INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődés, illetve a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolását elősegítő, megvalósításra alkalmas akcióterületi terv készítéséhez nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődés és a megvalósíthatóság követelményeinek valamint a városfejlesztés, településfejlesztés általános érvényű célkitűzéseinek megfelelő integrált településfejlesztési stratégia (ITS)- korábbi nevén integrált városfejlesztési stratégia (IVS) – valamint a megalapozó vizsgálat kidolgozása a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A Városfejlesztés ZRt. az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) megalapozásának, előkészítésének és kidolgozásának valamint értékelésének minden fázisában rendelkezésére áll, hogy segítse partnerei munkáját 20 éves működése valamint a megyei jogú városok és kisebb városok integrált településfejlesztési stratégiáinak, integrált városfejlesztési stratégiáinak elkészítése során az utóbbi tíz évben felhalmozott tapasztalataival, az ITS-re vonatkozó 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletet megalapozó szakpolitikai iránymutatást, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2007-ben kiadott Városrehabilitációs kézikönyvet, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 2009-ben megjelentetett Városfejlesztési kézikönyvet kidolgozó szakértői csoport tagjaként érvényesített tudásával, nemzetközi szinten is ismert és elismert településfejlesztési felkészültségével.

A Városfejlesztés Zrt a fenntartható fejlődés és a fenntartható urbanizáció globális kihívásaira a lokális adottságoknak megfelelően válaszoló, a városfejlesztés általános célkitűzéseit a helyi adottságoknak megfelelően érvényesítő, a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésével megvalósítható, a 2014-2020 fejlesztési időszak befejeződése után, a vissza nem térítendő támogatások csökkenése esetén is jól használható integrált településfejlesztési stratégiák készítésének nélkülözhetetlen szakértője.