BAJNAI LÁSZLÓ – KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA (EGYETEMI ELŐADÁS)

Dr. Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási urbanisztika kurzusa keretében az urbanizációról, városfejlesztésről, településfejlesztésről, a környezeti szempontból fenntartható urbanizáció és a fenntartható városfejlesztés kihívásairól, a tervszerű városfejlesztés, településfejlesztés szükségességéről és lehetségességéről a magyarországi bevált gyakorlatot bemutató esettanulmány kontextusában tartott, 2019. november 28-i és december 12-i előadásai itt tölthetők le egységes szerkezetben pdf formátumban. A dokumentum a Középső-Ferencvárosnak az esettanulmányban bemutatott 18 éves városfejlesztési fejlesztési folyamata valamint annak az EU-csatlakozás előtti és utáni szakaszában elért eredményei tükrében mutatja be a tervszerű városfejlesztés, tervszerű településfejlesztés tervezésének és megvalósításának logikai összefüggéseit, Magyarországon is alkalmazható módszereit és eszközeit. A dokumentum az alapképzés nappalis hallgatóinak tartott előadás ismeretanyagát tartalmazza, de hasznos információkat tartalmaz a levelezősök, a mester szakosok, illetve minden, a téma iránt érdeklődő egyetemi vagy doktori iskolai hallgató és a továbbképzési programok keretében a városfejlesztés, illetve a fenntartható urbanizáció ismeretanyagának elsajátítására törekvő, gyakorló szakemberek számára is.