Szakmai továbbképzések

Szakmai továbbképzések, városfejlesztési továbbképzések állami szervezetek, önkormányzatok számára

Szakmai továbbképzések tartása a Városfejlesztés Zrt tevékenységének szerves része a társaság megalakítása, 1997 óta annak érdekében, hogy a városfejlesztési képzések eredményeként a politikusok, döntéshozók és a döntések előkészítésében közreműködő, illetve a fejlesztések végrehajtását előkészítő és irányító szakemberek jobban megismerhessék a városfejlesztés bevált gyakorlatát, használhatónak bizonyult hazai és külföldi módszereit, eszközeit. A 23 éve megalakított, több mint két évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező Városfejlesztés Zrt oroszlánrészt vállalt a településfejlesztés rendszerváltás utáni korszerű hazai módszertanának, szervezeti, jogi és finanszírozási eszköztárának innovatív, ugyanakkor a bevált európai gyakorlatra támaszkodó kialakításában.
Vezetőinek Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és az Európai Unió XVI. Regionális Politikai Főigazgatóságán Brüsszelben szerzett településfejlesztési, területfejlesztési és regionális politikai tapasztalatai, gyakorlati és elméleti tudása alapján a Városfejlesztés Zrt a 2010-es évekre a városfejlesztési továbbképzések területének egyik legnagyobb hatású hazai szereplője lett. A magyarországi és európai városfejlesztési tudás koncentrálódásában és hazai terjesztésében betöltött központi szerepének alapjai a Városfejlesztés Zrt működésének első évtizedéig és a létrehozását megelőző időszakig, illetve az ennek folyamán megvalósult nemzetközi szakmai együttműködésig nyúlnak vissza. Az EU-csatlakozás után a Városfejlesztés Zrt keretei között kibontakozott városfejlesztési továbbképzési tevékenységhez szilárd szakmai alapokat nyújtott a vele párhuzamosan, és a megelőző időszakban kifejtett, elmélyült szakmai tevékenység:
  • a városfejlesztésért, városrendezésért, építészetért és építésügyért felelős francia minisztérium, a Ministere de l’Équipement és a magyar Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium között a későbbi Városfejlesztés Zrt fejlesztési igazgatója, jelenlegi vezérigazgatója szakmai szervezésében az 1993-1995 időszakban kialakított, és működtetett városfejlesztési együttműködési program keretében felhalmozódott tudás és szakmai tapasztalat;
  • az operatív településfejlesztés magyarországi tervezési és megvalósítási módszereinek és eszköztárának fejlesztése, valamint a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolása érdekében a legnagyobb városfejlesztési tapasztalattal rendelkező európai állami fejlesztési pénzintézettel, a Caisse des Dépots et Consignations-nal, fejlesztési holdingjával és központi terület- és településfejlesztő társaságával a SCET-el, valamint a hozzájuk kapcsolódó minisztériumi, illetve helyi szakemberekkel a Városfejlesztés Zrt elnöke, vezérigazgatója és fejlesztési igazgatója által, a társaság megalakítása előtt és után, az 1992-2002 időszakban, folytatott szakmai együttműködés keretében felhalmozódott tudás és szakmai tapasztalat;
  • a Caisse des Dépots et Consignations-al, és központi terület- és településfejlesztő társaságával a SCET-el folytatott együttműködés keretében az első magyarországi városfejlesztő társaság, a budapesti IX. kerületi SEM IX Városfejlesztő Rt sikeres működtetése, és az általa végrehajtott ferencvárosi rehabilitáció eredményes megvalósítása a később országos szinten általánosan alkalmazott városfejlesztési tervezési módszertan és megvalósítási eszközök prototípusának kialakításával;
  • a fent említett tudás, és a prototípus kialakítása során bevezetett megoldások alkalmazásával az első vidéki városfejlesztő társaságok létrehozása az önkormányzatokkal együttműködve Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban és Mosonmagyaróváron, amelyek végrehajtották az első, pénzügyileg is eredményes városfejlesztési akciókat EU támogatások nélkül, az EU csatlakozás előtt;
  • a gyakorlatban bevált új módszertan és eszköztár széleskörű alkalmazását lehetővé tevő kutatási tanulmányok, módszertani útmutatók, szakkönyvek, szakpolitikai iránymutatások kidolgozása a 2001-2009 időszakban.
A polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, polgármesteri hivatali szakembereknek szervezett egynapos helyszíni képzések és a minisztériumi roadshow-k mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a legjobb hazai egyetemekkel és a településfejlesztés legismertebb európai felsőoktatási intézményeivel együttműködve, nemzetközi konferenciaként megrendezett városfejlesztési továbbképzéseknek. 2010 után a Városfejlesztés ZRt öt nemzetközi továbbképzést valósított meg, amiből a résztvevő külföldi univerzitás négy alkalommal az urbanisztika európai Harvardja, a párizsi Politikatudományi Intézet, a Sciences Po, egyszer a Nantes-i Egyetem volt; a magyar egyetemi partner pedig háromszor a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, a legutóbbi két alkalommal, 2014-ben és 2017-ben pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara volt. Ugyanakkor a Városfejlesztés Zrt személyre szabott, és csoportos továbbképzési és képzési programokat is biztosít hazai és nemzetközi partnereinek. Ennek keretében került sor például Magyarországra látogató kínai mérnökök számára egy napos konferencia megrendezésére az EDUTUS Főiskolával, és a franciaországi Sciences Po hallgatóinak előadás és ferencvárosi helyszíni látogatás megtartására a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve. A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója dolgozta ki a közigazgatási továbbképzési rendszer keretében oktatott Urbanisztika és stratégia-alkotás elnevezésű e-learninges továbbképzési modulnak, valamint az NKE és az EDUTUS Egyetem égisze alatt folyó digitális szakemberképzésen belül a településfejlesztés stratégiai és operatív tervezési, és megvalósítási eszközeire vonatkozó rész tananyagát. A továbbképzések mindig a városfejlesztés legidőszerűbb témái, és egyre inkább a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolása köré szerveződnek a résztvevők konkrét igényeinek megfelelően. Az eddigi továbbképzések fő témái
  • az operatív városfejlesztés bevált magyarországi és franciaországi módszertana és eszköztára;
  • az operatív városfejlesztés szerepe az építészeti örökség integrált védelmében;
  • az operatív városfejlesztés és a szabályozáson alapuló városfejlesztés eszköztárának összehangolt alkalmazása;
  • a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolása a városfejlesztés eszköztárával;
  • az okos város megközelítés és eszköztár integrálása az integrált településfejlesztési stratégiák végrehajtásába.
Már a Sciences Po-val és a Pécsi Tudományegyetemmel 2011-ben megrendezett első, 200 fő részvételével megrendezett továbbképzés és konferencia programjában kiemelt szerepet kapott az említettek mellett a fenntartható fejlődés, a fenntartható urbanizáció témaköre, ami a következő évek városfejlesztési továbbképzéseinek valószínűleg az egyik legfontosabb iránya lesz. Ehhez kapcsolódik a képzések legújabb iránya, a digitális forradalom urbanizációs kihívásainak a megválaszolása, a fenntartható városfejlesztés és az okos város módszertanának és eszköztárának egymás pozitív hatását kölcsönösen erősítő összehangolt alkalmazásával. A digitális forradalom vívmányainak alkalmazása ugyanis önmagában még nem jelenti automatikusan a városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs kihívásainak megválaszolását. A városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs kihívásainak megválaszolását a város fizikai valóságának tudatos és tervszerű átalakítására irányuló fenntartható városfejlesztéssel, fenntartható urbanizációval lehet előmozdítani. Míg a fenntartható városfejlesztés, fenntartható urbanizáció, a város fizikai valóságának tervszerű és tudatos átalakításával teszi jobbá az emberek életét, az okos város megközelítés és eszköztár helyi adottságoknak és fejlesztési céloknak megfelelő alkalmazása, az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtása keretében, a digitális forradalom vívmányainak alkalmazásával segíti elő ugyanezt. Az említettek tematikák mellett a Városfejlesztés ZRt az állami szervezetek és az önkormányzatok konkrét szakmai igényeinek megfelelően készséggel szervez meg városfejlesztési képzéseket, illetve működik közre szakmailag az általuk szervezett szakmai továbbképzések sikeres lebonyolításában.
Fenntartható urbanizáció

Fenntartható urbanizáció címmel jelenik meg Dr. Bajnai László újabb tanulmánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadójának gondozásában készülő Fenntartható önkormányzat című tanulmánykötetben. A kiadvány azokat az eredményeket jeleníti meg, amelyek a Jó Állam kutatások …

Dr. Bajnai László előadásai kínai mérnököknek

Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa településfejlesztés Budapesten és Magyarországon témakörben tartott előadássorozatot kínai mérnökdelegáció számára 2016. 11. 30-án az EDUTUS Főiskola …

Francia-magyar operatív városfejlesztési szeminárium - Pécs, 2011

A projekt fő célkitűzése, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek kijelölték, megépítése azonban elmaradt…