzat című tanulmánykötetben. A kiadvány azokat az eredményeket jeleníti meg, amelyek a Jó Állam kutatások önkormányzati, településtudományi vetületéhez kapcsolódva körvonalazódtak az elmúlt év során. A kötetben a fenntartható önkormányzat szerteágazó témakörén és a ...
 • „BUDAPEST RENESZÁNSZÁÉRT” JAVASLAT BUDAPEST VÁROSREHABILITÁCIÓJÁNAK PROGRAMJÁRA (1993)

  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, Dr Bajnai László vezetésével, Erő Zoltán budapesti főépítész részvételével 1993-ban készített, a Főváros Közgyűlése által 1994-ben jóváhagyott városfejlesztési programjavaslat a rendszerváltozás után készített korábbi dokumentumok szemléletével gyökeresen szakítva az operatív városfejlesztés bevált európai gyakorlatának és az Európai Közösségek akkori tagállamai közül a kontinentális európai országok jogrendszerének, ...
 • DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI KÍNAI MÉRNÖKÖKNEK

  DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI KÍNAI MÉRNÖKÖKNEK
  Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa településfejlesztés Budapesten és Magyarországon témakörben tartott előadássorozatot kínai mérnökdelegáció számára 2016. 11. 30-án az EDUTUS Főiskola által szervezett nemzetközi szakmai továbbképzési program keretében. Budapest és Nagykanizsa fejlesztéseinek tükrében mutatta meg Magyarország bevált településfejlesztési eszközeit a Fővárosi Közmunkák ...
 • Dr. Bajnai László tudományos publikációinak teljes listája

  Dr. Bajnai László tudományos publikációinak teljes listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037297
 • Dr. Bajnai László 10 legfontosabb közleménye az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában

  Dr. Bajnai László doktori iskolai témavezető 10 legfontosabb közleménye az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=23980
 • Okos város a fenntartható városfejlesztés szolgálatában

  Az okos város– a Smart City – egy új megközelítést, a digitális forradalom vívmányainak alkalmazására épülő információtechnológiai és telekommunikációs eszközök exponenciális ütemben bővülő tárházát és a város életében, üzemeltetésében a köz- és a magánszféra szolgáltatásai keretében a használatukkal történő tevékenységek kiterjedt körét jelölő fogalom, egyre bővülő jelentéstartománnyal. A megközelítés középpontjában a ...
 • OKOS VÁROS ÉS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS

  Egyetemi szinten az EDUTUS Egyetem Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzése keretében folyik okos városhoz értő szakemberek képzése. A képzés egyik kulcsfontosságú ismeretanyaga az okos város megközelítés és a fenntartható városfejlesztés módszertan és eszköztár alkalmazásának összehangolása, integrálása az integrált településfejlesztési stratégiák megvalósításával történő operatív városfejlesztés keretei közé. Az egyetemi tananyag szerzője és ...
 • DR. BAJNAI LÁSZLÓ 2020. 10. 17-I KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEVELEZŐS HALLGATÓINAK

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője 2020. október 17-én tartott négy órás előadása az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar közigazgatás-szervező alapképzési szak levelező tagozatos hallgatóinak, a Közigazgatási urbanisztika című tantárgy keretében.
 • BAJNAI LÁSZLÓ – KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA (EGYETEMI ELŐADÁS)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási urbanisztika kurzusa keretében az urbanizációról, városfejlesztésről, településfejlesztésről, a környezeti szempontból fenntartható urbanizáció és a fenntartható városfejlesztés kihívásairól, a tervszerű városfejlesztés, településfejlesztés szükségességéről és lehetségességéről a magyarországi bevált gyakorlatot bemutató esettanulmány kontextusában tartott, 2019. november 28-i és december 12-i előadásai itt tölthetők le egységes szerkezetben pdf formátumban. ...
 • eGov Hírlevél – „A JÓ ÖNKORMÁNYZÁS MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE CÍMŰ MŰHELY- ÉS VITAKONFERENCIA” – (BESZÁMOLÓ)

  „A jó önkormányzás fogalmától elválaszthatatlan a jó településfejlesztés”- hangsúlyozta Bajnai László. Az NKE tudományos főmunkatársa…
 • KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA EGYETEMI TANKÖNYV

  2018 év végén jelent meg Buskó Tibor László és Jószai Attila Közigazgatási urbanisztika című egyetemi tankönyve, melynek rövid ismertetőjében és bevezetőjében a szerzők úgy fogalmaznak, hogy…
 • BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR – Könyvajánló hónapról hónapra – 2017. július

  Bajnai László az elmúlt évtizedekben aktív, gyakorlati városfejlesztő munkásságával párhuzamosan, könyveivel és oktatói, tudományszervezői tevékenységével is elkötelezte magát az urbanisztika mellett. Legutóbb az idei Könyvhétre a Bevezetés az urbanisztikába című kézikönyve jelent meg a Scolar Kiadó gondozásában…
 • BAJNAI LÁSZLÓ – A KÖZSZFÉRA SZEREPE AZ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN (EGYETEMI KURZUS LEVELEZŐSÖKNEK)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen A közszféra szerepe az urbanizáció tervezésében és megvalósításában című kurzusa keretében levelező tagozatos hallgatóknak tartott 2018. november 9-i előadása diái PDF formátumban itt tölthetőek le…
 • BAJNAI LÁSZLÓ – KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA (EGYETEMI ELŐADÁS)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási urbanisztika kurzusa keretében tartott 2018. november 8-i előadása diái PDF formátumban itt tölthetőek le…
 • FRANCIA-MAGYAR OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI SZEMINÁRIUM – PÉCS 2011

  A Városfejlesztés Zrt. kezdeményezésének, szakmai előkészítő munkájának és szervezésének köszönhetően nagy sikerű nemzetközi konferenciának adott otthont Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kara (PTE PMMIK) 2011. május 19-én.
 • A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ A KIHÍVÁS, A TERVSZERŰ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGOLDÁS

  A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ A KIHÍVÁS, A TERVSZERŰ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGOLDÁS
  A fenntartható urbanizáció kihívásai címmel megjelent Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa műhelytanulmánya az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet által rendezett 2016. évi műhely-fórumon elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazó tanulmánykötetben. A  Prof. Dr. Tózsa István által szerkesztett, Prof. Dr. Nemes ...
 • Bajnai László – A fenntartható urbanizáció kihívásai (tanulmány)

  „A fenntartható urbanizáció kihívása” című tanulmány PDF formátumban ezen a linken tölthető le az oldalról: Bajnai László – A fenntartható urbanizáció kihívásai.pdf Kapcsolódó cikk: A fenntartható urbanizáció a kihívás, a tervszerű városfejlesztés a megoldás
 • A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS

  A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
  Fenntartható urbanizáció, fenntartható városfejlesztés A fenntartható urbanizáció, fenntartható városfejlesztés: szükséges. Az általános értelemben vett fenntartható fejlődés kihívásainak megválaszolása nem csak a tudományos diskurzus, a közvélemény alakítása és a szemléletformálás, nem csak megfelelő közpolitikák és a végrehajtásukhoz szükséges szabályozó jellegű eszközök szükségesek, hanem gyakran a közszféra tudatos, tervszerű, szerteágazó és komplex beavatkozásai is. ...
 • Integrált Városfejlesztési és Településfejlesztési Stratégia készítése

  A Városfejlesztés Zrt minden városi kategória számára készített integrált városfejlesztési stratégiát a 2007-2013 fejlesztési időszakban az akcióterületi tervek stratégiai szintű megalapozása érdekében. A Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készültek el a későbbiekben a jogszabályban integrált településfejlesztési stratégiának nevezett integrált városfejlesztési stratégiákra – IVS – vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, a 2007-es, Városrehabilitáció 2007-2013, ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SZOMBATHELY

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - SZOMBATHELY
  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot. 2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását. Weboldal: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/koncepciok-tervek/telepulesfejlesztes/ Integrált Településfejlesztési Stratégia ...
 • ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SZOMBATHELY MJV BELVÁROSÁRA

  ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SZOMBATHELY MJV BELVÁROSÁRA
  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben hagyta jóvá a Városfejlesztés Zrt által, Bajnai László PhD, városfejlesztési irányító tervező vezetésével készített Előzetes Akcióterületi Tervet Szombathely MJV Belvárosára. Az Előzetes Akcióterületi Terv (EATT) alapozza meg Szombathely Belvárosának komplex megújítását. Az EATT-ben foglaltak alapján azonnal megindult a Szent Márton születésének 1700. évfordulója megünneplése ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – NAGYKANIZSA

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - NAGYKANIZSA
  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A Településfejlesztési Koncepció és az ITS a szakmai alapja a következő városfejlesztési és településrendezési dokumentumoknak: Integrált Területi Program (ITP) Akcióterületi Terv a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére Akcióterületi Terv ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – ÜLLŐ

  A Városfejlesztés Zrt által Üllő Város Önkormányzata megbízásából készített Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – feladata többek között az új településrendezési eszközök megalapozása valamint a gazdasági szempontból fenntartható fejlődés elősegítése volt. Üllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája többféle akcióterületi terv előzetes változatát tartalmazza az ITS stratégiai célkitűzéseinek valóra váltása érdekében. Az ...
 • AKCIÓTERÜLETI TERV – ÜLLŐ VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE

  AKCIÓTERÜLETI TERV - ÜLLŐ VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE
  2010-ben Üllő Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette a Üllő Városközpont Fejlesztése és Funkcióbővítő Rehabilitációjára vonatkozó Végleges Akcióterületi Tervet. Az Akcióterületi Tervben alapján megépült a városháza és megvalósult a városközpont fejlesztésének I. üteme. Vezető városfejlesztési tervező: Bajnai László A tervezett, és jelentős részében már megvalósult akcióterületi terv – ATT – az ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SALGÓTARJÁN

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - SALGÓTARJÁN
  2014-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia alapozza meg az alábbi városfejlesztési dokumentumokat: akcióterületi tervek az új városközpont kialakítására, a „zöld város” megvalósítására, a szociális városrehabilitációs ...
 • Városfejlesztési kézikönyv – Második, javított kiadás

  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Budapest VII. ker. Erzsébetváros

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján került kidolgozásra és megvalósításra ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Mosonmagyaróvár

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Moson városrész funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi terv. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3752
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Üllő

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Üllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Üllő városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Szécsény

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Szécsény történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Törökbálint

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Törökbálint Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Törökbálint történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Balatonföldvár

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Balatonföldvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának első változatát, majd 2010-ben a másodikat a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3610
 • Városrehabilitáció 2007-2013-ban

  A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városrehabilitáció és a városfejlesztés tervezési módszertanára és megvalósítási eszközeire vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével. A Városfejlesztés Zrt által kialakított, és a magyarországi ...
 • AKCIÓTERÜLETI TERV – VÁROSREHABILITÁCIÓ: BALASSAGYARMAT VÁROSKÖZPONT

  AKCIÓTERÜLETI TERV - VÁROSREHABILITÁCIÓ: BALASSAGYARMAT VÁROSKÖZPONT
  2009-ben a Városfejlesztés Zrt készítette el Balassagyarmat Város Önkormányzata számára a városrehabilitáció megvalósításának komplex városfejlesztési akciótervét, az Akcióterületi Terv Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációjára tárgyú operatív városfejlesztési tervet. Az Akcióterületi Terv alapján megvalósult a városközpont rehabilitációjának I. üteme. Az Akcióterületi Terv a balassagyarmati Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – alkotóeleme. Az Integrált ...
 • AKCIÓTERÜLETI TERV – VÁROSREHABILITÁCIÓ: MOSONI BELVÁROS

  AKCIÓTERÜLETI TERV - VÁROSREHABILITÁCIÓ: MOSONI BELVÁROS
  2009-ben a Városfejlesztés Zrt készítette el Mosonmagyaróvár Moson városrészének fejlesztését megalapozó városrehabilitáció megvalósításához vezérfonalként használt, a MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA – TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV című operatív városfejlesztési tervet. A TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV keretében tervezett fejlesztések megvalósultak. Az akcióterületi terv a Városfejlesztés Zrt által készített Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Salgótarján Megyei Jogú Város

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára, ...
 • AKCIÓTERÜLETI TERV – ERZSÉBETVÁROS, „KULTÚRA UTCÁJA”

  AKCIÓTERÜLETI TERV - ERZSÉBETVÁROS, "KULTÚRA UTCÁJA"
  2009-ben Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette a Erzsébetváros Funkcióbővítő Rehabilitációjára vonatkozó Végleges Akcióterületi Tervet. A városrehabilitáció érdekében az Akcióterületi Terv által tervezett fejlesztések a nyertes pályázat alapján megvalósításra kerültek. Az Akcióterületi Terv stratégiai tervezési megalapozását a Városfejlesztés Zrt által Budapest VII. Kerület Erzsébetváros területére vonatkozóan ...
 • A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG OPERATÍV FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A 2003 júniusában elkészült Stratégia után a nyár végén és az ősz folyamán készítette el a Városfejlesztés Zrt a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programjának II. részét, az Operatív Fejlesztési Programot. A Stratégia és a stratégiai fejlesztési terv a kistérség fejlesztésének egyik stratégiai céljaként fogalmazta meg a szécsényi történelmi városmag rehabilitációját, ami ...
 • INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – NAGYKANIZSA

  A Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014-2015). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és ...
 • INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – SZOMBATHELY

  A Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és ...
 • VÁROSREHABILITÁCIÓ I. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

  Szécsény történelmi városmagja Észak-Magyarország egyik legkompaktabb műemléki egysége. Európai uniós pályázati keretek között történő városrehabilitáció megvalósítását azonban megnehezítette a projekt elemeinek bonyolult tulajdonjogi és kezelői helyzete, a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő valamint a műemléki tervezésből adódó többlet feladatok. Az Önkormányzat szakmai tanácsadójaként a Városfejlesztés Zrt. komplex projekt előkészítő tevékenysége Bajnai ...
 • VÁROSREHABILITÁCIÓ II. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

  Szécsény városában a városrehabilitáció a II. ütemben teljesedett ki, a történelmi városmag megújításának befejezésére irányuló „Funkcióbővítő településrehabilitáció” keretében Bajnai László vezetésével. A Városfejlesztés Zrt. készítette a fejlesztési alapdokumentumokat: akcióterületi terv, Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – és a pályázat. A II. ütem a pályazat szerint összesen 781 millió forint elnyert támogatásból, ...
 • VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁRA

  A Középső-Ferencváros rehabilitációja a Városfejlesztés Zrt 1997 és 2007 közötti igazgatósági elnöke, a SEM IX. Városfejlesztő Rt. akkori vezérigazgatója, Aczél Gábor, által kidolgozott akcióterv – későbbi nevén akcióterületi terv – alapján indult el 1992-ben, a Ferenc körút, Tűzoltó utca, Viola utca, Mester utca által lehatárolt 28 hektár területű városrészben. A városrehabilitáció ...
 • VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERVEK ZALAEGERSZEGRE

  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók ...
 • VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERVEK MOSONMAGYARÓVÁRRA

