Publikációk

 • MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

  MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatójának Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata című új kötete a Scolar Kiadó gondozásában jelenik meg. A településfejlesztés egyetemi oktatását is segítő kötet a fenntartható városfejlesztéshez szükséges legfontosabb alapismereteket foglalja össze…
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak levelező tagozatos hallgatóinak tartott előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban: Telepulesfejlesztes_I_Eloadasok_Levelezo_Bajnai_Laszlo
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében tartott előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban: Településfejlesztés_I_N_3_4_10_11_12_13dik_Eloadas_Bajnai_Laszlo
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I. – DR. BAJNAI LÁSZLÓ SZEMINÁRIUMI ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK A 2020/2021 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN A G1, G2, G3, G4 CSOPORTOK RÉSZÉRE

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője által a 2020/21 tanév tavaszi félévében, a Településfejlesztés I. tantárgy keretében 2021. 04. 21-ig megtartott, illetve megtartásra kerülő szemináriumi előadások diái itt tölthetők le PDF formátumban.: Telepulesfejlesztes_I_gyakorlatok_anyaga_20210421ig_G1_G2_G3_G4
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – DR. BAJNAI LÁSZLÓ KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa előadásának diái itt tölthetők le, melynek tárgya az első magyar városfejlesztő társaság, a Városfejlesztés Zrt, az OTP és a Caisse des Dépots et Consignations állami fejlesztési pénzintézet, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vegyes tulajdonú városfejlesztő társasága, a SEM IX ...
 • Fenntartható urbanizáció

  Fenntartható urbanizáció
  Fenntartható urbanizáció címmel jelenik meg Dr. Bajnai László újabb tanulmánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadójának gondozásában készülő Fenntartható önkormányzat című tanulmánykötetben. A kiadvány azokat az eredményeket jeleníti meg, amelyek a Jó Állam kutatások önkormányzati, településtudományi vetületéhez kapcsolódva körvonalazódtak az elmúlt év során. A kötetben a fenntartható önkormányzat szerteágazó témakörén és a ...
 • A Jó Településfejlesztés

  A Jó Településfejlesztés
  A jó településfejlesztési terv, településrendezési terv, fenntartható városfejlesztési stratégia és városfejlesztési program megfelel  a jó településfejlesztés ismérveinek. A jó településfejlesztés és településtervezés ismérveiről szól Dr. Bajnai László megalapozó jellegű tanulmánya, a „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című mű, amely 2020 júliusában jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási ...
 • Dr. Bajnai László tudományos publikációinak teljes listája

  Dr. Bajnai László tudományos publikációinak teljes listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037297
 • Dr. Bajnai László 10 legfontosabb közleménye az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában

  Dr. Bajnai László doktori iskolai témavezető 10 legfontosabb közleménye az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=23980
 • Okos város a fenntartható városfejlesztés szolgálatában

  Az okos város– a Smart City – egy új megközelítést, a digitális forradalom vívmányainak alkalmazására épülő információtechnológiai és telekommunikációs eszközök exponenciális ütemben bővülő tárházát és a város életében, üzemeltetésében a köz- és a magánszféra szolgáltatásai keretében a használatukkal történő tevékenységek kiterjedt körét jelölő fogalom, egyre bővülő jelentéstartománnyal. A megközelítés középpontjában a ...
 • OKOS VÁROS ÉS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS

  Egyetemi szinten az EDUTUS Egyetem Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzése keretében folyik okos városhoz értő szakemberek képzése. A képzés egyik kulcsfontosságú ismeretanyaga az okos város megközelítés és a fenntartható városfejlesztés módszertan és eszköztár alkalmazásának összehangolása, integrálása az integrált településfejlesztési stratégiák megvalósításával történő operatív városfejlesztés keretei közé. Az egyetemi tananyag szerzője és ...
 • DR. BAJNAI LÁSZLÓ 2020. 10. 17-I KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEVELEZŐS HALLGATÓINAK

  Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője 2020. október 17-én tartott négy órás előadása az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar közigazgatás-szervező alapképzési szak levelező tagozatos hallgatóinak, a Közigazgatási urbanisztika című tantárgy keretében.
 • BAJNAI LÁSZLÓ – KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA (EGYETEMI ELŐADÁS)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási urbanisztika kurzusa keretében az urbanizációról, városfejlesztésről, településfejlesztésről, a környezeti szempontból fenntartható urbanizáció és a fenntartható városfejlesztés kihívásairól, a tervszerű városfejlesztés, településfejlesztés szükségességéről és lehetségességéről a magyarországi bevált gyakorlatot bemutató esettanulmány kontextusában tartott, 2019. november 28-i és december 12-i előadásai itt tölthetők le egységes szerkezetben pdf formátumban. ...
 • BAJNAI LÁSZLÓ – A KÖZSZFÉRA SZEREPE AZ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN (EGYETEMI KURZUS LEVELEZŐSÖKNEK)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen A közszféra szerepe az urbanizáció tervezésében és megvalósításában című kurzusa keretében levelező tagozatos hallgatóknak tartott 2018. november 9-i előadása diái PDF formátumban itt tölthetőek le…
 • BAJNAI LÁSZLÓ – KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA (EGYETEMI ELŐADÁS)

  Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási urbanisztika kurzusa keretében tartott 2018. november 8-i előadása diái PDF formátumban itt tölthetőek le…
 • Bajnai László – A fenntartható urbanizáció kihívásai (tanulmány)

  “A fenntartható urbanizáció kihívása” című tanulmány PDF formátumban ezen a linken tölthető le az oldalról: Bajnai László – A fenntartható urbanizáció kihívásai.pdf Kapcsolódó cikk: A fenntartható urbanizáció a kihívás, a tervszerű városfejlesztés a megoldás
 • Városfejlesztési kézikönyv – Második, javított kiadás

  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési ...
 • Regionális politika és tagállami területfejlesztés – Szerző: Dr Bajnai László

  REGPOL_180208.pdf
 • Európai regionális politika és tagállami területfejlesztés az európai régiók története tükrében

  Az Európai Unió régióinak különbözősége nem érhető meg történetük ismerete nélkül. A dokumentum ezt a megértést kívánja segíteni az európai régiók történetének áttekintésével a történelmi térképek tükrében, amelyek összevethetőek a mai Európa NUTS rendszerben definiált regionális szerkezetével. Ennek az összehasonlításnak a tükrében világosabbá és érthetőbbé válik, hogy miből adódik az ...
 • Bevezetés a fenntartható urbanizáció tervezésébe és megvalósításába I. rész – Szerző: Dr Bajnai László tudományos főmunkatárs

  Dr Bajnai Lászlónak az NKE I. éves nappali és levelező tagozatos hallgatói számára a 2017/18 tanév I. félévében a Közigazgatási urbanisztika tantárgy keretében tartott előadásainak kivonata a vizsgára történő felkészülés támogatása érdekében. BL_Ea_K_URB_17_18_Ifev.pdf
 • Bevezetés az urbanisztikába, Scolar 2016, Kivonat 2017. 12. 22. – Szerző: Bajnai László

  Dr Bajnai Lászlónak az NKE I. éves nappali és levelező tagozatos hallgatói számára a 2017/18 tanév I. félévében a Közigazgatási urbanisztika tantárgy keretében tartott előadásaihoz a tankönyv legfontosabb releváns részeinek kivonata a vizsgára történő felkészülés támogatása érdekében. Bajnai_Bevezetes_Kivonat.pdf
 • Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára

  A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városfejlesztésre és a városrehabilitációra vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével. Az általa kialakított, és a magyarországi gyakorlatba bevezetett operatív városfejlesztési eszköztárnak és az ...
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia – Nagykanizsa 2014 – Szerző: Dr. Bajnai László

  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, Dr. Bajnai László irányító városfejlesztési tervezői vezetésével a Városfejlesztés Zrt készítette el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A teljes dokumentum az alábbi linken érhető el: nkmjvits20140909.pdf A Városfejlesztés Zrt által készített Településfejlesztési Koncepció és ITS ...
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia – Szombathely 2014 – Szerző: Bajnai László

  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, Bajnai László Ph.D. irányító városfejlesztési tervezői vezetésével a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot. 2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából ugyancsak Dr. Bajnai László Ph.D. irányító városfejlesztési tervezői vezetésével készítette ...
 • Magyar és magyar származású építészek találkozója Budapesten – 1990. 09. 9-12 – Szerző: Bajnai László

  Magyar és magyar származású építészek találkozója Budapesten – 1990. 09. 9-12
 • FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL II. KÖTET – Szerző: Bajnai László

  FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL II. KÖTET
 • FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL I. KÖTET – Szerző: Bajnai László

  FRANCIA-MAGYAR SZEMINÁRIUM ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSRŐL I. KÖTET
 • Dr. Bajnai László publikációi

  Dr. Bajnai László tudományos publikációinak és alkotásainak listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037297
 • Első közlés, a Városfejlesztés Zrt. publikációja – Szerző: Bajnai László

  A Városfejlesztés Zrt. ezúton teszi közzé Bajnai László térszerkezeti koncepcióját a Nyugat-Dunántúli régió és Nagykanizsa pozícionálására az EU Alpok körüli fejlett régiói között. A közölt koncepció Bajnai László szellemi tulajdona, ami a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv. védelme alá tartozik. A közölt koncepció a törvény előírásainak megfelelően a ...
 • Városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  A Városfejlesztés című hiánypótló könyv (Scolar Kiadó, Budapest 2007), amely a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) támogatásával jelent meg, ma aktuálisabb, mint valaha. A bevált hazai és európai gyakorlat tükrében bemutatja azt a komplex eszköztárat, amelynek használatával az önkormányzatok városépítészeti, funkcionális és pénzügyi szempontból a lehető legkedvezőbb eredménnyel tudják megvalósítani az akcióterületi ...
 • Vidékfejlesztés, városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  A magyar vidék vonzóvá tételében, a meglévő építészeti örökség integrált védelmében, megtartásában mind nagyobb szerepet kap a város-rehabilitáció és a városfejlesztés: a magyar kisvárosok őrzik sajátosan európai hangulatukat, ezért a történelmi aurát árasztó épületek, és az épített terek, az épített környezet megóvása, megtartása több mint nemzeti feladat, európaiságuknak is a ...
 • Állami beavatkozásra vár a magyar építőipar – Szerző: Bajnai László

  Állami beavatkozásra vár a magyar építőipar - Szerző: Bajnai László
  A Magyar Nemzetben jelent meg a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának írása Állami beavatkozásokra vár a magyar építőipar címmel. A cikk teljes szövege a mellékelt letölthető dokumentumban olvasható (MN_cikk.JPG), valamint a Magyar Nemzet honlapján, a http://mno.hu/portal/622847 címen is olvasható.
 • Projektek a tervezésben – Szerző: Bajnai László

  Bajnai László előadása a Magyar Urbanisztikai Társaság 2003. évi Urbanisztikai Konferenciáján, Sopronban hangzott el 2003 tavaszán, és a konferenciáról készült, a MUT által kiadott összefoglaló kiadványban jelent meg. Az előadás aktualitását 2003-ban az adta, hogy az ország, a szakma és az egész társadalom az EU csatlakozásra készült. A MUT tagjai, illetve ...
 • Rendszerhibák – Cikk a Magyar Nemzetben

  A Magyar Nemzet 2011. január 22-i számában Rendszerhibák címmel cikk jelent meg, melyben Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója a mintaprojektekről és a városrehabilitációs támogatás buktatóiról beszél: Rendszerhibák – Bajnai László cikke a Magyar Nemzetben
 • ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTÉS – SZERZŐ: BAJNAI LÁSZLÓ

  Az Ingatlan és Befektetés 2010. decemberi számában riport jelent meg Bajnai Lászlóval, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójával, a Zalaegerszegi városfejlesztésről: Bajnai László – Zalaegerszegi városfejlesztés
 • Kiszámítható városfejlesztés – Szerző: Bajnai László

  Kiszámítható városfejlesztés, biztonságos ingatlanfejlesztés címmel, Bajnai Lászlónak, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának újabb cikke jelent meg az Ingatlan és Befektetés 2010. novemberi számában: Bajnai László – Kiszámítható városfejlesztés
 • Új szemlélet az urbanisztikában – Szerző: Bajnai László

  2010. október 14-én a Zipp.hu oldalon Új szemlélet az urbanisztikában címmel cikk jelent meg, melyben Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója nyilatkozik. A cikk a következő linken érhető el: http://zipp.hu/belfold/2010/10/14/uj_szemleletet_az_urbanisztikaban
 • Új városközpont épül Salgótarjánban

  A Nógrád Megyei Hírlap 2010. október 1-i számában cikk jelent meg arról, hogy Salgótarján miért a lehetőségek városa. A cikk az alábbi linken érhető el: http://www.nport.hu/nograd/kozelet/uj-varoskozpont-epul-a-piac-kornyezeteben-331073
 • Recenzió

  Recenzió jelent meg Bajnai László Városfejlesztés című könyvéről az Ingatlan és Befektetés, az ingatlanpiac és az építőipar szakmai magazin 2010. szeptemberi számában, mely szerint Bajnai László a Scolar kiadónál 2007-ben megjelent könyve aktuálisabb, mint valaha. A könyv kedvezményesen megvásárolható a kiadónál (www.scolar.hu). Bajnai László – A Városfejlesztésről
 • Szociális városrehabilitáció – Szerző: Bajnai László

  Az ország első olyan szociális városrehabilitációs kiemelt projektével kapcsolatban, mely nemcsak az akcióterületen élők társadalmi integrációját tűzte ki célul, de fizikai értelemben is megújítja az épületállományt és a közterületeket, Bajnai László, a részletes programot kidolgozó Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott az Ingatlan és Befektetés 2010. októberi számában: Szociális városrehabilitáció
 • Városrehabilitáció: Középső-Ferencváros – Szerző: Bajnai László

  A Középső-Ferencváros rehabilitációjának részeként, a Gát utcában létrejövő projekt részletes tervét a Városfejlesztés Zrt. dolgozta ki. A projekttel kapcsolatban Bajnai László vezérigazgató nyilatkozott. A cikk a Metropol újság 2010. szeptember 15-i számában jelent meg: Ferencváros rehabilitáció
 • Interjú – Szerző: Bajnai László

  Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója interjút adott a Metropol újság 2010. július 21-i számában. Interjú | 2010 július 21.