Városfejlesztési projekt előkészítése

Városfejlesztési projekt előkészítése, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával

A 2014-2020 fejlesztési időszak minden korábbinál kedvezőbb feltételeket biztosít a városok önkormányzatai számára, hogy városfejlesztési elképzeléseik megvalósítását szolgáló településfejlesztési projektjeiket vissza nem térítendő támogatások felhasználásával megvalósítsák, aminek elengedhetetlen előzménye a városfejlesztési projekt előkészítése. A pályázati támogatás megszerzése azonban nem önmagában való cél! Az elnyert támogatás a komplex településfejlesztési célok megvalósításának eszköze, aminek alkalmassága és hasznossága a komplex projekt előkészítés minőségétől függ. A támogatások eredményes felhasználásához nélkülözhetetlen, megfelelő minőségű komplex projekt előkészítés az akcióterületi terv, a megvalósíthatósági tanulmány és az üzleti terv keretei között lehetséges a Modern Városok Program fejlesztéseinek és a TOP különböző intézkedéseinek keretei között. Különösen kedvező lehetőség kínálkozik a hosszabb távon is hasznos eredmények elérésére a Modern Városok Program valamint a Terület és Településfejlesztési Operatív Program zöld városokra, ipari területekre, barna mezős rehabilitációra irányuló fejlesztéseinek keretei között.
A 2014-2020 fejlesztési időszak vissza nem térítendő támogatásai lehetőséget adnak arra, hogy felkészüljünk a 2020 után várhatóan megváltozó körülményekre. Megfelelő felkészülés esetén a 2014-2020 időszak fejlesztéseinek eredményeként a korábbinál még intenzívebb gazdasági fejlődésnek indult városokban és térségekben azokat a már 1998 és 2004 között bevált városfejlesztési eszközeinket is eredményesen tudjuk alkalmazni, amelyek használatával a fejlesztési műveletek finanszírozásába visszaforgatható közvetlen városfejlesztési bevételhez is hozzájuthatnak az önkormányzatok. A Városfejlesztés ZRt két évtizedes, hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatai alapján vállalja, hogy az önkormányzati, illetve állami partnereivel együttműködve olyan komplex városfejlesztési projekteket, akciókat, akcióterületi terveket dolgoz ki, amelyek megfelelnek a helyi adottságoknak és közösségek igényeknek, alkalmasak a megvalósításra, a fenntartható fejlődés globális kihívásainak helyi megválaszolására az önkormányzatok által megfogalmazott, településrendezési terveikben rögzített, komplex településfejlesztési célkitűzések valóra váltására.

Referenciák

Városrehabilitáció I. ütem: Szécsény, Történelmi városmag

Szécsény történelmi városmagja Észak-Magyarország egyik legkompaktabb műemléki egysége. Európai uniós pályázati keretek között történő városrehabilitáció megvalósítását azonban megnehezítette a projekt elemeinek bonyolult tulajdonjogi …

Városrehabilitáció II. ütem: Szécsény, Történelmi városmag

Szécsény városában a városrehabilitáció a II. ütemben teljesedett ki, a történelmi városmag megújításának befejezésére irányuló „Funkcióbővítő településrehabilitáció” keretében Bajnai László vezetésével…

Regionális fejlesztési pályázat Bátonyterenye fejlesztésére

Az EU regionális fejlesztési politikája szerint a kis- és a közepes városok fejlesztése a regionális fejlesztés motorja. A 2004 – 2006 időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja így több intézkedést is tartalmaz, …