  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – 1999-ben megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésével miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon és számára kedvező pénzügyi feltételekkel, elkészítette a városfejlesztési akcióterveket, valamint a ...
 • VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV BÁTONYTERENYÉRE

  A projekt fő célkitűzése, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek kijelölték, megépítése azonban elmaradt. Egyedül az a szerkezetkész épületrész valósult meg, amelynek rehabilitációjával és befejezésével a jelen projekt keretében a kistérségi központ és közösségi ház épül ...
 • VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV FÜLEK VÁROSKÖZPONTJÁRA

  Füleken városfejlesztési stratégia és operatív program készítésével, a Phare CBC támogatásával indult el a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása. Az Önkormányzat vezetése felismerte, hogy nincs mire várni! Ha a nehézségek ellenére eredményeket akark elérni, az Önkormányzatnak kell a kézbe vennie a városfejlesztés irányítását. Ennek egyik tervezési ...
 • MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJA

  A Középső-Ferencváros rehabilitációja keretében a Városfejlesztés Zrt készítette el a Megvalósíthatósági tanulmányt Bajnai László vezetésével a Ferenc tér és környezete rehabilitációjára a Regionális Fejlesztés Operatív Program városrehabilitációs intézkedése keretében 2004-ben benyújtott pályázathoz, a Budapest, IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából. Tárgyát a Ferenc körút, Üllői út, Haller utca, Mester utca által határolt ...
 • MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: ECOCITY-BÁTONYTERENYE PROJEKT

  A városrehabilitáció és a városfejlesztés érdekében a Városfejlesztés Zrt által kidolgozott projekt fő célkitűzése az volt, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek kijelölték, megépítése azonban elmaradt. Egyedül az a szerkezetkész épületrész valósult meg, amelynek rehabilitációjával és ...
 • MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: RÉTSÁGI IPARI PARK

  A Városfejlesztés Zrt az által készített „Ipari Park” cím pályázathoz dolgozta ki a Rétsági Ipari Park fejlesztése céljából a Megvalósíthatósági Tanulmány dokumentumát 2000 októberében. A professzionális projekt menedzsmentnek köszönhetően Rétságon az Észak – Magyarországi Régió egyik legsikeresebb ipari parki fejlesztése valósult meg a közszféra és a magánszféra együttműködésével. A céltudatos fejlesztési tevékenység ...
 • Városfejlesztő társaságok, projekttársaságok előkészítése, szakmai támogatása: SEM IX VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

  A Középső-Ferencváros rehabilitációját megvalósító SEM IX. Városfejlesztő Rt-t 1992-ben alakította meg – Budapest IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata, – a Francia Köztársaság fejlesztési pénzintézete, a Caisse et Dépots et Consignations (CDC) és – az OTP Bank Rt. Az önkormányzati városfejlesztő társaság megalakításának szakmai előkészítését a CDC és központi településfejlesztési leányvállalata, a SCET végezte az Önkormányzattal ...
 • Városfejlesztő társaságok, projekttársaságok előkészítése, szakmai támogatása: ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

  Zalaegerszegi Városfejlesztő Rt-t 1999-ben alakította meg Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt akkori fejlesztési igazgatója előkészítő munkája alapján – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, – a Városfejlesztés Zrt., akkori nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt., – az OTP Bank Rt. és – a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. Az önkormányzati városfejlesztő társaság megalakításának szakmai előkészítését a Városfejlesztés Zrt., ...
 • Városfejlesztő társaságok, projekttársaságok előkészítése, szakmai támogatása: MOVINNOV KFT

  A MOVINNOV Kft. 2001-től látja el a komplex városfejlesztési feladatokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata nevében és megbízásából A komplex városfejlesztési tevékenység megindítása az alapján a tervezet alapján történt, amelyet a Városfejlesztés Zrt., akkori nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. készített el az Önkormányzat megbízásából 1999-2000 folyamán. A „Tervezet az Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és ...
 • KOMPLEX VÁLLALKOZÁS-ÉLÉNKÍTÉS AZ ALSÓ-IPOLYMENTÉN

  KOMPLEX VÁLLALKOZÁS-ÉLÉNKÍTÉS AZ ALSÓ-IPOLYMENTÉN
  2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió „PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával a Helyzetfeltáró tanulmány a „Komplex vállalkozás – élénkítő program az Alsó – Ipoly mente határon átnyúló térségére” elnevezésű projekthez. A ...
 • FÜLEK OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  FÜLEK OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA
  Fülek városában a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása a „Városfejlesztési stratégia és az operatív városfejlesztés programja Fülek operatív városfejlesztése érdekében” c. dokumentum kidolgozásával indult el, a Phare CBC program finanszírozási segítségével. A munkának három fontos hozadéka volt a város önkormányzata számára: – az alapos helyzetelemzésre építve, a ...
 • TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – NAGYKANIZSA

  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - NAGYKANIZSA
  A településszerkezeti tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített integrált településfejlesztési stratégia – ITS – eredményeit és szemléletét ...
 • SZABÁLYOZÁSI TERV – NAGYKANIZSA

  A szabályozási tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A szabályozási terv a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített integrált településfejlesztési stratégia – ITS – eredményeit és szemléletét ...
 • HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – NAGYKANIZSA

  A Helyi Építési Szabályzatot az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A Helyi Építési Szabályzat a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia – ITS – alapján készült, azok szemléletét és eredményeit ...
 • TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – NAGYKANIZSA, ÉSZAKI IPARI TERÜLET

  A településszerkezeti tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László. A településszerkezeti terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével,Nagykanizsa új, 500 hektáros északi ipari területére vonatkozóan készített Akcióterületi Terv – ATT – eredményeit ülteti át az akcióterület fejlesztésének ...
 • SZABÁLYOZÁSI TERV – NAGYKANIZSA, ÉSZAKI IPARI TERÜLET

  A szabályozási tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László. A szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével, Nagykanizsa új, 500 hektáros északi ipari területére vonatkozóan készített Akcióterületi Terv – ATT – eredményeit ülteti át az akcióterület ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – SZOMBATHELY

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - SZOMBATHELY
  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – NAGYKANIZSA

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - NAGYKANIZSA
  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – SALGÓTARJÁN

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - SALGÓTARJÁN
  2014-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • SZABÁLYOZÁSI TERV – TÖRÖKBÁLINT KÖZSÉGKÖZPONT

  SZABÁLYOZÁSI TERV - TÖRÖKBÁLINT KÖZSÉGKÖZPONT
  Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának megbízására a községközpont szabályozási tervét a Városfejlesztés Zrt. 2004-2006 között készítette el. Ennek során a településszerkezeti terv is módosításra került. Elsődleges cél a községközpont rehabilitációja, fejlesztése, egy igazi – a kulturális örökséget megőrző, ugyanakkor a XXI. század követelményeinek megfelelő – kisvárosias jellegű településközpont létrejöttének elősegítése volt. A terv ...
 • RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV – GYŐR, SZIGET-ÚJVÁROS VÁROSRÉSZ

  Győr, Sziget-Újváros városrész részletes rendezési tervének felülvizsgálatát és módosítását Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Városfejlesztés Zrt. készítette 2002. július-2004. november között. A területen jelentős építési tevékenység bontakozott ki, általában a rendezési terv által meghatározott módon, esetenként azonban attól eltérően. Az eltérések többsége a tervezett utcanyitásokkal, illetve azok elmaradásával ...
 • SZABÁLYOZÁSI TERV: KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS, VÁROSREHABILITÁCIÓ

