N. Starkman előadása a Budapesti Műszaki Egyetemen

/
/
N. Starkman előadása a Budapesti Műszaki Egyetemen

2010. április 12-én, hétfőn Nathan Starkman, a lille-i városközösség városrendezési ügynökségének igazgatója, a francia urbanisztikai nagydíjjal kitüntetett városrendező tartott előadást Budapesti Műszaki Egyetemen. Starkman úr Lille városfejlesztési politikáját, az integrált városfejlesztés franciaországi gyakorlatát és annak tapasztalatait mutatta be a hazai urbanistáknak.

Lille – hasonlóan sok hazai városhoz – az ipar és a bányászat összeomlása után strukturális válságba került a nyolcvanas évtized kezdetére. A válságból való kilábalás egyik legfotosabb tényezője itt is a helyi gazdaság fejlesztésével összhangban megvalósított integrált városfejlesztés volt.

A megvalósítást jelentő operatív városfejlesztő tevékenységet megtervező és előkészítő városrendezési ügynökség működési területe nem csak Lille városára terjed ki, hanem az egész – városközösségbe (communauté urbaine) szerveződött – agglomerációt magába foglalja, amely a belga határig nyúlik. A fejlődés igazi mozgatórugóját a fejlesztési lehetőségek integrált kezelése jelentette és jelenti ma is. A városfejlesztés városépítészeti-műszaki, pénzügyi és piaci szempontjai mellett a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok is a jelentőségüknek megfelelő szerepet kapják az egyes városfejlesztési akciókon belül. A megvalósult példák tükrében látható, hogy a városrendezési ügynökség által készített városrendezési tervek megvalósítása érdekében végrehajtott városfejlesztési akciók egyaránt jól szolgálták a városközponti rehabilitációt, a korszerű vegyes településközponti funkciójú új városrészek kialakítását, a versenyképes termékeket előállító high tech technológiai parkok („kiválósági pólusok”) kiépítését és a korszerű új lakóterületek kialakítását. Az említett komplex városfejlesztési akciók mellett számos új közcélú létesítmény is megvalósult az elmúlt években a városrendezési ügynökség által végzett előkészítő munka eredményeként. . Mindezek eredményeként Lille ma egy dinamikusan fejlődő regionális központja Franciaországnak, amely az integrált városfejlesztést hatékonyan végezve túl tudott lépni strukturális problémáin. Mindez nem lett volna lehetséges a tervezés és a megvalósítás koherens módszertanának, szervezeti, jogi is finanszírozási eszköztárának alkalmazása nélkül, amit Starkman úr április 9-én pénteken délelőtt, az NFGM Területfejlesztési Szakállamtitkárságán tartott előadásában mutatott be.

Starkman úr magyarországi programját a budapesti Francia Intézet szervezte, szakmai együttműködésben az NFGM TÉSZÁT-tal, a Bati International Kft-vel és a Városfejlesztés Zrt-vel.

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva