Cikkek

 • MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

  MEGJELENT BAJNAI LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVE, A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ – A VÁROSFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatójának Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata című új kötete a Scolar Kiadó gondozásában jelenik meg. A településfejlesztés egyetemi oktatását is segítő kötet a fenntartható városfejlesztéshez szükséges legfontosabb alapismereteket foglalja össze…
 • A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA – DOKTORI KÉPZÉS

  A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA - DOKTORI KÉPZÉS
  Még lehet jelentkezni „A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása” címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában meghirdetett doktori képzésre. Felvehető hallgatók száma: 2. Jelentkezési határidő: 2021. 03. 31. A téma jelentőségéhez és aktualitásához nem férhet kétség. Minden jel arra utal, hogy a közigazgatás, általánosabb értelemben a közszféra területi, települési ...
 • A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN 2.

  A KERTVÁROSOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAI, 1. RÉSZ A világméretű COVID-19 járvány, és körvonalazódó tartós urbanizációs hatásai Magyarországon talán a kertvárosok tekintetében eredményezik a legnagyobb – a városok egészére kiható – településtervezési, vagyis településrendezési tervezési és településfejlesztési tervezési, eszközökkel megválaszolható kihívásokat a városok és községek fenntartható fejlődésének biztosítása szempontjából. A hangsúlyok eltolódását – vagy ...
 • A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN 1.

  BEVEZETÉS A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési tervek elkészítése- a településen élők, illetve érintett szakemberek bevonásával- az önkormányzat feladata. A településfejlesztés, mint szakmai tevékenység az épített környezet alakításáról és ...
 • A VILÁGMÉRETŰ COVID-19 JÁRVÁNY VÁRHATÓ TARTÓS URBANIZÁCIÓS HATÁSAI

  A VILÁGMÉRETŰ COVID-19 JÁRVÁNY VÁRHATÓ TARTÓS URBANIZÁCIÓS HATÁSAI
  A COVID-19 pandémia és annak várható tartós urbanizációs hatásai
 • Fenntartható urbanizáció

  Fenntartható urbanizáció
  Fenntartható urbanizáció címmel jelenik meg Dr. Bajnai László újabb tanulmánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadójának gondozásában készülő Fenntartható önkormányzat című tanulmánykötetben. A kiadvány azokat az eredményeket jeleníti meg, amelyek a Jó Állam kutatások önkormányzati, településtudományi vetületéhez kapcsolódva körvonalazódtak az elmúlt év során. A kötetben a fenntartható önkormányzat szerteágazó témakörén és a ...
 • A Jó Településfejlesztés

  A Jó Településfejlesztés
  A jó településfejlesztési terv, településrendezési terv, fenntartható városfejlesztési stratégia és városfejlesztési program megfelel  a jó településfejlesztés ismérveinek. A jó településfejlesztés és településtervezés ismérveiről szól Dr. Bajnai László megalapozó jellegű tanulmánya, a „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című mű, amely 2020 júliusában jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási ...
 • „BUDAPEST RENESZÁNSZÁÉRT” JAVASLAT BUDAPEST VÁROSREHABILITÁCIÓJÁNAK PROGRAMJÁRA (1993)

  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, Dr Bajnai László vezetésével, Erő Zoltán budapesti főépítész részvételével 1993-ban készített, a Főváros Közgyűlése által 1994-ben jóváhagyott városfejlesztési programjavaslat a rendszerváltozás után készített korábbi dokumentumok szemléletével gyökeresen szakítva az operatív városfejlesztés bevált európai gyakorlatának és az Európai Közösségek akkori tagállamai közül a kontinentális európai országok jogrendszerének, ...
 • A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ A KIHÍVÁS, A TERVSZERŰ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGOLDÁS

  A FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ A KIHÍVÁS, A TERVSZERŰ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGOLDÁS
  A fenntartható urbanizáció kihívásai címmel megjelent Dr Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa műhelytanulmánya az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet által rendezett 2016. évi műhely-fórumon elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazó tanulmánykötetben. A  Prof. Dr. Tózsa István által szerkesztett, Prof. Dr. Nemes ...
 • A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS

  A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
  Fenntartható urbanizáció, fenntartható városfejlesztés A fenntartható urbanizáció, fenntartható városfejlesztés: szükséges. Az általános értelemben vett fenntartható fejlődés kihívásainak megválaszolása nem csak a tudományos diskurzus, a közvélemény alakítása és a szemléletformálás, nem csak megfelelő közpolitikák és a végrehajtásukhoz szükséges szabályozó jellegű eszközök szükségesek, hanem gyakran a közszféra tudatos, tervszerű, szerteágazó és komplex beavatkozásai is. ...