VEZÉRIGAZGATÓ

Bajnai László – Vezérigazgató

Bajnai László Ph.D.

Bajnai László Ph.D.

Dr. Bajnai László a BME Építészmérnöki Karán végzett 1983-ban, majd tervezési gyakorlatot szerzett a Középülettervező Vállalatnál. 1988-tól az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, majd a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium főmunkatársa volt, 1990 és 1995 között a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főmunkatársaként, majd osztályvezetőjeként tevékenykedett. Többek között nemzetközi projekteket irányított, újjáépítette a magyar-francia együttműködést a településfejlesztés hazai eszköztárának megújítása érdekében. 1993-ban Brüsszelben az EU XVI. Regionális Politikai Főigazgatóságán szerzett gyakorlatot a területfejlesztés stratégiai tervezésében. A kezdeményezése és az általa készített társaságalakítási megvalósíthatósági tanulmány alapján SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. néven 1997-ben a Caisse des Dépôts-val, a francia állami fejlesztési pénzintézettel, létrehozott Városfejlesztés Zrt.  fejlesztési igazgatója, 2007-től vezérigazgatója, 2012-től igazgatósági elnöke. Egyetemi oktatói pályafutását 2007-ben az ELTE Társadalomtudományi Karának külső óraadó oktatójaként kezdte. Kutatói és oktatói tevékenységét a 2011-2014 években a PTE, 2014-től 2016-ig az NKE adjunktusaként, 2016-tól az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tudományos főmunkatársaként folytatja. A Közigazgatási urbanisztika és Településfejlesztés I.-II. elnevezésű kötelező tantárgyak keretében tanítja a tudatos és tervszerű településfejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit. Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának témavezetője, az MTA köztestületének tagja. Dr. Bajnai László PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel, a PTE Breuer Marcell Doktori Iskolájában szerezte 2011-ben. Elméleti munkássága a településfejlesztés hazai módszertanának és eszköztárának továbbfejlesztésére irányul. A NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában a 03. számú, Közigazgatási szervezéstan és szociológia elnevezésű kutatási területen meghirdetett témájának címe: A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása. Társszerzője az integrált településfejlesztési stratégiára vonatkozó kormányrendeleti szabályozást megalapozó szakpolitikai iránymutatásoknak, a 2007-es és a 2009-es minisztériumi városfejlesztési kézikönyveknek. Az akcióterületi terv módszertanára, a városfejlesztő társaságokra valamint az említett dokumentumokban még integrált városfejlesztési stratégiának nevezett integrált településfejlesztési stratégia operatív városfejlesztési tartalmára vonatkozó részeket dolgozta ki, valamint alapvető definíciókat fogalmazott meg. Számos publikációja közül az egyik legjelentősebb Városfejlesztés című könyve, amely 2007-ben jelent meg a Scolar Kiadónál. Újabb kutatásai elsősorban a fenntartható városfejlesztésre és az okos város eszköztár integrált településfejlesztési stratégiák végrehajtása keretében történő városfejlesztési alkalmazására irányulnak.  Ehhez kapcsolódva vesz részt az okos város modell oktatására fókuszáló egyetemi képzésben, az EDUTUS Egyetem Digitális térségfejlesztés elnevezésű szakirányú továbbképzésében, a Térség- és településfejlesztés (mint az okos város értelmezési kerete) tantárgy oktatójaként a tananyag „Az okos város és a fenntartható városfejlesztés” című részének oktatásával. Gyakorlati településfejlesztő tevékenységének meghatározó jelentőségű része volt többek között a Középső-Ferencváros rehabilitációjának megvalósulásában, Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár EU-csatlakozás előtti városfejlesztési eredményeiben, Budapest IX. kerülete, Szombathely, Nagykanizsa, Szécsény, Bátonyterenye, Balassagyarmat, Üllő és Mosonmagyaróvár EU csatlakozás utáni sikeres fejlesztéseiben.

2012-ben a francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozata kitüntetésben részesült.

2021-ben megjelent legújabb könyvei a Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata (Budapest, Scolar Kiadó), valamint a Fejezetek a városfejlesztésből I. (Budapest, Scolar Kiadó) című kötet második, átdolgozott kiadása, amelyben szerzőtársa, Németh András tanulmánya új alapokra helyezi a digitális átállás városi dimenziójáról és az okos városról való városfejlesztési gondolkodást.


Kiemelt referenciák

Dr. Bajnai László tudományos publikációinak és alkotásainak listája megtekinthető az alábbi linken a Magyar Tudományos Művek Tárában:

Dr. Bajnai László okos város és fenntartható városfejlesztés kapcsán írt főbb publikációi, kivonatok:

Dr Bajnai László egyetemi oktatói tevékenysége az okos város területén:

Dr. Bajnai László további publikációi


Elérhetőség

Telefon: +36 20 941 1234
E-mail: bajnai.laszlo@varosfejlesztes.hu
Levelezési cím: Városfejlesztés Zrt, 1022 Budapest, Madách I.u. 2-6.