Integrált településfejlesztési stratégia – Nagykanizsa

/
/
Integrált településfejlesztési stratégia – Nagykanizsa
2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A Településfejlesztési Koncepció és az ITS a szakmai alapja a következő városfejlesztési és településrendezési dokumentumoknak: Integrált Területi Program (ITP) Akcióterületi Terv a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére Akcióterületi Terv a „Zöld város” kialakítására Akcióterületi Terv az Északi Ipari Terület fejlesztésére Üzleti Tervek az Északi Ipari Terület első részeinek megvalósítására az ITP valamint a Modern Városok Program keretében Megvalósíthatósági Tanulmányok a Modern Városok Program keretében megvalósításra kerülő közcélú létesítmények (sportcsarnok, uszoda, rendezvényközpont, kolostorfelújítás) megvalósítására Tanulmányterv a déli elkerülő út kialakítására Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési eszközei. Weboldal: http://www.nagykanizsa.hu/docs/koncepciostrategia/nkmjvits20140909.pdf

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva