Fülek operatív városfejlesztési programja

/
/
Fülek operatív városfejlesztési programja
Fülek városában a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása a „Városfejlesztési stratégia és az operatív városfejlesztés programja Fülek operatív városfejlesztése érdekében” c. dokumentum kidolgozásával indult el, a Phare CBC program finanszírozási segítségével. A munkának három fontos hozadéka volt a város önkormányzata számára: – az alapos helyzetelemzésre építve, a helyi gazdaság fejlesztésének feladataival összehangolva kidolgozásra került a stratégiai tervvázlat a város és térsége fejlesztésére valamint megfogalmazásra kerültek az operatív városfejlesztés stratégiai céljai; – meghatározásra kerültek a városfejlesztési célok valóra váltására alkalmas potenciális városfejlesztési akciók; – a közösen végzett előkészítő munka során a Városfejlesztés Zrt. részletesen megismertette az Önkormányzat vezetésével és szakembereivel a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló városfejlesztési modell módszertanát és eszközeit.

A potenciális városfejlesztési akcióterületek előzetes lehatárolása

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva

Profit Method AI Bitspect Max