Településfejlesztési tervek, településrendezési tervek

/
/
Településfejlesztési tervek, településrendezési tervek

Az integrált településfejlesztési stratégia alapján a Városfejlesztés Zrt és az Akcióterv Kft konzorciuma által készített új településrendezési eszközöket 2017. augusztus 31-én jóváhagyta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Városfejlesztés Zrt által kidolgozott Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia és az integráns részüket képező akcióterületi tervek alapján elkészített új szemléletű Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és Szabályozási Terv olyan új eszközöket biztosít a szabályozáson alapuló városfejlesztés és városrendezés számára, amelyek Nagykanizsa környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődését szolgálják.

A 314/2012-es Kormányrendeletnek megfelelően elkészített és jóváhagyott településrendezési eszközök összehangolt rendszert alkotnak a Modern Városok Program keretében Nagykanizsára tervezett fejlesztésekkel valamint azokkal a 2014-ben és 2015-ben a Városfejlesztés Zrt által elkészített településfejlesztési alapdokumentumokkal, amelyek a következők voltak: Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Integrált Területi Program, az új Északi Ipari Terület megvalósítására elkészített Akcióterületi Terv.

A jóváhagyott új településrendezési eszközök koherens rendszert alkotnak a Városfejlesztés Zrt által készített, jelenleg is hatályos Zala megyei területi tervek – a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program – dokumentumaiban foglaltakkal. Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési szabályozási és operatív városfejlesztési eszközei Magyarországon elsőként mutatják meg, hogy nem csak szükséges, hanem lehetséges is a fenntartható fejlődés globális kihívásainak lokális megválaszolása során a szabályozáson alapuló és az operatív városfejlesztés, valamint a városi és a térségi megközelítés összehangolt alkalmazása.

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva