Dr. Bajnai László előadásai kínai mérnököknek

/
/
Dr. Bajnai László előadásai kínai mérnököknek

Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa településfejlesztés Budapesten és Magyarországon témakörben tartott előadássorozatot kínai mérnökdelegáció számára 2016. 11. 30-án az EDUTUS Főiskola által szervezett nemzetközi szakmai továbbképzési program keretében. Budapest és Nagykanizsa fejlesztéseinek tükrében mutatta meg Magyarország bevált településfejlesztési eszközeit a Fővárosi Közmunkák Tanácsától a Középső-Ferencváros rehabilitációját megvalósító, a Városfejlesztés Zrt és a IX. kerületi önkormányzat tulajdonában működtetett SEM IX Városfejlesztő Zrt-n át a Nagykanizsai Integrált Településfejlesztési Stratégiáig. A városfejlesztés jelenlegi bevált eszköztárának és eredményeinek bemutatása, a Városfejlesztés Zrt meghatározó jelentőségű részvételével 2009-ben kidolgozott szakpolitikai iránymutatás, az NFGM által közzétett Városfejlesztési Kézikönyv gyakorlati alkalmazását szemléltette.

Dr Bajnai László településfejlesztési előadását tartja a kínai mérnök delegációnak

Dr Bajnai László első előadása a kínai delegációnakDr Bajnai László a következő előadásokat tartotta meg a program szerint a kínai mérnöki delegáció részére:

Budapest, egy világváros felépítése és fejlesztése                                     

A XIX. század vége körül kiépült városi szövet megújításának bemutatása. Hogyan épült ki mai Budapest egy új világváros létrehozására vonatkozó merész kormányzati és fővárosi elképzelés tervszerű megvalósításának világra szóló sikereként, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által generált tudatos városfejlesztő tevékenység eredményeként 1870 és 1914, valamint 1920 és 1940 között?

A Középső-Ferencváros rehabilitációja                      

A fenntartható urbanizáció bevált gyakorlatának budapesti példája a Városfejlesztés Zrt és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros önkormányzatának közös városfejlesztő társasága, a SEM IX Városfejlesztő Zrt által 2001 és 2010 között megvalósított középső-ferencvárosi városfejlesztési akció. Eredményeként a IX. kerület, Középső-Ferencváros 73 hektáros, 20.000 lakosú városrészét rehabilitáltuk sikeresen a rendszerváltozás utáni legnagyobb léptékű komplex városfejlesztési akcióban, a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején kialakult, és a rendszerváltás előtti évtizedekben hanyatlásnak indult belső városrészek területén. A fejlesztés a városi szövet teljes megújításával valósult meg a 73 hektáros akcióterületen, miközben építészeti értékeit, eredeti jellegét és szerkezetét megőriztük.

A szereplők, a folyamat, az eredmények, a legjobb európai bevált gyakorlatok magyarországi körülmények közé történt adaptálásával kialakított módszertan, összehangolt szervezeti, jogi és finanszírozási eszközök bemutatása.

A kínai mérnökdelegáció az EDUTUS Főiskolán Bajnai László előadásán

A ferencvárosi rehabilitáció eredményeként kialakított, új és megújult városfejlesztési tervezési eszközök bemutatása egy vidéki megyei jogú város, Nagykanizsa példáján.  

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztés Zrt által készített városfejlesztési terveinek bemutatása. Ez a dunántúli város az egyike azoknak a helyszíneknek, amelyek az Európai Unió térszerkezetében Magyarországon a legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkeznek a következő egy-két évtized távlatában. Az előadás során átfogó jelleggel bemutatásra került a fenntartható urbanizációt szolgáló, szabályozáson alapuló és operatív városfejlesztés eszköztára, azon belül a településfejlesztési koncepció, mint megújult, és az integrált településfejlesztési stratégia, mint új tervezési eszköz, amelynek magyarországi bevezetésében a Városfejlesztés Zrt-nek oroszlánrésze volt.

A Középső-Ferencváros városfejlesztési akcióterületének megtekintése

Az előadásokat és a kínai kollégák kérdéseinek megválaszolását a Középső-Ferencváros 73 hektáros, 20.000 lakosú városfejlesztési akcióterületének megtekintése követte az egynapos szakmai továbbképzés lezárásaként.

A kínai delegáció köszönetnyilvánítása Dr Bajnai Lászlónak

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva