Komplex helyi vállalkozásfejlesztés

Komplex helyi vállalkozásfejlesztés és operatív településfejlesztés

A komplex településfejlesztési akciótervek végrehajtása, az önkormányzatok operatív településfejlesztési, illetve településrehabilitációs tevékenysége az európai és a magyarországi tapasztalatok egyértelmű és egybevágó tanúsága szerint mindig együtt jár a helyi gazdaság élénkülésével, a kis- és középvállalkozások fejlődésével, ezért szerves része a komplex helyi vállalkozásfejlesztés. Az operatív településfejlesztés, illetve településrehabilitáció tehát a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének egyik eszköze. A közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló városfejlesztés modelljének alkalmazásával a Városfejlesztés ZRt vállalja a kis- és közepes vállalkozások fejlődését elősegítő településfejlesztési, illetve településrehabilitációs lehetőségek vizsgálatát és a potenciális településfejlesztési projektek feltárását az önkormányzatok és a vállalkozásfejlesztési alapítványok partnereként.

Referenciák

Komplex vállalkozás-élénkítés az Alsó-Ipolymentén

2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió „PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi…

Az Alsó-Ipolymente stratégiai fejlesztési terve
A 2006 februárban elkészült Helyzetfeltárás alapján a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízott szakértői kidolgozták a Piackutatás és marketing terv valamint a Helyi komplex vállalkozásélénkítési program anyagát. Az elkészült Piackutatás és marketing terv valamint Helyi komplex…
Helyzetfeltárás az Alsó-Ipolymente térségére

2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió „PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával…