CÉGISMERTETŐ

Ferenc tér felújítása

Ferenc tér felújítása

A Városfejlesztés Zrt-t azért alakítottuk meg 25 évvel ezelőtt, SCET Magyarország Városfejlesztő Rt néven az EU-ban működő egyik legjelentősebb állami fejlesztési pénzintézet, az 1816-ban alapított Caisse des Dépôts fejlesztési holdingjával együttműködve, hogy Magyarországon is általánosan használhatóvá tegyük az operatív városfejlesztés fejlett európai eszköztárát. 1997 évi megalakításakor társaságunk a SCET Magyarország Városfejlesztő Rt, rövid francia nevén a SCET Hongrie SA nevet kapta a Caisse des Dépôts-nak a társaságalakítás előkészítésében meghatározó szerepet játszó leányvállalata, a SCET után.

Ferenc tér felújítása

Ferenc tér felújítása

A SCET a Caisse des Dépôts városfejlesztésért, településfejlesztésért felelős társasága, amelynek nevéhez olyan projektek fűződnek, mint a párizsi Défense negyed megvalósítása és továbbfejlesztése, Lyon és számtalan más francia város városközpontjának megújítása, új és megújult városrészeinek kiépítése, iparterületeinek, technológiai parkjainak, lakó- és rekreációs területeinek kialakítása az 1955-ös alapítása utáni évtizedek folyamán, a helyi fejlesztési igényeknek és adottságoknak megfelelően, az állam és az önkormányzatok együttműködésével.

Megalakításakor SCET Hongrie-nak elnevezett társaságunk, a Városfejlesztés Zrt, azt a fejlett franciaországi településfejlesztési tervezési és megvalósítási eszköztárat ültette át sikeresen a magyarországi jogi, szabályozási környezetbe, amellyel a Caisse des Dépôts és a SCET az említett franciaországi városfejlesztési akciókat és nagy projekteket meg tudta valósítani, amikor a XX. század második felének urbanizációs kihívásait megválaszolva kialakította a modern Franciaország jól működő városi szövetét.

A komplex városfejlesztési elképzelések valóra váltásának piacgazdasági körülmények között alkalmazható, egészséges helyi gazdasági körülmények között vissza nem térítendő támogatások nélkül is használható, bevált hazai tervezési és megvalósítási módszereit, szervezeti, jogi és finanszírozási eszközeit  negyedszázados működésünk első néhány évében alakítottuk ki, és vezettük be a településfejlesztési tervek készítésének és végrehajtásának magyarországi gyakorlatába, Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtt, az 1997-2004 időszakban.

A magyarországi eszköztár kialakítása során a fejlett európai gyakorlat alkalmazása mellett a Középső-Ferencváros rehabilitációjában, a ferencvárosi rehabilitációt megvalósító SEM IX Városfejlesztő Zrt. működtetésében, valamint első vidéki városfejlesztő társaságok, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt és a mosonmagyaróvári MOVINNOV Kft megalakításában, és az általuk megvalósított városfejlesztési akciók, projektek előkészítésében szerzett tapasztalatainkat is hasznosítottuk. A Középső-Ferencváros rehabilitációja és a korszerű magyarországi városfejlesztési eszköztár kialakítása során elért szakmai sikereink eredményeként a Városfejlesztés Zrt 2001-től 2010-ig a SEM IX Városfejlesztő Zrt kisebbségi, szakmai tulajdonosaként vehetett részt Ferencváros fejlesztésének megvalósításában.

Az EU csatlakozás idejére elért eredményeink bebizonyították a Városfejlesztés Zrt által bevezetett operatív városfejlesztési módszertan és eszköztár használhatóságát. Ezért ez az eszköztár beépült az integrált településfejlesztési stratégiákraakcióterületi tervekre és városfejlesztő társaságokra vonatkozó 2007-es és 2009-es szakpolitikai iránymutatásokba, a Városrehabilitációs kézikönyvbe és a Városfejlesztési kézikönyvbe, és ezáltal a településfejlesztési tervezésre vonatkozó jogi szabályozás alapjaiba, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénybe (Étv.), valamint a végrehajtását szolgáló, az integrált településfejlesztési stratégiák, illetve a településfejlesztési tervek készítését szabályozó kormányrendeletekbe.

A Városfejlesztés Zrt fenntartható városfejlesztést szolgáló területi tervei, településfejlesztési koncepciói, településrendezési tervei, településfejlesztési tervei, városfejlesztési programjai, integrált településfejlesztési stratégiái, komplex városfejlesztési akciótervei, akcióterületi tervei, megvalósíthatósági tanulmányai, üzleti tervei, költség-haszon elemzései számtalan fejlesztés megvalósításának alapjául szolgáltak országszerte.

Az elmúlt negyedszázad során a Városfejlesztés Zrt által készített településfejlesztési tervek alapján, megvalósításuk eredményeként újult meg a Középső-Ferencváros 73 hektár nagyságú, 20.000 lakosú városfejlesztési akcióterülete, Zalaegerszeg Szombathely, Nagykanizsa Szécsény, Bátonyterenye, Balassagyarmat és Üllő városközpontja, Mosonmagyaróvár Moson városrésze, épült meg a Nyugat-Dunántúli Régió első korszerű élményfürdője, és kapott lendületet a 2014-2020 fejlesztési időszakban Nagykanizsa és Szombathely új iparterületeinek kialakítása, amelyek Magyarország újraiparosítása és technológiai fejlesztése szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek.