AKCIÓTERÜLETI TERV

Akcióterületi terv

Akcióterületi terv

Akcióterületi terv

Az akcióterületi terv a komplex projekt előkészítés legfontosabb eszköze a városfejlesztés, vagyis a városi szövet egy új vagy megújult darabjának előállítása során. Az akcióterületi terv az érintett közösség komplex településfejlesztési céljainak elérését szolgáló városfejlesztési akció terve, amely a városi szövet adott darabjának, lehatárolt részének, átalakítására vagy kialakítására irányul.

Az említett lehatárolt terület az akcióterület. A közszféra komplex városfejlesztési céljainak valóra váltása érdekében az akcióterületen a közszférának egymással összefüggő rendszert alkotó fizikai beavatkozások, projektek komplex sorozatát kell végrehajtania városfejlesztési akcióként. Ennek megfelelően, a bevált európai és magyarországi városfejlesztési gyakorlatban az akcióterületi terv az akcióterületen a városi szövet tudatos és tervszerű átalakítása érdekében megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció terve, vagyis a szakirodalomban és a korábbi magyarországi útmutatókban használt kifejezéssel: komplex városfejlesztési akcióterv.

A városfejlesztési akció végrehajtásának alapjául szolgáló akcióterületi terv – korábbi elnevezéssel komplex városfejlesztési akcióterv – használatát és alkalmazásának módszertanát a Városfejlesztés Zrt vezette be és terjesztette el a magyarországi városfejlesztési gyakorlatban.

A Városfejlesztés Zrt vezetői nemzetközi szakmai és egyetemi kapcsolataikat mozgósítva, folyamatosan arra törekedtek előadásaikkal, publikációikkal, hogy az alap- és mester szakos, továbbá a posztgraduális egyetemi képzés során minél többen megismerhessék az Európában bevált, a magyarországi körülmények közé a Városfejlesztés Zrt által adaptált módszertant és eszköztárat. Ennek alkalmazásával válik lehetővé, hogy a helyi adottságokra építő akcióterületi terv megvalósítása a lehető legkedvezőbb hozadékot eredményezze az önkormányzatok, illetve az állam számára a városi környezet minőségének és a közvetlen városfejlesztési bevételeknek az alakulása szempontjából.

A publikációk közül különösen fontos az alábbi kettő, amely elérhető, illetve megrendelhető a Publikációk menüpont alatt:

  • a városfejlesztésre – az integrált településfejlesztési stratégia és az akcióterületi terv készítésére, valamint a városfejlesztő társaságra – vonatkozó szakpolitikai iránymutatás, a Városfejlesztési kézikönyv (2009), amely a Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készült, amelyben az akcióterületi terv készítésére és a városfejlesztő társaságra vonatkozó részek szerzője Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt igazgatóságának jelenlegi és Aczél Gábor, a Városfejlesztés Zrt igazgatóságának akkori elnöke.
  • Bajnai László Városfejlesztés című könyve (Budapest, 2007 Scolar Kiadó), amely részletesen kifejti azt az ismeretanyagot, aminek birtokában lehetővé válik az akcióterületi tervek, komplex városfejlesztési akciók kedvező pénzügyi feltételekkel történő megvalósítása, és ami nem kerülhetett be a Városfejlesztési kézikönyvbe a műfaj természetéből adódó korlátok miatt.

Magyarország Kormánya és az Európai Unió jelentős összegű vissza nem térítendő támogatásokat biztosít a településfejlesztéshez, városfejlesztéshez. A Városfejlesztés Zrt korszerű tudással és két évtizedes konkrét tapasztalatokkal rendelkezik ahhoz, hogy önkormányzati, illetve állami megbízói számára a fenntartható városfejlesztést elősegítő akcióterületi terveket készíthessen. Olyan akcióterületi terveket, amelyek nem csupán pályázati projektek, hanem a helyi gazdaság adottságainak megfelelő mértékben közvetlen városfejlesztési bevételeket is előidézhetnek.

A Városfejlesztés Zrt akcióterületi tervei olyan beavatkozásokat alapoznak meg amelyek elősegítik a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődés globális kihívásainak eredményes helyi megválaszolását a tudatos és tervszerű településfejlesztés eszközeivel. Közéjük taroznak – a megfelelő helyi adottságok esetén – a piaci alapon, illetve a 2020 utáni időszak várható visszatérítendő támogatásaival megvalósítható, piaci szempontból is életképes fejlesztési projektek is.

A Városfejlesztés Zrt. partnerei rendelkezésére áll, hogy az akcióterületi tervek készítése, aktualizálása, felülvizsgálata, illetve megvalósítása bármely fázisában elősegítse a lehető legkedvezőbb városfejlesztési eredményt minőségi és pénzügyi szempontból.

Referenciák

Kapcsolódó szolgáltatások