Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési kézikönyv második, javított kiadását, amely jelenleg is hatályos.
A Városfejlesztés Zrt által kialakított, és a magyarországi gyakorlatba bevezetett operatív városfejlesztési eszköztárnak és az általa korábban elkészített módszertani útmutatóknak megfelelően Városfejlesztés Zrt dolgozta ki az “Akcióterületi terv” és “A városfejlesztő társaság” című fejezeteket, valamint az IVS operatív városfejlesztési szakmai tartalmát, és fogalmazta meg a kézikönyvben alkalmazott alapfogalmak – városfejlesztés, városrehabilitáció – meghatározását.
A Városfejlesztés Zrt által kidolgozott részeket Aczél Gábor és Bajnai László írta, az említett alapfogalmak meghatározását Bajnai László fogalmazta meg.
A Városkutatás Kft részéről készített részek szerzője Gerőházi Éva és Somogyi Eszter, a Vitalpro Kft által kidolgozottaké Lunk Tamás és Wachter Balázs volt.
A kézikönyvben definiált integrált városfejlesztési stratégia kapta a 314/2012 (XI. 8) Korm. rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) elnevezést.

Városfejlesztési_kézikönyv_2009_01_28.pdf