Fülek városában a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása a “Városfejlesztési stratégia és az operatív városfejlesztés programja Fülek operatív városfejlesztése érdekében” c. dokumentum kidolgozásával indult el, a Phare CBC program finanszírozási segítségével.
A munkának három fontos hozadéka volt a város önkormányzata számára:
– az alapos helyzetelemzésre építve, a helyi gazdaság fejlesztésének feladataival összehangolva kidolgozásra került a stratégiai tervvázlat a város és térsége fejlesztésére valamint megfogalmazásra kerültek az operatív városfejlesztés stratégiai céljai;
– meghatározásra kerültek a városfejlesztési célok valóra váltására alkalmas potenciális városfejlesztési akciók;
– a közösen végzett előkészítő munka során a Városfejlesztés Zrt. részletesen megismertette az Önkormányzat vezetésével és szakembereivel a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló városfejlesztési modell módszertanát és eszközeit.

A potenciális városfejlesztési akcióterületek előzetes lehatárolása

A potenciális városfejlesztési akcióterületek előzetes lehatárolása