VÁROSREHABILITÁCIÓ I. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

Szécsény történelmi városmagja Észak-Magyarország egyik legkompaktabb műemléki egysége. Európai uniós pályázati keretek között történő városrehabilitáció megvalósítását azonban megnehezítette a projekt elemeinek bonyolult tulajdonjogi és kezelői helyzete, a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő valamint a műemléki tervezésből adódó többlet feladatok.
Az Önkormányzat szakmai tanácsadójaként a Városfejlesztés Zrt. komplex projekt előkészítő tevékenysége Bajnai László vezetésével azzal segítette az Önkormányzat vezetésének és szakembereinek munkáját, hogy szakmailag összefogta és összehangolta a több szálon folyó műszaki, pénzügyi és jogi előkészítő illetve tervező munkát, szakmai szempontból koordinálta a helyszíni előkészítő tevékenységet és a pályázat kidolgozását annak érdekében, hogy a Város megfelelően előkészített projekt alapján nyújthassa be pályázatát.
Helyi szakemberek és városi vezetők a projekt megvalósítása után azt a véleményüket fogalmazták meg, hogy a Városfejlesztés Zrt munkájának eredményeként Szécsény három év alatt harminc évet fejlődött.