Területfejlesztési koncepció – Zala megye

/
/
Területfejlesztési koncepció – Zala megye

2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát.

Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik. Ennek érdekében a megye területének fejlesztésében az előző fél évszázadban háttérbe szoruló Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége fejlődését is hangsúlyosan elő kívánja segíteni. Ennek az alapelvnek az érvényesítése érdekében a megyei területfejlesztési koncepció integrálja a kidolgozásával párhuzamosan előkészített nagykanizsai fejlesztéseket, amelyeket a nagykanizsai Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmaz.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában a megye egésze szempontjából fontos fejlesztések akcióterületi beavatkozásként jelennek meg. Zala megye gazdaságfejlesztése szempontjából a legfontosabb a nagykanizsai új északi ipari terület kialakítása, aminek megvalósítására a Városfejlesztés Zrt Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásával egyidőben, 2013-ban előzetes akcióterületi tervet készített.

Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/4165

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva