Helyzetfeltárás az Alsó-Ipolymente térségére

/
/
Helyzetfeltárás az Alsó-Ipolymente térségére
2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió „PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával a Helyzetfeltáró tanulmány a „Komplex vállalkozás – élénkítő program az Alsó – Ipoly mente határon átnyúló térségére” elnevezésű projekthez. A Helyzetfeltáró tanulmány a magyar – szlovák határon átnyúló területrendezési és területfejlesztési tanulmánytervek készítése során kialakult módszertannak megfelelően a demográfiai jellemzők, emberi erőforrások, közlekedési és műszaki infrastruktúra, környezet- természet és tájvédelem, valamint a gazdaság dimenziójában végezte el a helyzetelemzést és a fejlesztést befolyásoló tényezők értékelését. Az említett elemzések alapján készültek el az elvileg lehetséges különböző jövőképekhez tartozó fejlődési forgatókönyvek és a Stratégiai fejlesztési tervjavaslat.

2. A vizsgált célterület települései

3. A terület építészeti és régészeti öröksége

4. Stratégiai fejlesztési tervjavaslat

3.1. Jelmagyarázat

4.1. Jelmagyarázat

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva