TERÜLETFEJLESZTÉS

Területfejlesztés, területrendezési tervezés

A területfejlesztés nagy projektjei

Az operatív fejlesztési megközelítés és a partnerségen alapuló fejlesztési logika eredményesen alkalmazhatónak bizonyult a területfejlesztési és területrendezési tervezésben is, kistérségi és határon átnyúló, nagyobb térségi szinten egyaránt.

Sikeres projektjei alapján a Városfejlesztés ZRt. vállalja a települési önkormányzatok térségi szinten összehangolt településfejlesztési és területfejlesztési tevékenységét megalapozó területfejlesztési és területrendezési tervek, tanulmánytervek kidolgozását.

Ennek keretében a Városfejlesztés ZRt. vállalja területfejlesztési, térségi fejlesztési, illetve felzárkóztatási stratégiák, operatív programok, stratégiai fejlesztési tervek kidolgozását.

Területfejlesztési projektek előkészítése

Stratégiai fejlesztési terv a Szécsényi kistérségre

A területfejlesztési stratégiák és tervek készítése során a Városfejlesztés ZRt., meghatározza a stratégiákban rögzített fejlesztési célok valóra váltásához szükséges eszközöket.

A területfejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása során a Városfejlesztés ZRt. a településrendezési és területrendezési tervekben rögzített, illetve esetenként azokon kívül megfogalmazott települési önkormányzati és kistérségi szintű fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának komplex (társadalmi, gazdasági, műszaki) vizsgálata és kiértékelése alapján határozza meg a stratégiákban, illetve stratégiai fejlesztési tervekben, illetve területrendezési tervekben rögzítésre kerülő fejlesztéseket.

A Városfejlesztés ZRt. így már a területfejlesztési és területrendezési tervezés fázisában elindítja az adott térség számára az összehangolt megvalósításra alkalmas, szakmailag megalapozott területfejlesztési projektek előkészítését.

Területfejlesztési pályázatok kidolgozása

A torzóban maradt középület a 80-as évek végéről a rehabilitáció előtt

A torzóban maradt középület a 80-as évek végéről a rehabilitáció előtt

Az időben megkezdett és szakmailag megalapozott stratégiai tervezés a valós helyi és társadalmi fejlesztési igényekre reagáló, megvalósításra alkalmas területfejlesztési projektek kidolgozását teszi lehetővé.

A Városfejlesztés ZRt. vállalja területfejlesztési pályázatok kidolgozását, amelyek szakmai megalapozását és jó előkészítését a megvalósíthatóság követelményeit és a megalapozottság komplex (társadalmi, gazdasági, műszaki) szempontjait szem előtt tartó stratégiai gondolkozás és tervezés teszi lehetővé.


Referenciák

 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – SZOMBATHELY

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - SZOMBATHELY
  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

  A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
  2004. novemberében készült a “Szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei a csatlakozás után” című tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából. A tanulmány arra keres választ, hogy a határ menti térség területfejlesztési kihívásainak megválaszolása során a regionális fejlesztés szolgálatába állítható operatív településfejlesztés hatékony működtetése érdekében, milyen irányban lenne célszerű átalakítani a CBC vagy ...
 • NEOGRADIENSIS EUROÉGIÓ FEJLESZTÉSE

  NEOGRADIENSIS EUROÉGIÓ FEJLESZTÉSE
  A Miniszterelnöki Hivatal részére, a szlovákiai Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumnak dolgozó AUREX – el együttműködve, 2004 januárjában készült el a Neogradiensis Eurorégió fejlesztésére 2001-2002 folyamán két ütemben kidolgozott közös urbanisztikai tanulmányterv három nyelvű összefoglaló dokumentuma. A dokumentum célja, hogy a korábban a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács által jóváhagyott II. ütemnek ...
 • URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

  URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. - LOSONC, SALGÓTARJÁN
  2002. júliusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv II. Üteme Nógrád megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére, amelyet a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács egyhangúlag hagyott jóvá. Az Urbanisztikai Tanulmányterv II. üteme a Neogradiensis Eurorégió határon átnyúló tervezési területének szlovákiai részére a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által megrendelt, és az AUREX által párhuzamosan ...
 • URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

  URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. - LOSONC, SALGÓTARJÁN
  A Miniszterelnöki Hivatal Területrendezési Főosztálya és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából 2001. májusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv I. Üteme Nógrád Megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére. Az urbanisztikai (területrendezési és területfejlesztési) tanulmánytervben kidolgozásra került a szlovákiai Besztercebányai kerületre és annak határmenti térségeire a szlovákiai Környezetvédelmi Minisztérium által megbízott tervezők ...
 • TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – ZALA MEGYE

  2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik. Ennek érdekében a megye területének fejlesztésében az előző fél évszázadban háttérbe szoruló Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége fejlődését is hangsúlyosan ...
 • TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM – ZALA MEGYE

  2014-ben Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Programját (Stratégiai és Operatív Program) és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala Megye Területfejlesztési Programja és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája – a nagykanizsai ITS – egymással összehangolva készült. 20140806_Zala_terf_stratpr_2014_08_01_V04

Kapcsolódó szolgáltatások