  SZABÁLYOZÁSI TERV: KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS, VÁROSREHABILITÁCIÓ
  A Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt – Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának megbízásából 2002-ben készítette el Budapest IX. ker. Középső- Ferencváros rehabilitációs területének Szabályozási Tervét a SEM IX által végrehajtott városfejlesztési akció 73 hektáros, 20.000 lakosú akcióterületére a városrehabilitáció érdekében. A városrehabilitáció Ferenc körút, Üllői út, Haller ...
 • REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BÁTONYTERENYE FEJLESZTÉSÉRE

  REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BÁTONYTERENYE FEJLESZTÉSÉRE
  Az EU regionális fejlesztési politikája szerint a kis- és a közepes városok fejlesztése a regionális fejlesztés motorja. A 2004 – 2006 időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja így több intézkedést is tartalmaz, amelyek a városi önkormányzatok igényeinek megfelelve különösen alkalmasak a vidéki városok fejlesztésének támogatására, mint például ...
 • AZ ALSÓ-IPOLYMENTE STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE

  AZ ALSÓ-IPOLYMENTE STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE
  A 2006 februárban elkészült Helyzetfeltárás alapján a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízott szakértői kidolgozták a Piackutatás és marketing terv valamint a Helyi komplex vállalkozásélénkítési program anyagát. Az elkészült Piackutatás és marketing terv valamint Helyi komplex vállalkozásélénkítési program alapján a Helyzetfeltáró tanulmányhoz készített Stratégiai fejlesztési terv tervezője, a Városfejlesztés Zrt továbbfejlesztette a helyzetfeltáráshoz ...
 • HELYZETFELTÁRÁS AZ ALSÓ-IPOLYMENTE TÉRSÉGÉRE

  HELYZETFELTÁRÁS AZ ALSÓ-IPOLYMENTE TÉRSÉGÉRE
  2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió „PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával a Helyzetfeltáró tanulmány a „Komplex vállalkozás – élénkítő program az Alsó – Ipoly mente határon átnyúló térségére” elnevezésű projekthez. A ...
 • A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

  A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
  2004. novemberében készült a „Szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei a csatlakozás után” című tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából. A tanulmány arra keres választ, hogy a határ menti térség területfejlesztési kihívásainak megválaszolása során a regionális fejlesztés szolgálatába állítható operatív településfejlesztés hatékony működtetése érdekében, milyen irányban lenne célszerű átalakítani a CBC vagy ...
 • A BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
  A kistérségi társulás megbízásából 2003. júliusában készült el a Bátonyterenyei kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja „I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- ...
 • A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
  A kistérségi társulás megbízásából 2003. júniusában készült el a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja „I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- ...
 • NEOGRADIENSIS EUROÉGIÓ FEJLESZTÉSE

  NEOGRADIENSIS EUROÉGIÓ FEJLESZTÉSE
  A Miniszterelnöki Hivatal részére, a szlovákiai Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumnak dolgozó AUREX – el együttműködve, 2004 januárjában készült el a Neogradiensis Eurorégió fejlesztésére 2001-2002 folyamán két ütemben kidolgozott közös urbanisztikai tanulmányterv három nyelvű összefoglaló dokumentuma. A dokumentum célja, hogy a korábban a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács által jóváhagyott II. ütemnek ...
 • URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

  URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. - LOSONC, SALGÓTARJÁN
  2002. júliusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv II. Üteme Nógrád megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére, amelyet a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács egyhangúlag hagyott jóvá. Az Urbanisztikai Tanulmányterv II. üteme a Neogradiensis Eurorégió határon átnyúló tervezési területének szlovákiai részére a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által megrendelt, és az AUREX által párhuzamosan ...
 • URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

  URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. - LOSONC, SALGÓTARJÁN
  A Miniszterelnöki Hivatal Területrendezési Főosztálya és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából 2001. májusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv I. Üteme Nógrád Megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére. Az urbanisztikai (területrendezési és területfejlesztési) tanulmánytervben kidolgozásra került a szlovákiai Besztercebányai kerületre és annak határmenti térségeire a szlovákiai Környezetvédelmi Minisztérium által megbízott tervezők ...
 • TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – ZALA MEGYE

  2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik. Ennek érdekében a megye területének fejlesztésében az előző fél évszázadban háttérbe szoruló Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége fejlődését is hangsúlyosan ...
 • TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM – ZALA MEGYE

  2014-ben Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Programját (Stratégiai és Operatív Program) és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala Megye Területfejlesztési Programja és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája – a nagykanizsai ITS – egymással összehangolva készült. 20140806_Zala_terf_stratpr_2014_08_01_V04
 • Regionális politika és tagállami területfejlesztés – Szerző: Dr Bajnai László

  REGPOL_180208.pdf
 • Európai regionális politika és tagállami területfejlesztés az európai régiók története tükrében

  Az Európai Unió régióinak különbözősége nem érhető meg történetük ismerete nélkül. A dokumentum ezt a megértést kívánja segíteni az európai régiók történetének áttekintésével a történelmi térképek tükrében, amelyek összevethetőek a mai Európa NUTS rendszerben definiált regionális szerkezetével. Ennek az összehasonlításnak a tükrében világosabbá és érthetőbbé válik, hogy miből adódik az ...
 • Bevezetés a fenntartható urbanizáció tervezésébe és megvalósításába I. rész – Szerző: Dr Bajnai László tudományos főmunkatárs

  Dr Bajnai Lászlónak az NKE I. éves nappali és levelező tagozatos hallgatói számára a 2017/18 tanév I. félévében a Közigazgatási urbanisztika tantárgy keretében tartott előadásainak kivonata a vizsgára történő felkészülés támogatása érdekében. BL_Ea_K_URB_17_18_Ifev.pdf
 • Bevezetés az urbanisztikába, Scolar 2016, Kivonat 2017. 12. 22. – Szerző: Bajnai László

  Dr Bajnai Lászlónak az NKE I. éves nappali és levelező tagozatos hallgatói számára a 2017/18 tanév I. félévében a Közigazgatási urbanisztika tantárgy keretében tartott előadásaihoz a tankönyv legfontosabb releváns részeinek kivonata a vizsgára történő felkészülés támogatása érdekében. Bajnai_Bevezetes_Kivonat.pdf
 • Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára

  A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városfejlesztésre és a városrehabilitációra vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével. Az általa kialakított, és a magyarországi gyakorlatba bevezetett operatív városfejlesztési eszköztárnak és az ...
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia – Nagykanizsa 2014 – Szerző: Dr. Bajnai László

  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, Dr. Bajnai László irányító városfejlesztési tervezői vezetésével a Városfejlesztés Zrt készítette el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A teljes dokumentum az alábbi linken érhető el: nkmjvits20140909.pdf A Városfejlesztés Zrt által készített Településfejlesztési Koncepció és ITS ...
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia – Szombathely 2014 – Szerző: Bajnai László

  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, Bajnai László Ph.D. irányító városfejlesztési tervezői vezetésével a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot. 2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából ugyancsak Dr. Bajnai László Ph.D. irányító városfejlesztési tervezői vezetésével készítette ...
 • Magyar és magyar származású építészek találkozója Budapesten – 1990. 09. 9-12 – Szerző: Bajnai László

  Magyar és magyar származású építészek találkozója Budapesten – 1990. 09. 9-12
 • FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL II. KÖTET – Szerző: Bajnai László

  FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL II. KÖTET
 • FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL I. KÖTET – Szerző: Bajnai László

  FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL I. KÖTET
 • Dr. Bajnai László publikációi

  Dr. Bajnai László tudományos publikációinak és alkotásainak listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037297
 • Első közlés, a Városfejlesztés Zrt. publikációja – Szerző: Bajnai László

  A Városfejlesztés Zrt. ezúton teszi közzé Bajnai László térszerkezeti koncepcióját a Nyugat-Dunántúli régió és Nagykanizsa pozícionálására az EU Alpok körüli fejlett régiói között. A közölt koncepció Bajnai László szellemi tulajdona, ami a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv. védelme alá tartozik. A közölt koncepció a törvény előírásainak megfelelően a ...
 • Városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  A Városfejlesztés című hiánypótló könyv (Scolar Kiadó, Budapest 2007), amely a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) támogatásával jelent meg, ma aktuálisabb, mint valaha. A bevált hazai és európai gyakorlat tükrében bemutatja azt a komplex eszköztárat, amelynek használatával az önkormányzatok városépítészeti, funkcionális és pénzügyi szempontból a lehető legkedvezőbb eredménnyel tudják megvalósítani az akcióterületi ...
 • Vidékfejlesztés, városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  A magyar vidék vonzóvá tételében, a meglévő építészeti örökség integrált védelmében, megtartásában mind nagyobb szerepet kap a város-rehabilitáció és a városfejlesztés: a magyar kisvárosok őrzik sajátosan európai hangulatukat, ezért a történelmi aurát árasztó épületek, és az épített terek, az épített környezet megóvása, megtartása több mint nemzeti feladat, európaiságuknak is a ...
 • Állami beavatkozásra vár a magyar építőipar – Szerző: Bajnai László

  Állami beavatkozásra vár a magyar építőipar - Szerző: Bajnai László
  A Magyar Nemzetben jelent meg a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának írása Állami beavatkozásokra vár a magyar építőipar címmel. A cikk teljes szövege a mellékelt letölthető dokumentumban olvasható (MN_cikk.JPG), valamint a Magyar Nemzet honlapján, a http://mno.hu/portal/622847 címen is olvasható.
 • 218/2009 KORMÁNYRENDELET

  218/2009 KORMÁNYRENDELET A Kormány 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelete a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 • 314/2012 KORMÁNYRENDELET

  314/2012 KORMÁNYRENDELET A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • CLLD, ITB, VÁROSFEJLESZTÉS 2014-2020

  Az Európát érintő számos – gazdasági, környezeti és társadalmi – kihívás miatt integrált és földrajzilag megalapozott megközelítésre van szükség a problémák hatékony kezeléséhez. Az integrált és földrajzi megközelítés több vetületből áll, és figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, eredményeket. Ez gyakran a hagyományos közigazgatási határok átlépését jelenti, és nagyobb hajlandóságot igényel ...
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
 • EU 2020 STRATÉGIA

  EU 2020 STRATÉGIA
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
 • IRÁNYMUTATÁS a Megyei Jogú Városok számára a TOP és ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához

  IRÁNYMUTATÁS a Megyei Jogú Városok számára a TOP és ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához
 • IRÁNYMUTATÁS a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához

  IRÁNYMUTATÁS a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához
 • KONFERENCIA A BUDAPESTI FRANCIA INTÉZETBEN – Bajnai László

  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal együttműködve rendezett konferenciát a Budapesti Francia Intézet „Európai városfejlesztési programok és eszközeik” címmel. A konferencián Bajnai László fejlesztési igazgató „Városfejlesztés Európai Uniós eszközökkel a Ferencvárosban” címmel tartott előadást. Az előadás a szerző és a Városfejlesztés Zrt szellemi terméke, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv. ...
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – A JÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA

  A fenntartható urbanizáció kihívásait csak hozzáértéssel lehet megválaszolni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a kihívások olyan súlyosak, a megválaszolásuk olyan bonyolult, nehéz, hosszadalmas és költséges, hogy még nagy hozzáértéssel is óriási feladatot jelent. Mindenki elképzelheti ennek tükrében, hogy hogyan lehet megválaszolni a fenntartható urbanizáció kihívásait valódi hozzáértés nélkül. A ...
 • Terület-és Településfejlesztési Operatív Program

  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 • ÚTMUTATÓ A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÁMÁRA AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 – 2020 ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  BM Útmutató MJV ITS 20130830
 • VÁROSFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

  NGM Városfejlesztesi kezikönyv 20090128
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
 • Vidékfejlesztési Program

  Vidékfejlesztési Program
 • ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA – HELYZETELEMZÉS

  Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetelemzés
 • Projektek a tervezésben – Szerző: Bajnai László

  Bajnai László előadása a Magyar Urbanisztikai Társaság 2003. évi Urbanisztikai Konferenciáján, Sopronban hangzott el 2003 tavaszán, és a konferenciáról készült, a MUT által kiadott összefoglaló kiadványban jelent meg. Az előadás aktualitását 2003-ban az adta, hogy az ország, a szakma és az egész társadalom az EU csatlakozásra készült. A MUT tagjai, illetve ...
 • Megvalósult fejlesztéseket adtak át Szombathelyen

  Megvalósult fejlesztéseket adtak át Szombathelyen
  Megvalósultak a Városfejlesztés Zrt Szombathely Belvárosára készített városfejlesztési tervei. A Városfejlesztés Zrt által 2014-ben Szombathely Belvárosára készített Előzetes Akcióterületi Terv alapján, a városfejlesztési tervek jóváhagyását követően követően, az EATT-ben foglaltak alapján azonnal megindult a Szent Márton születésének 1700. évfordulója megünneplése kapcsán, a Szent Márton Terv keretében tervezett fejlesztések előkészítése. A Szent Márton ...
 • ITS konferencia

  Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) és az akcióterületi terv tervezését meghatározó általános érvényű kvalitatív célokról tartott kutatási eredményeit ismertető előadást Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa az egyetem intézeti tudományos műhelykonferenciáján. Kutatásai azt mutatják, hogy a településszerkezeti és szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok készítését ...
 • Kézikönyv a városok számára

  Kézikönyv a városok számára
  Az integrált településfejlesztési stratégia készítésére vonatkozó első szakpolitikai iránymutatás 10 évvel ezelőtt Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készült 2007-ben, Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára címmel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság a Regionális Programok Irányító Hatóságával együttműködésben készítette a kézikönyvet. Ez volt az első szakpolitikai iránymutatás, amely a városrehabilitáció és ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK

  Az integrált településfejlesztési stratégia alapján a Városfejlesztés Zrt és az Akcióterv Kft konzorciuma által készített új településrendezési eszközöket 2017. augusztus 31-én jóváhagyta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Városfejlesztés Zrt által kidolgozott Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia és az integráns részüket képező akcióterületi tervek alapján elkészített új szemléletű Településszerkezeti Terv, Helyi ...
 • Könyv

  Könyv
  Az integrált településfejlesztési stratégia és az akcióterületi terv készítésére valamint a városfejlesztő társaság alapítására és működtetésére vonatkozó szakpolitikai iránymutatásokat megalapozó és ismeretanyagukat részletesen kifejtő, Városfejlesztés című könyv, Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa könyve még kapható a Scolar Kiadónál. Dr. Bajnai László Városfejlesztés című ...
 • 20. Évforduló – Településfejlesztés: 20 éves a Városfejlesztés Zrt

  20 éves a Városfejlesztés Zrt, és 25 éve alakult meg a SEM IX Városfejlesztő Zrt, a Középső-Ferencváros rehabilitációját megvalósító, első magyar városfejlesztő társaság, amelynek szakmai tulajdonosa a 2001-2010 időszakban a Városfejlesztés Zrt volt. A Városfejlesztés Zrt részéről Aczél Gábor és Bajnai László vett részt a SEM IX vezetésében. A megvalósítható integrált ...
 • Konferencia – Operatív településfejlesztés

