Könyv

/
/
Könyv

Az integrált településfejlesztési stratégia és az akcióterületi terv készítésére valamint a városfejlesztő társaság alapítására és működtetésére vonatkozó szakpolitikai iránymutatásokat megalapozó és ismeretanyagukat részletesen kifejtő, Városfejlesztés című könyv, Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa könyve még kapható a Scolar Kiadónál.

Dr. Bajnai László Városfejlesztés című könyvét érdemes elolvasnia annak, aki kíváncsi az olyan összetett városfejlesztési projektcsomagok megvalósításának szakmai és pénzügyi összefüggéseire, mint az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), az akcióterületi terv (ATT), valamint a városfejlesztési és ingatlanfejlesztési tevékenységek összehangolásának eszközeire.

Ha a városfejlesztés vagy a városrehabilitáció érdekében valaki akcióterületek fejlesztésének, rehabilitációjának előkészítésével, végrehajtásával vagy irányításával foglalkozik, és szeretné, hogy a közszféra ráfordításai a lehető legnagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, akkor számára ez egy használható könyv. A Városfejlesztés című könyv ismeretanyaga beépült az NFGM által 2009. január 28-án szakpolitikai iránymutatásként közzétett Városfejlesztési kézikönyvbe.

A jelenlegi, 2014-2020 fejlesztési időszakban a könyv haszonnal forgatható akcióterületi tervek, illetve ipari területek fejlesztését megalapozó üzleti tervek készítéséhez és megvalósításához. 2020 után a jelenleginél is sokkal fontosabb lesz, hogy az akcióterületi tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek végrehajtásával tervezett városfejlesztési projektek piaci, gazdasági, pénzügyi szempontból életképesek legyenek. Ugyanis minden prognózis szerint jelentősen csökken a városfejlesztésben felhasználható vissza nem térítendő támogatások mennyisége.

Ebben a helyzetben nélkülözhetetlen lesz annak az eszköztárnak a használata, amit Bajnai László Városfejlesztés című könyve a műfaj természeténél fogva sokkal részletesebben mutat be, mint azt a szakpolitikai iránymutatás megteheti. A Városfejlesztési kézikönyv című szakpolitikai útmutatás városrehabilitációra, városfejlesztésre vonatkozó alapfogalmait, akcióterületi tervekre, városfejlesztő társaságokra vonatkozó fejezeteit és integrált településfejlesztési stratégiákra vonatkozó fejezetének operatív városfejlesztési részét Bajnai László a Városfejlesztés című könyvében foglaltak átültetésével írta.

A kézikönyv említett részeit értelmező szakmai alapismeretek Bajnai László Városfejlesztés című könyvében találhatóak meg. A kapcsolódó alapismereteket, a szintén a Scolar Kiadónal, 2016-ban megjelent, Bevezetés az urbanisztikába — A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása című könyve (Scolar Kiadó, Budapest 2016) tartalmazza.

https://www.scolar.hu/bajnai_laszlo_m_24

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva