SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Szakmai továbbképzések, városfejlesztési továbbképzések állami szervezetek, önkormányzatok számára

Szakmai továbbképzések

Szakmai továbbképzések

Szakmai továbbképzések tartása a Városfejlesztés ZRt tevékenységének szerves része a társaság megalakítása, 1997 óta annak érdekében, hogy a városfejlesztési képzések eredményeként a politikusok, döntéshozók és a döntések előkészítésében közreműködő, illetve a fejlesztések végrehajtását előkészítő és irányító szakemberek jobban megismerhessék a városfejlesztés bevált gyakorlatát, használhatónak bizonyult hazai és külföldi módszereit, eszközeit. A több mint húsz éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező Városfejlesztés ZRt oroszlánrészt vállalt a településfejlesztés rendszerváltás utáni hazai módszertanának, szervezeti, jogi és finanszírozási eszköztárának innovatív, ugyanakkor a bevált európai gyakorlatra támaszkodó, kialakításában. Vezetőinek részben külföldön szerzett szakmai tapasztalatai, gyakorlati és elméleti ismeretei alapján a Városfejlesztés ZRt a 2010-es évekre a városfejlesztési továbbképzések területének egyik legnagyobb hatású hazai szereplője lett. A magyarországi és európai városfejlesztési tudás koncentrálódásában és hazai terjesztésében betöltött központi szerepének alapjai a Városfejlesztés ZRt működésének első évtizedéig és létrehozásának időszakáig, illetve az ennek alapjául szolgáló nemzetközi szakmai együttműködésig nyúlnak vissza. A Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után a Városfejlesztés ZRt keretei között kibontakozott városfejlesztési továbbképzési tevékenységhez szilárd szakmai alapokat nyújtott a korábban és a 2000-es évek folyamán kifejtett elmélyült szakmai tevékenység:

 • a legnagyobb városfejlesztési tapasztalattal rendelkező európai állami fejlesztési pénzintézettel és a hozzá kapcsolódó minisztériumi, illetve helyi szakemberekkel folytatott szakmai együttműködés,
 • az első magyarországi városfejlesztő társaság, a SEM IX Városfejlesztő Rt sikeres működtetése és az általa végrehajtott ferencvárosi rehabilitáció eredményes megvalósítása a később országos szinten általánosan alkalmazott városfejlesztési tervezési módszertanok és megvalósítási eszközök prototípusának kialakításával;
 • a prototípus kialakítása során bevezetett megoldások alkalmazásával első vidéki városfejlesztő társaságok létrehozása Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban és egy kisebb városban, Mosonmagyaróváron, amelyek végrehajtották az első eredményes városfejlesztési akciókat EU támogatások nélkül, az EU csatlakozás előtt;
 • a gyakorlatban bevált új módszertan és eszköztár széleskörű alkalmazását lehetővé tevő kutatási tanulmányok, módszertani útmutatók, szakkönyvek, szakpolitikai iránymutatások kidolgozása a 2001-2009 időszakban.

A polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, polgármesteri hivatali szakembereknek szervezett egynapos helyszíni képzések és a minisztériumi roadshow-k mellett egyre nagyobb szerep jutott a legjobb hazai egyetemekkel és a településfejlesztés legismertebb európai felsőoktatási intézményeivel együttműködve, nemzetközi konferenciaként megrendezett városfejlesztési továbbképzéseknek.

2010 után a Városfejlesztés ZRt öt nemzetközi továbbképzést valósított meg, amiből a résztvevő külföldi univerzitás négy alkalommal az urbanisztika európai Harvardja, a párizsi Politikatudományi Intézet, a Sciences Po, egyszer a Nantes-i Egyetem volt; a magyar egyetemi partner pedig háromszor a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, a legutóbbi két alkalommal pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara volt.

A továbbképzések a városfejlesztés legidőszerűbb témái és kihívásai köré szerveződnek a résztvevők igényeinek megfelelően.

A továbbképzések fő témái

 • az operatív városfejlesztés bevált módszertana és eszköztára,
 • az operatív városfejlesztés szerepe az építészeti örökség integrált védelmében;
 • az operatív városfejlesztés és a szabályozáson alapuló városfejlesztés eszköztárának összehangolt alkalmazása
 • az okos város megközelítés és eszköztár integrálása az integrált településfejlesztési stratégiák végrehajtásába.

Már a Sciences Po-val és a Pécsi Tudományegyetemmel 2011-ben megrendezett első, 200 fő részvételével megrendezett továbbképzés és konferencia programjában kiemelt szerepet kapott az említettek mellett a fenntartható fejlődés, a fenntartható urbanizáció témaköre, ami a következő évek városfejlesztési továbbképzéseinek valószínűleg az egyik legfontosabb iránya lesz. Ehhez kapcsolódik a képzések legújabb iránya, a digitális forradalom urbanizációs kihívásainak a megválaszolása, a fenntartható városfejlesztés és az okos város módszertanának és eszköztárának egymás pozitív hatását kölcsönösen erősítő összehangolt alkalmazásával. A digitális forradalom vívmányainak alkalmazása ugyanis önmagában még nem jelenti automatikusan a városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs kihívásainak megválaszolását. A városfejlesztés általános céljainak valóra váltását és a fenntartható fejlődés urbanizációs kihívásainak megválaszolását a város fizikai valóságának tudatos és tervszerű átalakítására irányuló fenntartható városfejlesztéssel, fenntartható urbanizációval lehet előmozdítani. Míg a fenntartható városfejlesztés, fenntartható urbanizáció, a város fizikai valóságának tervszerű és tudatos átalakításával teszi jobbá az emberek életét, az okos város megközelítés és eszköztár helyi adottságoknak és fejlesztési céloknak megfelelő alkalmazása, az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtása keretében, a digitális forradalom vívmányainak alkalmazásával segíti elő ugyanezt.

Az említettek tematikák mellett a Városfejlesztés ZRt az állami szervezetek és az önkormányzatok konkrét szakmai igényeinek megfelelően készséggel szervez meg városfejlesztési képzéseket, illetve működik közre szakmailag az általuk szervezett szakmai továbbképzések sikeres lebonyolításában.


Referenciák

 • DR. BAJNAI LÁSZLÓ ELŐADÁSAI KÍNAI MÉRNÖKÖKNEK

  Dr Bajnai László első előadása a kínai delegációnakDr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa településfejlesztés Budapesten és Magyarországon témakörben tartott előadássorozatot kínai mérnökdelegáció számára 2016. 11. 30-án az EDUTUS Főiskola által szervezett nemzetközi szakmai továbbképzési program keretében. Budapest és Nagykanizsa fejlesztéseinek tükrében mutatta meg Magyarország bevált településfejlesztési eszközeit a Fővárosi Közmunkák ...
 • FRANCIA-MAGYAR OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI SZEMINÁRIUM – PÉCS 2011

  A Városfejlesztés Zrt. kezdeményezésének, szakmai előkészítő munkájának és szervezésének köszönhetően nagy sikerű nemzetközi konferenciának adott otthont Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kara (PTE PMMIK) 2011. május 19-én.

Kapcsolódó szolgáltatások