Komplex városfejlesztési akcióterv

Komplex városfejlesztési akcióterv,
akcióterületi tervek

A komplex városfejlesztési akcióterv, akcióterületi tervek kidolgozásának módszertanát a Városfejlesztés Zrt fejlesztette ki, készítésüket a Városfejlesztés Zrt vezette be, és terjesztette el Magyarországon. Ennek a folyamatnak fontos állomása volt az akcióterületi terveket előzetes jelleggel magában foglaló integrált településfejlesztési stratégia készítésére vonatkozó 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletet megalapozó szakpolitikai iránymutatás, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2007-ben kiadott Városrehabilitációs Kézikönyv, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 2009-ben megjelentetett Városfejlesztési kézikönyv kidolgozása a Városfejlesztés Zrt aktív szakértői szerepvállalásával. A 2007-ben kiadott Városrehabilitációs Kézikönyvben, valamint a 2009-ben megjelentetett felülvizsgált, javított kiadásában, a Városfejlesztési kézikönyvben a Városfejlesztés Zrt dolgozta ki az Akcióterületi Tervre vonatkozó fejezetet.
Az akcióterületi terv megfelelő minőségben történő kidolgozása azért fontos napjainkban is, mert a településfejlesztési, illetve településrehabilitációs akció megindításához, az akcióterületi terv megvalósításához nem elegendő az integrált településfejlesztési stratégia, a hatályos településrendezési terv és a Modern Városok Program, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítő pályázati anyaga. Szükség van az említettek elmélyítésére műszaki és pénzügyi oldalról. Az akcióterületi terv kidolgozására fordított figyelem megtérül, mert az önkormányzat, amelynek van egy komplex városfejlesztési akciótervként jól átgondolt, akcióterületi terve, sokkal nagyobb hatékonysággal és kedvezőbb pénzügyi eredménnyel tudja felhasználni az MVP és a TOP keretében kapott vissza nem térítendő támogatásokat, és a 2014-2020 fejlesztési időszak lezárása után megvalósuló fejlesztéseket is jól előkészítheti vele. A Városfejlesztés ZRt., amely 20 éve foglalkozik komplex városfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek készítésével, vállalja komplex településfejlesztési akciótervek kidolgozását a megvalósíthatóság műszaki, pénzügyi, szervezeti konstrukciójának kialakításával. A településfejlesztés, városfejlesztés területén az akcióterületi terv jelenti azt a tervfajtát, amit a különböző funkciójú közcélú, illetve piaci típusú létesítmények konkrét műszaki-építészeti tervezését megelőző fázisban, vagy például az „Ipari Park” cím pályázatok rendszerében, a projekt előkészítés hasonló fázisában megvalósíthatósági tanulmánynak, esetenként üzleti tervnek neveznek. A Városfejlesztés ZRt. az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) megalapozásának, előkészítésének és kidolgozásának valamint értékelésének minden fázisában rendelkezésére áll, hogy segítse partnerei munkáját a megyei jogú városok és kisebb városok komplex városfejlesztési akcióterveinek, akcióterületi terveinek elkészítése során az utóbbi 20 évben felhalmozott tapasztalataival, az ITS-re vonatkozó 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletet megalapozó szakpolitikai iránymutatást, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2007-ben kiadott Városrehabilitációs Kézikönyvet, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 2009-ben megjelentetett Városfejlesztési Kézikönyvet kidolgozó szakértői csoport tagjaként érvényesített tudásával, nemzetközi szinten is ismert és elismert településfejlesztési felkészültségével. Az akcióterületi terv egyes részei, mint például a megalapozó vizsgálat és az alábbi munkarészek önálló feladatként értelmezve, külön-külön is elkészíthetők, ezért az említettek közül a kevésbé ismerteket külön is bemutatjuk.
Városépítészeti koncepciók készítése
A komplex településfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek készítése során gyakran szükségessé válik, hogy a településrendezési terv nagyon tág keretei között a városfejlesztési akció végrehajtásával megvalósítani kívánt komplex városépítészeti célállapot meghatározásra kerüljön. Ennek érdekében városépítészeti koncepció kerül kidolgozásra, amelyben meghatározásra kerülnek a tervezett célállapot jellemző városrendezési, beépítési és funkcionális paraméterei a beépítési koncepció elnevezésű tervfajtának megfelelő műszaki-építészeti tartalommal és mélységben. A Városfejlesztés ZRt. vállalja városépítészeti koncepciók kidolgozását akcióterületi tervek, komplex városfejlesztési akciótervek, illetve megvalósíthatósági tanulmányok szakmai megalapozása érdekében.
Beépítési tervek készítése
A komplex településfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek készítése során gyakran szükségessé válik, hogy a településrendezési terv nagyon tág keretei között a városfejlesztési akció végrehajtásával megvalósítani kívánt komplex városépítészeti célállapot beépítési terv mélységében kerüljön meghatározásra. A Városfejlesztés ZRt. vállalja beépítési tervek kidolgozását komplex településfejlesztési/városfejlesztési akciótervek, illetve megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek szakmai megalapozása érdekében.
Operatív településfejlesztési koncepciók készítése.
Az operatív településfejlesztési/városfejlesztési koncepció a komplex településfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek nélkülözhetetlen alkotórésze. Az operatív településfejlesztési/városfejlesztési koncepció megfogalmazza a közszféra és a magánszféra építési programját a településfejlesztési akcióterületen elérni kívánt komplex önkormányzati fejlesztési célkitűzések valóra váltása érdekében. A komplex településfejlesztési akciótervek készítése során a Városfejlesztés ZRt. olyan operatív településfejlesztési koncepciókat dolgoz ki, amelyek alkalmasak arra, hogy az önkormányzat a lehető legjobb minőségben és a lehető legkedvezőbb pénzügyi eredménnyel megvalósíthassa komplex településfejlesztési/városfejlesztési elképzeléseit. A Városfejlesztés ZRt. vállalja operatív településfejlesztési/városfejlesztési koncepció kidolgozását az akcióterületi tervek, komplex településfejlesztési akciótervek, illetve megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek szakmai megalapozása érdekében.
Pénzügyi koncepciók készítése
A pénzügyi koncepció a komplex településfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek nélkülözhetetlen alkotórésze. A pénzügyi koncepció megmutatja meg, hogy a közszféra és a magánszféra építési programját milyen pénzügyi paraméterekkel lehet végrehajtani a településfejlesztési akcióterületen a komplex településfejlesztési akció végrehajtása által elérni kívánt összetett önkormányzati fejlesztési célkitűzések valóra váltása érdekében. A komplex településfejlesztési akciótervek készítése során a Városfejlesztés ZRt. olyan pénzügyi koncepciókat fogalmaz meg, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott településfejlesztési elképzelés természetének és tartalmának megfelelően az önkormányzat a lehető legkedvezőbb finanszírozással, az önkormányzati költségvetést lehetőség szerint kímélve valósíthassa meg komplex településfejlesztési elképzeléseit.

Referenciák

Városfejlesztési akciótervek Zalaegerszegre

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén…

Városfejlesztési akciótervek Mosonmagyaróvárra

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – 1999-ben megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésével…

Városfejlesztési akcióterv Bátonyterenyére

A projekt fő célkitűzése, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek…

Városfejlesztési akcióterv Fülek városközpontjára

Füleken városfejlesztési stratégia és operatív program készítésével, a Phare CBC támogatásával indult el a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása. Az Önkormányzat vezetése felismerte, hogy nincs mire várni!…

Helyi építési szabályzat – Nagykanizsa

A Helyi Építési Szabályzatot az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A Helyi Építési Szabályzat a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített…

Szabályozási terv – Nagykanizsa, Északi ipari terület

A szabályozási tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László. A szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével, Nagykanizsa új, 500 hektáros …