Füleken városfejlesztési stratégia és operatív program készítésével, a Phare CBC támogatásával indult el a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása. Az Önkormányzat vezetése felismerte, hogy nincs mire várni! Ha a nehézségek ellenére eredményeket akark elérni, az Önkormányzatnak kell a kézbe vennie a városfejlesztés irányítását.
Ennek egyik tervezési eszköze a történelmi városmag rehabilitációjának és fejlesztésének előzetes akcióterve, amely az akció komplex – városrendezési, műszaki és pénzügyi – forgatókönyveként vezérfonál az önkormányzat számára fejlesztési célkitűzései megvalósításához.
A legfontosabb cél a jelentős építészeti örökség integrált védelme és a helyi gazdaság fejlesztése. Ezért az Önkormányzat a tervezett inkubátorház megvalósításával és a várhoz vezető, utca infrastruktúra – fejlesztésével, közterület rehabilitációjával és sétáló utcává alakításával kezdte meg a városrehabilitációs akció végrehajtását.

Fülek rehabilitációja

Fülek rehabilitációja