VEZÉRIGAZGATÓ

Bajnai László – Vezérigazgató

Bajnai László Ph.D.

Bajnai László Ph.D.

Dr. Bajnai László a BME Építészmérnöki Karán végzett 1983-ban, majd tervezési gyakorlatot szerzett a Középülettervező Vállalatnál. 1988-tól az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, majd a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium főmunkatársa volt, 1990 és 1995 között a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főmunkatársaként, majd osztályvezetőjeként tevékenykedett. Többek között nemzetközi projekteket irányított, újjáépítette a magyar-francia együttműködést a településfejlesztés hazai eszköztárának megújítása érdekében. 1993-ban Brüsszelben az EU XVI. Regionális Politikai Főigazgatóságán szerzett gyakorlatot a területfejlesztés stratégiai tervezésében. 1997-től az általa készített megvalósíthatósági tanulmány alapján létrehozott, SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. néven megalakult, Városfejlesztés Zrt. fejlesztési igazgatója, 2007-től vezérigazgatója, 2012-től igazgatósági elnöke. Egyetemi oktatói pályafutását 2007-ben az ELTE Társadalomtudományi Karának külső óraadó oktatójaként kezdte, majd a 2011-2014 években a PTE, 2014-től 2016-ig az NKE adjunktusa. 2016-tól az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karának tudományos főmunkatársaként folytat egyetemi oktatói és kutatói tevékenységet. Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának témavezetője, az MTA köztestületének tagja. Summa cum laude PhD fokozatát a PTE Breuer Marcell Doktori Iskolájában szerezte 2011-ben. Elméleti munkássága a településfejlesztés hazai módszertanának és eszköztárának továbbfejlesztésére irányult. Társszerzője az integrált településfejlesztési stratégiára vonatkozó kormányrendeleti szabályozást megalapozó szakpolitikai iránymutatásoknak, a 2007-es és a 2009-es minisztériumi városfejlesztési kézikönyveknek. Az akcióterületi terv módszertanára, a városfejlesztő társaságokra valamint az említett dokumentumokban még integrált városfejlesztési stratégiának nevezett integrált településfejlesztési stratégia operatív városfejlesztési tartalmára vonatkozó részeket dolgozta ki, valamint alapvető definíciókat fogalmazott meg. Számos publikációja közül az egyik legjelentősebb Városfejlesztés című könyve, amely 2007-ben jelent meg a Scolar Kiadónál. Gyakorlati településfejlesztő tevékenységének jelentős része volt többek között a Középső-Ferencváros rehabilitációjának megvalósulásában, Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár EU-csatlakozás előtti operatív városfejlesztési eredményeiben, Szécsény történelmi városmagjának komplex megújításában, Üllő fejlődésében, Szombathelyen a Szent Márton terv megvalósításában. 2012-ben a francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozata kitüntetésben részesült.


ELÉRHETŐSÉG:

Telefon: +36 20 941 1234
E-mail: bajnai.laszlo@varosfejlesztes.hu
Levelezési cím: Városfejlesztés Zrt, 1022 Budapest, Madách I.u. 2-6.