Területfejlesztés

Területfejlesztés, területrendezési tervezés

Az operatív fejlesztési megközelítés és a partnerségen alapuló fejlesztési logika eredményesen alkalmazhatónak bizonyult a területfejlesztési és területrendezési tervezésben is, kistérségi és határon átnyúló, nagyobb térségi szinten egyaránt. Sikeres projektjei alapján a Városfejlesztés ZRt. vállalja a települési önkormányzatok térségi szinten összehangolt településfejlesztési és területfejlesztési tevékenységét megalapozó területfejlesztési és területrendezési tervek, tanulmánytervek kidolgozását. Ennek keretében a Városfejlesztés ZRt. vállalja területfejlesztési, térségi fejlesztési, illetve felzárkóztatási stratégiák, operatív programok, stratégiai fejlesztési tervek kidolgozását.

Területfejlesztési projektek előkészítése

A területfejlesztési stratégiák és tervek készítése során a Városfejlesztés ZRt., meghatározza a stratégiákban rögzített fejlesztési célok valóra váltásához szükséges eszközöket.

A területfejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása során a Városfejlesztés ZRt. a településrendezési és területrendezési tervekben rögzített, illetve esetenként azokon kívül megfogalmazott települési önkormányzati és kistérségi szintű fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának komplex (társadalmi, gazdasági, műszaki) vizsgálata és kiértékelése alapján határozza meg a stratégiákban, illetve stratégiai fejlesztési tervekben, illetve területrendezési tervekben rögzítésre kerülő fejlesztéseket.

A Városfejlesztés ZRt. így már a területfejlesztési és területrendezési tervezés fázisában elindítja az adott térség számára az összehangolt megvalósításra alkalmas, szakmailag megalapozott területfejlesztési projektek előkészítését.

Területfejlesztési pályázatok kidolgozása

Az időben megkezdett és szakmailag megalapozott stratégiai tervezés a valós helyi és társadalmi fejlesztési igényekre reagáló, megvalósításra alkalmas területfejlesztési projektek kidolgozását teszi lehetővé.

A Városfejlesztés ZRt. vállalja területfejlesztési pályázatok kidolgozását, amelyek szakmai megalapozását és jó előkészítését a megvalósíthatóság követelményeit és a megalapozottság komplex (társadalmi, gazdasági, műszaki) szempontjait szem előtt tartó stratégiai gondolkozás és tervezés teszi lehetővé.

Referenciák

Településfejlesztési koncepció - Szombathely
2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva…
A szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei
2004. novemberében készült a „Szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei a csatlakozás után” című tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából. A tanulmány arra keres választ, hogy a határ menti térség területfejlesztési kihívásainak…
Területfejlesztési koncepció - Zala megye
2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik…
Urbanisztika tanulmányterv I. - Losonc, Salgótarján

Füleken városfejlesztési stratégia és operatív program készítésével, a Phare CBC támogatásával indult el a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása. Az Önkormányzat vezetése felismerte, hogy nincs mire várni!…

Urbanisztika tanulmányterv II. - Losonc, Salgótarján​

A Helyi Építési Szabályzatot az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A Helyi Építési Szabályzat a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített…

Településfejlesztési program - Zala megye

2014-ben Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Programját (Stratégiai és Operatív Program) és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala Megye Területfejlesztési Programja és Nagykanizsa…

Neogradiensis Euroégió fejlesztése

A Miniszterelnöki Hivatal részére, a szlovákiai Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumnak dolgozó AUREX – el együttműködve, 2004 januárjában készült el a Neogradiensis Eurorégió fejlesztésére 2001-2002 folyamán két ütemben kidolgozott közös urbanisztikai tanulmányterv három nyelvű összefoglaló dokumentuma…