Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók tervezetét, valamint a megvalósításukra alkalmas szervezet megalakítására vonatkozó javaslatot.
A városfejlesztési akciók között kiemelt figyelmet kapott a gébárti idegenforgalmi fejlesztés.
Ebben az esetben annak a tisztázása is kiemelten fontos volt, hogy az élményfürdő termálvíz-ellátása hogyan biztosítható az Önkormányzat szempontjából a legkedvezőbb módon. Ennek érdekében a Városfejlesztés Zrt külön szakvéleményt készíttetett, amely tisztázta, hogy a tervezett fejlesztés területén, a megépült termálfürdő helyszínén hasznosítható termálvíz található.

A belváros rehabilitációjára vonatkozó akcióterv áttekintő tervlapja

A belváros rehabilitációjára vonatkozó akcióterv áttekintő tervlapja