VÁROSREHABILITÁCIÓ II. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

Szécsény városában a városrehabilitáció a II. ütemben teljesedett ki, a történelmi városmag megújításának befejezésére irányuló „Funkcióbővítő településrehabilitáció” keretében Bajnai László vezetésével.
A Városfejlesztés Zrt. készítette a fejlesztési alapdokumentumokat: akcióterületi terv, Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – és a pályázat. A II. ütem a pályazat szerint összesen 781 millió forint elnyert támogatásból, 946 millió forint tervezett összköltséggel valósult meg.
Megvalósult projektelemek: Keleti városfal, a Délkeleti rondella, a Déli városfal műemléki helyreállítása, a XIV. századi Romtemplom környezetének rendezése, továbbá visszaállításra került az egykori Pintér ház eredeti kúria jellegű épülete, megtörtént a Városháza, az Erzsébet tér, az evangélikus templom helyreállítása, a Rákóczi úti járda, park megújítása, parkolók kialakítása, a közvilágítás korszerűsítése, a Művelődési Ház épületének műemléki környezetbe illő rehabilitációja és akadálymentesítése. Az I. ütem eredményei lehetővé tették, hogy a második ütemben megvalósulhasson egy gazdasági funkciót erősítő vállalkozói ingatlanfejlesztési projekt is, a déli szögletes bástya műemléki helyreállítása.