Cégismertető

Városfejlesztés Zrt. - Hasznosság és a közösség szolgálata

A rendszerváltozás után a Városfejlesztés Zrt vezette be a magyarországi gyakorlatba a településfejlesztés tervezésének és megvalósításának fejlett európai eszközeit. Ez alapozta meg több olyan általánosan használható, korszerű városfejlesztési eszköz kialakítását, amelyek azóta a szakpolitikai iránymutatások, valamint a rájuk épülő jogi szabályozás alkotóelemévé váltak, és a településfejlesztés jelenlegi magyarországi eszköztárának meghatározó jelentőségű részét képezik. 

Társaságunkat 26 évvel ezelőtt alakítottuk meg az 1816-ban alapított Caisse des Dépôts et Consignations jóvoltából. Alapító tulajdonosunk az EU városfejlesztéssel is foglalkozó legnagyobb állami fejlesztési pénzintézete, a Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) leányvállalata volt. A CDC építette ki szakmai leányvállalatai közreműködésével a II. világháború utáni Franciaország korszerűsített városait, városrészeit, modern ipari, technológiai, gazdasági és rekreációs területeit. A CDC és területfejlesztésért, városfejlesztésért felelős részvénytársasága, a Société Centrale pour l’Équipement du Territoire (SCET) alapvető jelentőségű szakmai közreműködésével valósult meg többek között Párizs nyugati részén az ultramodern Défense negyed, és északon, a Saint-Denis városrészben a Stade de France, Franciaország nemzeti stadionja.

A Városfejlesztés Zrt megalakításának szakmai és pénzügyi előkészítését a CDC területfejlesztésért és városfejlesztésért felelős országos hatáskörű központi részvénytársaságával, a SCET-el végeztük. Társaságunk így a SCET Magyarország Városfejlesztő Rt (SCET Hongrie SA) nevet kapta megalakulásakor. Az 1990-es évtized első felének többek között építésügyért, városrendezésért, városfejlesztésért felelős francia minisztériuma, a Ministère de l’Équipement, valamint a CDC és a SCET által a magyar-francia szakmai, kormányzati és önkormányzati együttműködés keretében Magyarország felé biztosított tudástranszfer tette lehetővé, hogy a rendszerváltozás után a magyarországi városfejlesztési gyakorlatba beillesztésre kerülhettek a településfejlesztés tervezésének és megvalósításának bevált európai eszközei. Ennek a fejlesztési folyamatnak egyik legfontosabb kezdeti lépését a SEM IX Városfejlesztő Rt megalakítása jelentette Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata, a CDC és az OTP együttműködésével. Ez folytatódott a SEM IX létrehozása után a SCET Magyarország megalapításával.

A 2000-es évek elején a tulajdonosi döntések eredményeként társaságunk a létrehozását kezdeményező és megalakításában közreműködő magyar városfejlesztő szakemberek tulajdonába került. Ezzel párhuzamosan elnevezése Városfejlesztés Zrt-re változott.

A SCET Magyarország megalakulása utáni első években tökéletesítettük a SEM IX Városfejlesztő Zrt műveletei során a franciaországi gyakorlatból a magyarországi jogi, szabályozási körülmények közé adaptált városfejlesztési eszközök alkalmazását. Ennek eredményeire építve működésünk első hét évében, Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtt alakítottuk ki általánosan használható formájában, és vezettük be a városfejlesztés széles körű hazai gyakorlatába a közszféra komplex városfejlesztési elképzeléseinek valóra váltását piacgazdasági körülmények között lehetővé tevő, bevált szervezeti, jogi, finanszírozási és tervezési eszközöket, mint például a városfejlesztő társaság, a komplex városfejlesztési akcióterv, vagyis az akcióterületi terv, és az akcióterületi tervek megvalósítására épített integrált városfejlesztési stratégia. A további gyakorlati és elméleti tökéletesítés eredményeként ezek az eszközök épültek be 2007-ben és 2009-ben a szakpolitikai iránymutatásokba, majd a rájuk épülő jogi szabályozásba.

A Középső-Ferencvárosnak a SCET Magyarország szakmai közreműködésével a SEM IX által végrehajtott rehabilitációja és a korszerű magyarországi városfejlesztési eszköztár kialakítása során elért szakmai sikereink által megalapozott tulajdonosi döntések eredményeként a Városfejlesztés Zrt 2001-től 2010-ig a SEM IX Városfejlesztő Zrt kisebbségi, szakmai tulajdonosaként vehetett részt Ferencváros fejlesztésének megvalósításában és az önkormányzati városfejlesztő társaság működtetésében.

Az eszköztár fejlesztése során a Középső-Ferencváros rehabilitációjában, a SEM IX városfejlesztő tevékenységében, valamint az általunk kezdeményezett első vidéki városfejlesztő társaságok, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt megalakításában, és a mosonmagyaróvári MOVINNOV Kft városfejlesztő társasággá történt átalakításában, továbbá városfejlesztési műveleteik előkészítésében szerzett tapasztalatainkat is folyamatosan hasznosítottuk. Az EU csatlakozás idejére elért eredményeink véglegesen bebizonyították a Városfejlesztés Zrt által a magyarországi településfejlesztési tervek készítése és megvalósítása érdekében kialakított városfejlesztési módszertan és eszköztár általános használhatóságát. Ezért ez az eszköztár beépült a településfejlesztési tervek, komplex településfejlesztési akciótervek,  integrált településfejlesztési stratégiákakcióterületi tervek készítésének, és a városfejlesztő társaságok alapításának, működtetésének szabályozását megalapozó szakpolitikai iránymutatásokba, valamint a rájuk épülő jogszabályokba.
A fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolásához nélkülözhetetlen tudatos és tervszerű településfejlesztés korszerű magyarországi eszköztárának kialakítása során a személyes szakértői közreműködésünk eredményeként készültek el azok a 2007-es és 2009-es szakpolitikai iránymutatások, amelyek szakmailag megalapozták, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénybe (Étv.), bekerülhetett a végrehajtását szolgáló, megvalósítás orientált városfejlesztési stratégiák említése, és elindulhatott a korszerű településfejlesztési tervezési eszköztár szintű jogi szabályozása többek között 314/2012 (XI. 8.) számú Kormányrendelettel. Az eltelt negyedszázadban a Városfejlesztés Zrt fenntartható városfejlesztést szolgáló területi tervei, településfejlesztési koncepciói, településrendezési tervei, településfejlesztési tervei, városfejlesztési programjai, integrált településfejlesztési stratégiái, komplex városfejlesztési akciótervei, akcióterületi tervei, megvalósíthatósági tanulmányai, üzleti tervei, költség-haszon elemzései számtalan megvalósult fejlesztések területfejlesztési, településfejlesztési tervi alapjául szolgáltak országszerte. A Városfejlesztés Zrt által készített településfejlesztési tervek megvalósításának eredményeként többek között teljes terjedelmében és mélységében megújult a Középső-Ferencváros 73 hektár nagyságú, 20.000 lakosú városfejlesztési akcióterületének városi szövete, Zalaegerszeg, Szécsény, Bátonyterenye, Balassagyarmat és Üllő városközpontja, Mosonmagyaróvár Moson városrésze, megépült Zalaegerszegen a Nyugat-Dunántúli Régió első korszerű élményfürdője. Nógrád megye fejlesztését új alapokra helyező területfejlesztési terveink alapozták meg, hogy elindult a 21-es számú főút azóta megvalósult átépítése gyorsforgalmi úttá. A 2022. december 31-el lezárult 2014-2020 időszakra szóló Európai Uniós Többéves Pénzügyi Keret fejlesztéseit megalapozó területfejlesztési és településfejlesztési tervező munkánk alapján valósult meg Zala megye és Nagykanizsa, valamint Szombathely fejlesztése. A terveink alapján indult el, és valósult már meg számottevő részben a vasi megyeszékhelyen és a zalai megyei jogú városban több száz hektáros új iparterületek kialakítása, amelyek Magyarország újraiparosítása, társadalmi, gazdasági, és technológiai fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségűek.