Integrált Városfejlesztési Stratégia – Üllő

/
/
Integrált Városfejlesztési Stratégia – Üllő
A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Üllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Üllő városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv. Az IVS alapján készült akcióterületi terv végrehajtásával valósult meg az új Városháza épülete és a Polgármesteri Hivatalt körülvevő városközponti akcióterület közterületeinek rehabilitációja. Az IVS-ben előrevetített városfejlesztési akció megvalósításával a néhány évvel korábban városi rangra emelkedett Üllő jelentős lépést tett az urbanizáció útján. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3654

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva