Tanácsadás

Tanácsadás állami szervezetek és önkormányzatok számára

A tanácsadás állami szervezetek és önkormányzatok számára a Városfejlesztés ZRt egyik legfontosabb szolgáltatása. Állami szervezeteknek nyújtott tanácsadási tevékenysége keretében keletkeztek a Városfejlesztés ZRt legnagyobb hatású innovációi, amelyek eredményeként alapjaiban és átfogó jelleggel megújult a városfejlesztés magyarországi módszertana és eszköztára a rendszerváltás után.

Ennek a folyamatnak meghatározó mérföldköveit jelentették például a városfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, amelyek a Városfejlesztés Zrt nagyarányú közreműködésével kerültek kidolgozásra. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott, Városrehabilitáció 2017-2013, Kézikönyv a városok számára című 2007-ben, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium égisze alatt az előbbi továbbfejlesztése érdekében megjelent, Városfejlesztési kézikönyv című, 2009 januárjában jelent meg. Az akcióterületi terv készítésére, az integrált városfejlesztési, illetve településfejlesztési stratégia operatív városfejlesztési tartalmára, a városfejlesztő társaságok létrehozására és működtetésére vonatkozó részletes előírások a Városfejlesztés ZRt tanácsadói tevékenységének keretében kerülhettek bele a szakpolitikai iránymutatásba, és vetették meg a szakmai alapjait az integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozását tartalmilag is szabályozó 314/2012. (XI.8.) számú Kormányrendeletnek. A városfejlesztés módszertanának és eszköztárának országos szintű fejlesztése mellett a Városfejlesztés ZRt által végzett tanácsadói tevékenység fontos szerepet tölt be konkrét projektek, illetve önkormányzatok szintjén is. A tanácsadás a fejlesztési folyamat bármely fázisában történhet a közszféra fejlesztési elképzeléseinek első körvonalazásától a hosszú távú fejlesztési koncepció, a középtávú stratégia és az előzetes akcióterületi terv átgondolásán keresztül a megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akcióterv készítéséig. Az 1990-es évek elejétől kezdve a Városfejlesztés ZRt 2007-ben nyugdíjba vonult korábbi, és a társaság 1997-es megalapítását lehetővé tevő megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő jelenlegi vezérigazgatója vezette azt a szerteágazó munkafolyamatot, amely elvezetett az akcióterületi tervekre, megvalósítás orientált integrált településfejlesztési stratégiákra és városfejlesztő társaságokra vonatkozó szakpolitikai iránymutatásokhoz. Ezáltal, több mint 20 éves, külföldön is elismert, hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatainak birtokában a Városfejlesztés ZRt, illetve vezérigazgatója a magyarországi piaci szereplők közül egyedülálló kompetenciával, versenyképes áron nyújt tanácsadási szolgáltatást a városfejlesztés területén, vagy városfejlesztési kérdéseket érintő ingatlanfejlesztési projektekben állami szervezeteknek, önkormányzatoknak és egyházaknak. A Városfejlesztés ZRt városfejlesztési tanácsadási tevékenységének harmadik bevált területét a településrendezési tervezéshez, településrendezési eszközök készítéséhez önkormányzatok és településrendezési tervezők számára nyújtott szolgáltatás jelenti. Jellemző eset, hogy a tisztán szabályozáson alapuló településfejlesztés eszköztára önmagában már nem bizonyul elégségesnek ahhoz, hogy egy településrendezési eszköz a céljának megfelelően betöltse szerepét a közjó szolgálatában, a közérdek érvényesítésében a városi szövet átalakítása során. Ilyenkor a közszféra adott városfejlesztési céljainak valóra váltása érdekében a szabályozási eszközökön túl a közszféra építési tevékenységgel történő beavatkozására is szükség van. Ezekben az esetekben a Városfejlesztés ZRt operatív városfejlesztési kompetenciája és ezen alapuló városfejlesztési tanácsadó tevékenysége általában nagyon hasznosnak bizonyul és sokszorosan megtérül a településrendezési tervező és az önkormányzat szempontjából egyaránt.

Referenciák