VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁRA

A Középső-Ferencváros rehabilitációja a Városfejlesztés Zrt 1997 és 2007 közötti igazgatósági elnöke, a SEM IX. Városfejlesztő Rt. akkori vezérigazgatója, Aczél Gábor, által kidolgozott akcióterv – későbbi nevén akcióterületi terv – alapján indult el 1992-ben, a Ferenc körút, Tűzoltó utca, Viola utca, Mester utca által lehatárolt 28 hektár területű városrészben.
A városrehabilitáció a megvalósítás alapjául szolgáló komplex városfejlesztési akciótervakcióterületi terv (ATT) – alapján, a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló városfejlesztési modell alkalmazásával történt meg 1992 és 2010 között.
Az eredeti 28 hektáros akcióterületet az Önkormányzat 2001-ben kiterjesztette a Ferenc körút, az Üllői út, a Haller utca és a Mester utca által határolt, 73 hektár nagyságú teljes városrészre.
Az akciótervet – az akció komplex – városrendezési, műszaki és pénzügyi – forgatókönyvét az Önkormányzat és a CDC – 2001 és 2010 között a Városfejlesztés Zrt – közös városfejlesztő szervezete, a SEM IX. Városfejlesztő Rt. hajtotta végre.

Az eredeti, 1992-es akcióterv vizsgálati lapja

Az eredeti, 1992-es akcióterv vizsgálati lapja

Az 1992-es akcióterv programvázlata

Az 1992-es akcióterv programvázlata

Lebontott lakások száma

Lebontott lakások száma

Épített új lakások száma

Épített új lakások száma

Az átadott új lakások évenkénti megoszlása

Az átadott új lakások évenkénti megoszlása

A közszféra és a magánszféra becsült ráfordításai

A közszféra és a magánszféra becsült ráfordításai