Városrehabilitáció 2007-2013-ban

/
/
Városrehabilitáció 2007-2013-ban

A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városrehabilitáció és a városfejlesztés tervezési módszertanára és megvalósítási eszközeire vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével.

A Városfejlesztés Zrt által kialakított, és a magyarországi gyakorlatba bevezetett operatív városfejlesztési eszköztárnak és az általa korábban elkészített módszertani útmutatóknak megfelelően Városfejlesztés Zrt dolgozta ki Az akcióterületi terv módszertana és A városfejlesztő társaság című fejezetek szakmai tartalmát.

A 2007-es városrehabilitációs kézikönyv tette hivatalosan általánossá a megvalósítás orientált városfejlesztési stratégia, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) készítésének gyakorlatát, amelyben a tervezett fizikai beavatkozások tervezése és megvalósítása az operatív városfejlesztés módszertanának és eszköztárának használatára épül, amit a Városfejlesztés Zrt és általa 2001 és 2010 között szakmai tulajdonosként működtetett vegyes tulajdonú városfejlesztő társasága, a Középső-Ferencváros rehabilitációját megvalósító SEM IX Városfejlesztő Zrt alakított ki, és vezetett be Magyarországon.

A Városfejlesztés Zrt által kidolgozott részeket Aczél Gábor és Bajnai László írta annak az ismeretanyagnak az alapján, amely megjelent például Bajnai László Városfejlesztés című könyvében, valamint Projektek a tervezésben című előadásában, amely a MUT 2003. évi konferenciáján hangzott el, és szerkesztett változata megjelent a MUT által kiadott konferenciakiadványban.

Weboldal:

https://varosfejlesztes.hu/publikaciok/

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva