Németh András – Dr. Bajnai László: Digitális város

/
/
Németh András – Dr. Bajnai László: Digitális város
Megalapozó kutatási tanulmány Mosonmagyaróvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) digitális város dimenziójához

Budapest, 2022.

A szerzők: Németh András vezető szakértő, Városfejlesztés Zrt.;

Dr Bajnai László PhD vezérigazgató, Városfejlesztés Zrt; tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék.

A tanulmány a Városfejlesztés Zrt és a szerzők szellemi terméke, ami a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerinti védelem hatálya alá tartozik, és az elkészítésére vonatkozó szerződésben foglaltak szerint használható fel.

 

Tartalom
  1. Vázlatos helyzetfeltárás előzetes és indikatív jelleggel – 4. oldal
  2. Vázlatos helyzetelemzés, helyzetértékelés előzetes és indikatív jelleggel – 10. oldal
  3. A felhasznált szakirodalom jegyzéke – 15. oldal
  • VÁZLATOS HELYZETFELTÁRÁS ELŐZETES ÉS INDIKATÍV JELLEGGEL

A város sikeres digitális átállása érdekében szükséges helyi fejlesztések irányát és pályáját meghatározó keretfeltétel-rendszert, a globális digitális átalakulás eredményei és folyamatai által meghatározott nemzetközi kontextust, az alábbiak jellemzik.

Jelen kutatási tanulmányunk megalapozó előzményeit a 2021. második felében végzett városfejlesztési és információtechnológiai kutatásaink, a Scolar Kiadó gondozásában 2021-ben megjelent legfrissebb nemzetközi kitekintő tanulmányunk, az Európai Unió digitális fejlesztésekre vonatkozó alapvető dokumentumai és kutatási eredményei, valamint számos Európai Uniós, digitális átállás témájú konferencia előadásain, illetve workshopjain elhangzottak, és az említett alkalmak során megismert tudományos eredmények és fejlődési, fejlesztési irányok, tendenciák képezik.

Az Európai Bizottság fogalomértelmezése szerint a digitális átalakulási folyamat öt fejlődési szintre bontható, melyek sorrendben, a domináns hangsúly szerint a szolgáltatások online térbe áthelyeződése, az átláthatóság, az adat alapú működés, a valóság fizikai és információs folyamatainak lényegében teljes virtuális követését lehetővé tevő adatforrás, és az önfejlesztő, prediktív, mesterséges intelligencia alapú infrastruktúra. Tehát a hivatalok, szolgáltatások online jelenléte, webes ügyintézés lehetősége a folyamatnak csupán a legelső, kezdeti lépése……

A FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM JEGYZÉKE

Bajnai László – Németh András: Fejezetek a városfejlesztésből I. Második, bővített kiadás. Budapest, Scolar Kiadó, 2021. ISBN 978-963-509-442-4

Bajnai László: Fenntartható urbanizáció. A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata. Budapest, Scolar Kiadó, 2021. ISBN978-963-509-340-3 (350 p.)

Bajnai Zsuzsanna: Az állam digitális fejlettségének mérése – az EU, az USA, az ENSZ és az OECD által alkalmazott módszerek, mutatószámok. Budapest, Pénzügyi Szemle (Online) Közpénzügyi szakfolyóirat. Alapító, laptulajdonos: Pénzügyminisztérium. 2021. szeptember 25. 9:00, ISSN 2064-8278

Pénzügyi Szemle

Németh András: Intelligencia, értelmes város és a fenntartható IKT stratégia alapkövetelményei Magyarországon 2021-től 2030-ig. In: Bajnai László – Németh András: Fejezetek a városfejlesztésből I. Második, bővített kiadás. Budapest, Scolar Kiadó, 2021. ISBN 978-963-509-442-4

https://www.nature.com/articles/nn.2727

További szakirodalom a teljes tanulmányban.

Erről szól még a tanulmány hátralévő része:

  • az infotechnológia robbanásszerű, többszörösen exponenciális fejlődése, következményei, és hatásai;
  • az Európai Unió információtechnológiai fejlődési perspektívái;
  • összefüggéseik a városfejlesztéssel;
  • részletes irodalomjegyzék.

További tájékoztatás a szerzőktől kérhető a bajnai.laszlo@varosfejlesztes.hu e-mail címen.

Kérdése van?

Tegye fel őket alábbi elérhetőségein valamelyikén!

1A Városfejlesztés Zrt-t azért alapítottuk 1997-ben, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés bevált eszköztárát, kezdve a komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának hazai tervezési és megvalósítási módszereivel, valamint szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeinek bevezetésével.

Elérhetőség

 H-1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. II. lépcsőház 6. em. 57.

Városfejlesztés Zrt © Minden jog fenntartva