  Dr Bajnai László előadást tartott a Gyakorlatorientált Ingatlanfejlesztési Konferencián. A nagy sikerű, Gyakorlatorientált Ingatlanfejlesztési és Finanszírozási Konferenciát a K&K-PRO Finanszírozási Továbbképző Intézet rendezte, helyszíne a Danubius Hotel Gellért volt. A konferencia előadásai: Koltai József cégvezető K&K-PRO Finanszírozási Továbbképző Intézet Köszöntő, Bevezető előadás Dr Nádasdy Bence, finanszírozási és befektetési igazgató, Property Market Zrt: Ingatlanfejlesztés a Kopaszi gátnál. Tervek, koncepció ...
 • Konferencia – Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban

  Konferencia - Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban
  Élénk érdeklődéssel kísért, sikeres konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézete az Université de Nantes-al, a Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a Városfejlesztés Zrt-vel együttműködve Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban címmel francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással ...
 • Kinevezés

  Bajnai Lászlót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársává nevezték ki.
 • Konferenciaközlemények

  A Városfejlesztés Zrt által szervezett nemzetközi konferenciák közleményei és Bajnai László publikációi a PUBLIKÁCIÓK almenüből letölthetőek.
 • Új könyv megjelenés

  Új könyv megjelenés
  Bevezetés az urbanisztikába- A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása címmel jelent meg Bajnai László új könyve!
 • Urbanisztikai publikációk

  Dr. Bajnai László referenciáinak és publikációinak frissített listája megtekinthető az alábbi linken: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037297
 • Cerdá emlékév

  Cerdá emlékév
  Barcelona megtervezőjét, Ildefonso Cerdát ünneplik 2017-ben a világ urbanistái. 150 évvel korábban, 1867-ben jelent meg az urbanisztika alapműve, Cerdá Az urbanizáció általános elmélete című kötete, amelynek magyar kiadása 2013-ban látott napvilágot a Scolar Kiadónál. „Cerdát nem pusztán mérnökként, és Barcelona bővítési tervének megalkotójaként tartjuk számon, ő találta ki az urbanisztika kifejezést, ...
 • 11. PHD & DLA KONFERENCIA – RÉSZVÉTEL PÉCSETT

  Bajnai László PhD, vezérigazgató „Intelligens város a fenntartható városfejlesztés szolgálatában” címmel előadást tartott a 11. Iványi Miklós PHD & DLA Szimpóziumon. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar szervezésében megrendezett konferencia Várostervezés szekciójában tartott angol nyelvű előadás absztraktja megtekintethető a Konferencia absztrakt kötetében, valamint a honlapon szereplő publikációk között.
 • ICOMOS 50 ÉVE ÉS AZ IPARI ÖRÖKSÉGEK ÉVE ÜNNEPI KONFERENCIA RÉSZVÉTEL BUDAPESTEN

  Bajnai László PhD, vezérigazgató „Az operatív városfejlesztés az építészeti örökség integrált védelmének szolgálatában” címmel előadást tartott a Budapesti Metropolitan Főiskola az Információs Társadalomért Alapítvány és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság szervezésében megrendezett konferencián.
 • Modern Városok

  Orbán Viktor miniszterelnök 50-60 milliárd forintnyi támogatást jelentett be Nagykanizsa térségi gazdaságfejlesztési és városfejlesztési terveinek megvalósításához a Modern Városok Program keretében. A bejelentett projektek a Városfejlesztés Zrt által, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, a Megbízóval szoros együttműködésben készített Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Integrált Területi Program (ITP), valamint ...
 • Konferencia – Az operatív városfejlesztés eszközei a fenntartható fejlődés szolgálatában Franciaországban és Magyarországon

  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, a párizsi Politikatudományi Intézet – a Sciences Po -, a Magyarországi Francia Nagykövetség, a Budapesti Francia Intézet és a Városfejlesztés Zrt együttműködésével sikeres konferencia került megrendezésre AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS ESZKÖZEI A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN FRANCIAORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON címmel a Budapesti Francia Intézetben 2014. május 22-én. Konferencia program ...
 • KÖNYVBEMUTATÓ

  KÖNYVBEMUTATÓ
  Ildefonso Cerdá Az urbanizáció általános elmélete című műve magyar kiadásának könyvbemutatója került megrendezésre 2014. március 12-én. A kötetet bemutatták: Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának dékánja, Bajnai László PhD, a Városfejlesztés Zrt. igazgatóságának elnöke, Érsek Nándor, a Scolar Kiadó ügyvezető igazgatója.
 • Konferencia meghívó

  Budapest és Agglomeráció konferencia, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében, Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás valamint a Városfejlesztés Zrt. szakmai támogatásával kerül megrendezésre 2013. március 7-én Budapesten, az Újvárosházán (Bp., V. ker. Váci u. 62-64.). A program az agglomeráción kívüli települések számára is hasznos információkkal szolgálhat többek között ...
 • Első publikáció

  A Városfejlesztés Zrt. ezúton teszi közzé Bajnai László térszerkezeti koncepcióját a Nyugat-Dunántúli régió és Nagykanizsa pozícionálására az EU Alpok körüli fejlett régiói között. A közölt koncepció Bajnai László szellemi tulajdona, ami a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv. védelme alá tartozik. A közölt koncepció a törvény előírásainak megfelelően a ...
 • Városfejlesztés 2014-2020, ITB, CLLD

  Az Európát érintő számos – gazdasági, környezeti és társadalmi – kihívás miatt integrált és földrajzilag megalapozott megközelítésre van szükség a problémák hatékony kezeléséhez. Az integrált és földrajzi megközelítés több vetületből áll, és figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, eredményeket. Ez gyakran a hagyományos közigazgatási határok átlépését jelenti, és nagyobb hajlandóságot igényel ...
 • Bajnai László francia érdemrendet kapott

  Bajnai László francia érdemrendet kapott
  Bajnai László a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrend lovagkeresztjével való kitüntetését vehette át a múlt héten a Francia Intézetben. A kitüntetést az elmúlt két évtizedben kifejtett városfejlesztési tevékenységéért, a magyar-francia szakmai kapcsolatok és együttműködés fejlesztéséért kapta. Bajnai László a Városfejlesztés Zrt. igazgatósági elnöke, hozzá és az általa vezetett társasághoz kötődnek például a ...
 • Sikeres operatív városfejlesztési továbbképzés

  Nagy sikerrel zárult a 2012. október 18-19-én Pécsett megrendezésre kerülő kétnapos operatív városfejlesztési továbbképzés. A rendezvény a Városfejlesztés Zrt kezdeményezésének és szakmai előkészítő, szervező munkájának köszönhetően került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és a Magyarországi Francia Nagykövetség, valamint a Francia Intézet között kialakított együttműködésnek köszönhetően. A nemzetközi ...
 • Operatív városfejlesztési továbbképzés

  Operatív városfejlesztési továbbképzés
  A 2014 utáni EU finanszírozási periódusra történő felkészülés jegyében a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Urbanisztika Tanszéke, a párizsi Politikatudományi Intézettel – a Sciences Po-val, a Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a Városfejlesztés Zrt-vel együttműködve hiánypótló nemzetközi szakmai továbbképzést rendez 2012. október 18-19-én Pécsett. A ...
 • Michel Rousset előadása

  A nagy sikert aratott, 2011. május 19-én megrendezett Francia-Magyar Operatív Városfejlesztési Szeminárium főelőadójának, Michel Rousset-nak – a párizsi Sciences Po professzorának – magyar nyelvű előadása az alábbi menüpontban érhető el: http://varosfejlesztes.hu/francia-magyar-operativ-varosfejlesztesi-szeminarium-pecs/  
 • Örökölt rendszerhibák

  Bajnai László Örökölt rendszerhibák című cikke az Ingatlan és Befektetés téli számában jelent meg, amely a következő linkre kattintva érhető el: http://www.ingatlanbefektetes.hu/cikkek/rendszerhibak-a-magyar-varosfejlesztesi-palyaztatasban
 • Városfejlesztés

  Kiadótól még megrendelhető Bajnai László Városfejlesztés című könyve, amely az alábbi linken érhető el: http://www.scolar.hu/
 • Projektzáró rendezvény

  „Szécsény történelmi városmag rehabilitációjának II. üteme” elnevezésű projekt ünnepélyes záró rendezvényét 2011. december 14-én tartották meg.
 • Alapkőletétel

  Alapkőletétel
  A Városfejlesztés Zrt által készített városfejlesztési tervek alapján elindult Üllő új városközpontjának megvalósítása az építkezés alapkövének letételével 2012. április 29-én. A Városfejlesztés Zrt által készített sikeres pályázatával Üllő Város Önkormányzata 689.529.275 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a mintegy egymilliárd forint összköltségű városfejlesztési akció megvalósításához. További információ az alábbi linken ...
 • Támogatási Szerződés – Üllő Városközpont fejlesztése és funkcióbővítő rehabilitációja

  Ünnepélyes keretek között aláírásra került Üllő Városközpont fejlesztése és funkcióbővítő rehabilitációja című projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2011. szeptember 19-én. A sikeres pályázatot és a fejlesztések megalapozásául szolgáló Akcióterületi terveket és Integrált Városfejlesztési Stratégiát a Városfejlesztés Zrt készítette.
 • Szécsényi evangélikus templom

  Befejezéshez közeledik Szécsény történelmi városmag rehabilitációjának II. üteme. 2011. szeptember 18-án ünnepélyes keretek között felszentelték az evangélikus gyülekezet templomát, amely a projekt keretén belül került felújításra. A II. ütemben megvalósított projektek leírása és a hozzájuk tartozó képek a következő linken érhetők el : http://varosfejlesztes.hu/varosrehabilitacio-ii-utem-szecseny-tortenelmi-varosmag/  
 • Kiállták a próbát

  A francia önkormányzati vállalkozások 15 ezer főhöz eljutó hírlevelében (Newsletter Servir le Public) cikk jelent meg a magyarországi városfejlesztő társaságokról. A témában Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója nyilatkozott. A cikk eredeti nyelven a következő linken érhető el: http://servirlepublic.fr/article.php?ID=1090 A francia szöveg magyar fordítása a hg.hu és prae.hu oldalán is megjelent. A fordítás ...
 • Octogon Magazin – A város újrakomponálásához az építész, az urbanista nélkülözhetetlen

  A sikeres pécsi Francia-Magyar Operatív Városfejlesztési konferenciához kapcsolódóan, Michel Rousset főépítész, vezető urbanista és Bajnai László építész-urbanista az Octogon Architecture & Design Magazinnak adott interjút. A cikk az építészeti magazin 2011/4. számában olvasható.
 • „Építészet XXI” – Pécsi Konferencia

  A Duna Televízión futó „Építészet XXI” magazinműsor adásában is beszámoltak a pécsi konferenciáról. A magazinműsor az alábbi linken elérhető: http://www.youtube.com/watch?v=xwfTOVcpaOg
 • SZÜLETÉSNAP

  15 éves a Városfejlesztés Zrt. A hazai városfejlesztés piacvezető cége megalakulása óta élen jár a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésén alapuló városfejlesztési eszköztár magyarországi meghonosításában és alkalmazásában, a városfejlesztési akciók tervezése és megvalósítása, valamint a városfejlesztő társaságok működtetése szempontjából meghatározó jogi, finanszírozási, számviteli és adózási megoldások kialakításában. „A városfejlesztést ...
 • Rendszerhibák – Cikk a Magyar Nemzetben

  A Magyar Nemzet 2011. január 22-i számában Rendszerhibák címmel cikk jelent meg, melyben Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója a mintaprojektekről és a városrehabilitációs támogatás buktatóiról beszél: Rendszerhibák – Bajnai László cikke a Magyar Nemzetben
 • ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTÉS – SZERZŐ: BAJNAI LÁSZLÓ

  Az Ingatlan és Befektetés 2010. decemberi számában riport jelent meg Bajnai Lászlóval, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójával, a Zalaegerszegi városfejlesztésről: Bajnai László – Zalaegerszegi városfejlesztés
 • Kiszámítható városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  Kiszámítható városfejlesztés, biztonságos ingatlanfejlesztés címmel, Bajnai Lászlónak, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának újabb cikke jelent meg az Ingatlan és Befektetés 2010. novemberi számában: Bajnai László – Kiszámítható városfejlesztés
 • Új szemlélet az urbanisztikában – Szerző: Bajnai László

  2010. október 14-én a Zipp.hu oldalon Új szemlélet az urbanisztikában címmel cikk jelent meg, melyben Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója nyilatkozik. A cikk a következő linken érhető el: http://zipp.hu/belfold/2010/10/14/uj_szemleletet_az_urbanisztikaban
 • Új városközpont épül Salgótarjánban

  A Nógrád Megyei Hírlap 2010. október 1-i számában cikk jelent meg arról, hogy Salgótarján miért a lehetőségek városa. A cikk az alábbi linken érhető el: http://www.nport.hu/nograd/kozelet/uj-varoskozpont-epul-a-piac-kornyezeteben-331073
 • Recenzió

  Recenzió jelent meg Bajnai László Városfejlesztés című könyvéről az Ingatlan és Befektetés, az ingatlanpiac és az építőipar szakmai magazin 2010. szeptemberi számában, mely szerint Bajnai László a Scolar kiadónál 2007-ben megjelent könyve aktuálisabb, mint valaha. A könyv kedvezményesen megvásárolható a kiadónál (www.scolar.hu). Bajnai László – A Városfejlesztésről
 • Szociális városrehabilitáció – Szerző: Bajnai László

  Az ország első olyan szociális városrehabilitációs kiemelt projektével kapcsolatban, mely nemcsak az akcióterületen élők társadalmi integrációját tűzte ki célul, de fizikai értelemben is megújítja az épületállományt és a közterületeket, Bajnai László, a részletes programot kidolgozó Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott az Ingatlan és Befektetés 2010. októberi számában: Szociális városrehabilitáció
 • Városrehabilitáció: Középső-Ferencváros – Szerző: Bajnai László

  A Középső-Ferencváros rehabilitációjának részeként, a Gát utcában létrejövő projekt részletes tervét a Városfejlesztés Zrt. dolgozta ki. A projekttel kapcsolatban Bajnai László vezérigazgató nyilatkozott. A cikk a Metropol újság 2010. szeptember 15-i számában jelent meg: Ferencváros rehabilitáció
 • Interjú – Szerző: Bajnai László

  Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója interjút adott a Metropol újság 2010. július 21-i számában. Interjú | 2010 július 21.
 • Bajnai László cikke a Magyar Nemzet Online-on

  Bajnai László cikke még 2009. márciusában jelent meg a Magyar Nemzetben. A tartalma azonban talán ma aktuálisabb mint valaha. A cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható az alábbi linken: http://mno.hu/portal/622847 A cikk címe: „Állami beavatkozásra vár a magyar építőipar – A válságkezelés legfontosabb eszköze az európai uniós támogatások megfelelő felhasználása lehet”.
 • Újabb bürokratikus követelmények

  A Magyar Nemzet 2010. április 22-i száma a települések fejlesztésével kapcsolatban újabban megjelent érthetetlen bürokratikus követelményekre hívja fel a figyelmet. „Csak egy szakértői hitelesítéssel rendelkező, úgynevezett esélyegyenlőségi program birtokában pályázhatnak az uniós forrásokra a települések május elsejétől” – derül ki Szabó Anna cikkéből. Az még nem világos, hogy a városrehabilitációs pályázatokhoz készült ...
 • Szabó Anna cikke a Magyar Nemzetben

  A Magyar Nemzet 2010. április 20-i száma megdöbbentő bürokratikus követelmények részleteit tárja fel az uniós pályázatok gyakorlatában, amelyek az önkormányzatok városrehabilitációs és városfejlesztési terveinek megvalósítását végtelenül megnehezítik. Szabó Anna cikke a bürokratikus problémák sorában rávilágít arra a hiánypótlási gyakorlatra is, amely a bürokratikus pályázati rendszerben – mint egy „fekete lyuk” – ...
 • N. Starkman előadása a Budapesti Műszaki Egyetemen

  2010. április 12-én, hétfőn Nathan Starkman, a lille-i városközösség városrendezési ügynökségének igazgatója, a francia urbanisztikai nagydíjjal kitüntetett városrendező tartott előadást Budapesti Műszaki Egyetemen. Starkman úr Lille városfejlesztési politikáját, az integrált városfejlesztés franciaországi gyakorlatát és annak tapasztalatait mutatta be a hazai urbanistáknak. Lille – hasonlóan sok hazai városhoz – az ipar és ...
 • Bajnai László cikke a Magyar Nemzetben

  A városfejlesztés és a városrehabilitáció aktuális kihívásairól a Magyar Nemzetben jelent meg Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának írása, „Az állami költségvetés nem feneketlen zsák” címmel. A cikk felhívja a figyelmet a városrehabilitációs és városfejlesztési támogatások felhasználását nehezítő strukturális problémákra, amelyek hozzá nem értésből és a bürokrácia öncélú gerjesztéséből fakadnak. A cikk ...
 • A HVG-ben megjelent Bajnai László nyilatkozata

  Az európai urbanisták idei évi biennáléján, a franciaországi Nancyban a 20. században megvalósult „új városok” témakörben előadást tartott Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója. A HVG honlapján az alábbi oldalon olvasható a vezérigazgatóval készült interjú: http://hvg.hu/velemeny/20091204_varosok_interju_bajnai_laszlo_specialis.aspx
 • Még kapható Bajnai László Városfejlesztés című, hiánypótló könyve

  Bajnai László Városfejlesztés című hiánypótló könyve (Scolar Kiadó, Budapest 2007), amely a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) támogatásával jelent meg, ma aktuálisabb, mint valaha. A bevált hazai és európai gyakorlat tükrében bemutatja azt a komplex eszköztárat, amelynek használatával az önkormányzatok városépítészeti, funkcionális és pénzügyi szempontból a lehető legkedvezőbb eredménnyel tudják megvalósítani az ...
 • Urbanisztikai biennálé

  Budapest után Nancy ad otthont az európai urbanisták kétévente megrendezésre kerülő találkozójának (Urbanisztikai biennálé) 2009. december 3-4. között. A biennálén Magyarország jelentős súllyal képviselteti magát. Közép-Európa városai közül a rendezvény kiemelt vendége lesz Pécs, Európa kultúrális fővárosa 2010-ben. A három előadással szereplő pécsi delegációt Dr. Páva Zsolt polgármester vezeti, tagjai Szécsi ...
 • Kalandozások Urbanisztikában

  Megjelent Aczél Gábor könyve Kalandozások Urbanisztikában címmel. A Városfejlesztés Zrt. igazgatóságának elnöke, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke így fogalmazza meg szakmai filozófiáját művének rövid ismertetőjében: Manapság a szakmában sokan beszélnek a városrendezés és az építészet különválásáról, és természetesen részben indokolt is ez a folyamat. Én azonban mindig is úgy gondoltam, hogy egy ...
 • Az Info Rádió Aréna című műsorának vendége volt Bajnai László

  Az Info Rádió Aréna című műsorának vendége volt Bajnai László. A Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója a fővárosi városfejlesztési projektek, a piaci alapon működő városfejlesztés és ingatlanfejlesztés valamint a szociális városrehabilitáció kérdéseiről beszélgetett Hlavay Richárddal. A műsor hanganyaga meghallgatható az alábbi címen: http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-309690
 • Még kapható Bajnai László Városfejlesztés című könyve

  A Városfejlesztés című hiánypótló könyv (Scolar Kiadó, Budapest 2007), amely a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) támogatásával jelent meg, ma aktuálisabb, mint valaha. A bevált hazai és európai gyakorlat tükrében bemutatja azt a komplex eszköztárat, amelynek használatával az önkormányzatok városépítészeti, funkcionális és pénzügyi szempontból a lehető legkedvezőbb eredménnyel tudják megvalósítani az akcióterületi ...
 • Megjelent Bajnai László cikke a Magyar Nemzetben

  A Magyar Nemzetben jelent meg a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának írása Állami beavatkozásokra vár a magyar építőipar címmel. A cikk teljes szövege olvasható a Publikációk menüben: http://varosfejlesztes.hu/bajnai-laszlo-cikke-a-magyar-nemzet-online-on/ valamint a Magyar Nemzet honlapján: http://mno.hu/portal/622847  
 • URBACT document

  The URBACT document of the urban development action in Central-Ferencváros, relised by the SEM IX, mixed enterprise founded by the municipalty and the Caisse des Dépots et Consignations, owned by the municipalty of Ferencváros (9th district of Budapest) and the URBAN DEVELOPMENT CO. LTD. URBACT document
 • Konferencia a Francia Intézetben

  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal együttműködve rendezett konferenciát a Budapesti Francia Intézet „Európai városfejlesztési programok és eszközeik” címmel. A konferencián Bajnai László fejlesztési igazgató „Városfejlesztés Európai Uniós eszközökkel a Ferencvárosban” címmel tartott előadást. Az előadás anyaga a Módszertan főmenüben megtalálható és letölthető.
 • Külföldi egyetemisták ferencvárosi tanulmányúton

  Külföldi egyetemisták ferencvárosi tanulmányúton
  A Városfejlesztés Zrt. a Pozsonyi Műszaki Egyetem 20 projekt menedzsment szakos mérnök hallgatóját és tanáraikat fogadta a Ferencvárosban, a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában. A Városfejlesztés Zrt. vezetői, Aczél Gábor elnök-vezérigazgató és Bajnai László fejlesztési igazgató egy-egy előadás keretében mutatta be a közszféra és a magánszféra projekt szintű együttműködésén alapuló önkormányzati városfejlesztés ...
 • Elkészült a Ferenc tér rehabilitációja

  Elkészült a Ferenc tér rehabilitációja
  A Regionális Fejlesztés Operatív Program városrehabilitációs intézkedésének támogatásával elkészült a Ferenc tér rehabilitációja Budapest IX. kerületében, a Középső-Ferencváros városrehabilitációs akcióterületén. A pályázatot az önkormányzat megbízásából a Városfejlesztés Zrt. készítette. A sikeres pályázat eredményeként a Ferenc tér, a Berzenczey utca és a Bokréta utca rehabilitációjára az önkormányzat az Európai Uniótól 373.440.062,- ...

Kapcsolódó szolgáltatások