VEZÉRIGAZGATÓ

Bajnai László – Vezérigazgató

Bajnai László Ph.D.

Bajnai László Ph.D.

Dr. Bajnai László a BME Építészmérnöki Karán végzett 1983-ban, majd tervezési gyakorlatot szerzett a Középülettervező Vállalatnál. 1988-tól az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, majd a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium főmunkatársa volt, 1990 és 1995 között a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főmunkatársaként, majd osztályvezetőjeként tevékenykedett. Többek között nemzetközi projekteket irányított, újjáépítette a magyar-francia együttműködést a településfejlesztés hazai eszköztárának megújítása érdekében. 1993-ban Brüsszelben az EU XVI. Regionális Politikai Főigazgatóságán szerzett gyakorlatot a területfejlesztés stratégiai tervezésében. 1997-től az általa készített megvalósíthatósági tanulmány alapján, a francia állami fejlesztési pénzintézettel létrehozott létrehozott, SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. néven megalakult, Városfejlesztés Zrt. fejlesztési igazgatója, 2007-től vezérigazgatója, 2012-től igazgatósági elnöke. Egyetemi oktatói pályafutását 2007-ben az ELTE Társadalomtudományi Karának külső óraadó oktatójaként kezdte, majd a 2011-2014 években a PTE, 2014-től 2016-ig az NKE adjunktusa. 2016-tól az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tudományos főmunkatársaként folytat egyetemi oktatói és kutatói tevékenységet. A Közigazgatási urbanisztika és Településfejlesztés I.-II. elnevezésű tantárgyak keretében tanítja a tudatos és tervszerű településfejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit. Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának témavezetője, az MTA köztestületének tagja. Dr. Bajnai László PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel, a PTE Breuer Marcell Doktori Iskolájában szerezte 2011-ben. Elméleti munkássága a településfejlesztés hazai módszertanának és eszköztárának továbbfejlesztésére irányul. A NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában a 03. számú, Közigazgatási szervezéstan és szociológia elnevezésű kutatási területen meghirdetett témájának címe: A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása. Társszerzője az integrált településfejlesztési stratégiára vonatkozó kormányrendeleti szabályozást megalapozó szakpolitikai iránymutatásoknak, a 2007-es és a 2009-es minisztériumi városfejlesztési kézikönyveknek. Az akcióterületi terv módszertanára, a városfejlesztő társaságokra valamint az említett dokumentumokban még integrált városfejlesztési stratégiának nevezett integrált településfejlesztési stratégia operatív városfejlesztési tartalmára vonatkozó részeket dolgozta ki, valamint alapvető definíciókat fogalmazott meg. Számos publikációja közül az egyik legjelentősebb Városfejlesztés című könyve, amely 2007-ben jelent meg a Scolar Kiadónál. Újabb kutatásai elsősorban a fenntartható városfejlesztésre és az okos város eszköztár integrált településfejlesztési stratégiák végrehajtása keretében történő városfejlesztési alkalmazására irányulnak.  Ehhez kapcsolódva vesz részt az okos város modell oktatására fókuszáló egyetemi képzésben, az EDUTUS Egyetem Digitális térségfejlesztés elnevezésű szakirányú továbbképzésében, a Térség- és településfejlesztés (mint az okos város értelmezési kerete) tantárgy oktatójaként a tananyag „Az okos város és a fenntartható városfejlesztés” című részének oktatásával. Gyakorlati településfejlesztő tevékenységének jelentős része volt többek között a Középső-Ferencváros rehabilitációjának megvalósulásában, Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár EU-csatlakozás előtti operatív városfejlesztési eredményeiben, Szécsény történelmi városmagjának komplex megújításában, Üllő fejlődésében, Szombathelyen a Szent Márton terv megvalósításában. 2012-ben a francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozata kitüntetésben részesült.


Kiemelt referenciák

Dr. Bajnai László tudományos publikációinak és alkotásainak listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában:

Dr. Bajnai László okos város és fenntartható városfejlesztés kapcsán írt főbb publikációi, kivonatok:

Dr Bajnai László egyetemi oktatói tevékenysége az okos város területén:

Dr. Bajnai László további publikációi


Elérhetőség

Telefon: +36 20 941 1234
E-mail: bajnai.laszlo@varosfejlesztes.hu
Levelezési cím: Városfejlesztés Zrt, 1022 Budapest, Madách I.u. 2-6.