ITS konferencia

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) és az akcióterületi terv tervezését meghatározó általános érvényű kvalitatív célokról tartott kutatási eredményeit ismertető előadást Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa az egyetem intézeti tudományos műhelykonferenciáján. Kutatásai azt mutatják, hogy a településszerkezeti és szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok készítését ugyanezek az általános érvényű kvalitatív célok határozzák meg.
Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája azok közé a példák közé tartozik, amelyek azt bizonyítják, hogy lehetséges a Dr Bajnai László előadásában bemutatott általános érvényű városfejlesztési célkitűzések érvényesítése a helyi adottságokra építve a településfejlesztés tervezésének és megvalósításának gyakorlatában.