Konferencia – Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban

/
/
Konferencia – Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban

Élénk érdeklődéssel kísért, sikeres konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézete az Université de Nantes-al, a Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a Városfejlesztés Zrt-vel együttműködve Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban címmel francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással 2017. február 23-án a Budapesti Francia Intézetben.

Városaink belső városrészeinek vonzóvá tétele a fenntartható urbanizáció egyik legfontosabb kihívása. Megválaszolása elválaszthatatlanul összefonódik építészeti és városi örökségünk megőrzésével. Műemlékeinktől a város arculatát meghatározó jellegzetes építészeti együttesekig terjedő építészeti örökségünk integrált védelme nem csak nehéz és összetett feladat, hanem a helyi fejlődés lehetséges motorja is. Az, hogy be tudja-e tölteni a húzóerő szerepét, alapvetően azon múlik, sikerül-e a településfejlesztés és az értékvédelem szempontjait összehangolni, és a közösség építő tevékenységének szolgálatába állítani.

Ezért döntő jelentőségű városaink sorsának alakulása szempontjából a műemlékek és az építészeti örökség védelme, valamint a szabályozáson és a közszféra építési beavatkozásán alapuló – operatív – városrendezés-városfejlesztés eszköztára. Hatékony és rendeltetésszerű használata nagymértékben elősegítheti, hogy építészeti örökségünk olyan városi szövetbe integrálódjon, amely a dinamikusan fejlődő városi élet anyagi hordozója, és ezáltal városaink fenntartható fejlődésének biztosítéka.

A szinkrontolmácsolással megrendezésre került francia-magyar konferencia ennek érdekében nyújtott bepillantást az építészeti örökség védelmének legkorszerűbb franciaországi és magyarországi szabályozási eszközeibe, a hazai tapasztalatokba, a 2014-2020-as fejlesztési időszak körvonalazódó gyakorlati eredményeibe és a 2020 utáni perspektívákba, valamint a Franciaországban és Magyarországon egyaránt bevált, operatív városfejlesztési eszköztárba.

Az előadók a téma elismert képviselői. A konferencia különösen hasznos volt a közszféra döntéshozói, örökségvédelmi valamint településfejlesztési tervezéssel és megvalósítással foglalkozó szakemberei számára. A hallgatóság és az előadók konferenciát záró szakmai párbeszéde során érdekes tanulságok fogalmazódtak meg a XIX. század végén, XX. sz. elején épült, leromlott állapotú budapesti lakóépületek felújításához, az integrált településfejlesztési stratégiákakcióterületi tervek készítéséhez kapcsolódva.

A konferencia programja

9:30 – Sylvette Tourmente, Tudományos és Egyetemi Együttműködési Attasé, Francia Nagykövetség
A konferencia megnyitása

9:35 – Dr. Bajnai László PhD, Egyetemi tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közszervezési és Közigazgatástani Intézet, Vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt
Az építészeti örökség integrált védelmének fontossága a fenntartható urbanizáció szempontjából

9:45 – Dr. Temesi István PhD, Intézetvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Általános Közigazgatási Jogi Intézet
A műemlékek védelmének szabályozása és eszközei Magyarországon

10:05 – Dr. Hübner Mátyás DLA, Professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar
Városrendezési eszközök a gyakorlatban az építészeti örökség integrált védelme érdekében

10:25 – Szakály Szabolcs, Osztályvezető, Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Kabinet
Városfejlesztési projektek Szombathelyen Szent Márton születése 1700. évfordulójához kapcsolódva

10:45 – Kérdések, válaszok

11:00 – Kávészünet

11:15 – Nicolas Huten PhD, Intézetvezető egyetemi docens, a Városok és területek mesterképzési szak társigazgatója, Université de Nantes, Faculté de Droit et des Sciences politiques, Département de droit public et des sciences politiques
Az építészeti örökség integrált védelmének franciaországi eszközei

12:25 – Dr. Bajnai László PhD, Egyetemi tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közszervezési és Közigazgatástani Intézet, Vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt
Az operatív városfejlesztés magyarországi eszközei az építészeti örökség integrált védelmének szolgálatában

12:45 – 13:00 – Kérdések, válaszok, a konferencia zárása

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva

Profit Method AI Bitspect Max