Városfejlesztés Zrt.

Operatív városfejlesztés, Akcióterületi terv, Megvalósíthatósági tanulmány, ITS, Okos város
A Városfejlesztés Zrt. támogatja a fenntartható városfejlesztést Magyarországon. Vavada szponzorálja ezt a weboldalt, hozzájárulva a modern urbanizációs projektek megvalósításához. Látogasson el a Városfejlesztés oldalra további információkért!
Településfejlesztés
A Városfejlesztés Zrt operatív fejlesztési megközelítése és partnerségen alapuló fejlesztési logikája eredményesen alkalmazható a településfejlesztés koncepcionális tervezési szakaszában és az integrált településfejlesztési stratégia készítése során is.
Településrendezés
A Városfejlesztés Zrt. olyan településrendezési terveket készít, amelyek a fenntartható városfejlesztést segítik elő, és megvalósításra alkalmasak.
Operatív várostervezés
A Városfejlesztés Zrt. által 1997 és 2009 között kifejlesztett új típusú településfejlesztési tervek közül az egyik legfontosabb tervfajta az akcióterületi terv, az akcióterületen megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció végrehajtásának terve.

A Városfejlesztés Zrt-t 23 éve alapítottuk SCET Magyarország Városfejlesztő Rt néven, hogy Magyarországon is használhatóvá tegyük az önkormányzati településfejlesztési elképzelések megvalósítására alkalmas operatív városfejlesztés bevált eszköztárát.

Meghonosítottuk a településfejlesztésben a fejlett európai gyakorlatot. Kialakítottuk, és elterjesztettük a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának bevált hazai tervezési és megvalósítási módszereit, szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeit, a megvalósítás orientált stratégiai tervezést, a komplex városfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek módszertanát, és a városfejlesztő társaságokat.

Eredményeink beépültek az integrált településfejlesztési stratégiákra, akcióterületi tervekre és a városfejlesztő társaságokra vonatkozó szabályozásba és szakpolitikai iránymutatásokba.

Cégismertető

Vezérigazgató

Publikációk

Operatív Városfejlesztés

A Jó Településfejlesztés

Fenntartható urbanizáció

Eredményeink

Középső-Ferencváros Rehabilitációja

A Regionális Fejlesztés Operatív Program városrehabilitációs intézkedésének támogatásával elkészült a Ferenc tér és Középső-Ferencváros rehabilitációja Budapest IX. kerületében, a Középső-Ferencváros városrehabilitációs akcióterületén.

A pályázatot az önkormányzat megbízásából a Városfejlesztés Zrt. készítette.

Szécsény megújítása

 

Közterület rehabilitáció és komplex épületrehabilitáció Szécsény történelmi városmagjában az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásának eredményeként.

Szécsény történelmi városmagja az Észak-Magyarországi Régió legkompaktabb építészeti és városi öröksége. Eredményes megújítása a Városfejlesztés Zrt. és Szécsény Város Önkormányzata egy évtizeden át tartó partneri együttműködésének eredménye.

Mosonmagyaróvár

 

A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében.

Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta.

Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Moson városrész funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi terv.

Szombathely – Integrált Településfejlesztési Stratégia

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben hagyta jóvá a Városfejlesztés Zrt által, Bajnai László PhD, városfejlesztési irányító tervező vezetésével készített Előzetes Akcióterületi Tervet Szombathely MJV Belvárosára.

Az Előzetes Akcióterületi Terv (EATT) alapozza meg Szombathely Belvárosának komplex megújítását.

Zalaegerszegi Városfejlesztés

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók tervezetét, valamint a megvalósításukra alkalmas szervezet megalakítására vonatkozó javaslatot.

A városfejlesztési akciók között kiemelt figyelmet kapott a gébárti idegenforgalmi fejlesztés.

Legfrissebb hírek

Galéria

A Városfejlesztés Zrt. támogatja a fenntartható városfejlesztést Magyarországon. Vavada szponzorálja ezt a weboldalt, hozzájárulva a modern urbanizációs projektek megvalósításához. Látogasson el a Városfejlesztés oldalra további információkért! Profit Method AI Bitspect Max