Filozófiánk

Tevékenységünk vezérelve a hasznosság, a közösség szolgálata a településrendezés és településfejlesztés valamint a kereteiket meghatározó és előfeltételeiket biztosító területfejlesztés eszközeivel.

Legfontosabb működési területünk az operatív településfejlesztés, vagyis az önkormányzatok településfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása.

A megoldásra váró problémák jellegének, természetének és a fejlesztési – esetleg csak potenciális fejlesztési – folyamat adott stádiumának megfelelően tevékenységünk egyes esetekben nem azonnal és közvetlenül az operatív településfejlesztésre, hanem első lépésként területfejlesztési vagy településrendezési tervezési feladatok elvégzésére irányul.

Előfordul ugyanis, hogy egy adott település fejlesztése legfontosabb stratégiai célkitűzéseinek megfogalmazásához éppen kistérségi fejlesztési stratégiájának és operatív fejlesztési programjának megfogalmazása vezet, más alkalommal pedig a hiányzó vagy aktualizálásra szoruló településrendezési tervet kell elkészíteni ahhoz, hogy az operatív településfejlesztés céljait megvalósításra alkalmas módon lehessen megfogalmazni. Ezért területfejlesztési és területrendezési valamint településrendezési tervezéssel is foglalkozunk. Ilyen feladatokat azonban általában csak abban az esetben vállalunk, ha a kidolgozásra kerülő fejlesztési vagy rendezési tervekre valóságos fejlesztések megalapozása érdekében van szükség akár egy kisebb vagy nagyobb térség, akár egy település szintjén.
Szakmai tapasztalatainkat és európai uniós szakmai kapcsolatainkat annak érdekében kívánjuk hasznosítani, hogy az önkormányzatok minél szélesebb köre megismerhesse és alkalmazhassa azt a szakmai módszertant és azokat a finanszírozási, jogi, szervezeti eszközöket és megoldásokat, amelyek a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló önkormányzati városfejlesztés európai modelljének alkalmazásával lehetőséget adnak számukra ahhoz, hogy fejlesztési elképzeléseiket
  • az elérni kívánt városépítészeti, építészeti, műszaki-fizikai minőségben,
  • a tervezett ütemezésben
  • az önkormányzati költségvetés szempontjából a lehető legkedvezőbb eredménnyel tudják megvalósítani.

A közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló településfejlesztés modelljének bemutatása a „Módszertan” című almenüben található.