Kézikönyv a városok számára

/
/
Kézikönyv a városok számára

Az integrált településfejlesztési stratégia készítésére vonatkozó első szakpolitikai iránymutatás 10 évvel ezelőtt Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készült 2007-ben, Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára címmel.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság a Regionális Programok Irányító Hatóságával együttműködésben készítette a kézikönyvet.

Ez volt az első szakpolitikai iránymutatás, amely a városrehabilitáció és a városfejlesztés terén az akcióterületi terv, az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) – későbbi elnevezéssel integrált településfejlesztési stratégia (ITS) – valamint az akcióterületi terv és a városfejlesztő társaság vonatkozásában, a fenntartható urbanizáció és a jól működő településfejlesztés előfeltételét jelentő tervszerű fejlesztés, stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment kialakítása érdekében, az állam és a kormány oldaláról ösztönzést és szakmai iránymutatást adott a magyarországi önkormányzatoknak.

Az integrált településfejlesztési stratégia tervezése, az akcióterületi terv – mint megvalósítható komplex városfejlesztési akcióterv, vagyis az akcióterületen megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció terve – hazai bevezetése és elterjesztése, a városfejlesztő társaság mint a megvalósításhoz nélkülözhetetlen stratégiai és operatív városfejlesztési menedzsment szervezet magyarországi meghonosítása érdekében a Városfejlesztés Zrt által a városrehabilitáció első kézikönyvének megjelenését megelőző 10 évben folytatott, eredményes gyakorlati és elméleti-kutatási tevékenység során felhalmozott tudás eredményeként 2007-ben a szakmai módszertan már kiforrottan rendelkezésre állt a széleskörű bevezetéshez.

Ezt a módszertant és eszköztárat a városrehabilitáció első kézikönyvének megjelenése előtt részletesen kifejtette Bajnai László Városfejlesztés (Scolar Kiadó, Budapest 2007) című könyvében. Ennek megfelelően a városrehabilitáció első kézikönyvében Az akcióterületi terv módszertana, és a Városfejlesztő társaság fejezeteket, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Integrált Településfejlesztési Stratégia előde, operatív városfejlesztési szakmai tartalmát a Városfejlesztés Zrt dolgozta ki.

A Városfejlesztés Zrt által készített részek szerzője Aczél Gábor és Bajnai László volt, akik Városfejlesztés Zrt elnökének és vezérigazgatójának tisztségét töltötték be a megjelenés évében. Ez a kézikönyvben is megjelenített operatív városfejlesztési tudás épült be a Városfejlesztés Zrt részvételével készült településrendezési eszközökbe és az általa kidolgozott integrált településfejlesztési stratégiákba valamint akcióterületi tervekbe is.

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva

Profit Method AI Bitspect Max