DR. BAJNAI LÁSZLÓ 2020. 10. 17-I KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LEVELEZŐS HALLGATÓINAK

Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője 2020. október 17-én tartott négy órás előadást az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar közigazgatás-szervező (Public Administration Manager) alapképzési szak levelező tagozatos hallgatóinak a Közigazgatási urbanisztika című kötelező tantárgy oktatójaként. Az előadás témáját a közigazgatási urbanisztika tárgykörén belül a  településfejlesztés, városfejlesztés, az urbanizáció tervezése és megvalósítása alapvető jellegű bevezető ismeretei alkották, amelyek egy operatív városfejlesztési esettanulmány tükrében kerültek bemutatásra. Az esettanulmány tárgya az első magyar városfejlesztő társaság, a Városfejlesztés Zrt, illetve az OTP és a Caisse des Dépots et Consignations állami fejlesztési pénzintézet, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vegyes tulajdonú városfejlesztő társasága, a SEM IX Városfejlesztő Zrt  által az 1992-2010 időszakban a Középső-Ferencváros 73 hektár nagyságú, 20.000 lakosú akcióterületén megvalósított komplex városfejlesztési akció volt. Az elhangzott előadás diáit, valamint a közigazgatási urbanisztika operatív településfejlesztési dimenziójának alapvető ismeretanyagából a tárgyhoz tartozó törzsanyagot és a legfontosabb háttérinformációkat tartalmazó ppt dokumentum pdf formátumú változata itt tölthető le.