A szabályozási tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László.
A szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével, Nagykanizsa új, 500 hektáros északi ipari területére vonatkozóan készített Akcióterületi Terv – ATT – eredményeit ülteti át az akcióterület fejlesztésének szabályozási eszközeként kidolgozott településrendezési tervbe.
Az Akcióterületi Terv – ATT – ami az akcióterületre vonatkozó településrendezési eszközök komplex városfejlesztési tartalmát és operatív városfejlesztési eszközeit határozta meg, az akcióterületen megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció terve.
Szakirodalom:
Bajnai László: Városfejlesztés, Scolar Kiadó, Budapest, 2007
Bajnai László: Bevezetés az urbanisztikába, Scolar Kiadó, Budapest, 2016