URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

2002. júliusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv II. Üteme Nógrád megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére, amelyet a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács egyhangúlag hagyott jóvá.
Az Urbanisztikai Tanulmányterv II. üteme a Neogradiensis Eurorégió határon átnyúló tervezési területének szlovákiai részére a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által megrendelt, és az AUREX által párhuzamosan kidolgozott tanulmánytervvel összehangolva készült, az Arge Donaulander Duna-menti nemzetközi együttműködés területrendezési munkacsoportja által kidolgozott metodikának megfelelően.
A terv I. része a helyzetelemzés alapján megfogalmazza a fejlesztés stratégiai céljait és prioritásait, a célok elérését szolgáló programokat és intézkedéseket, a térszerkezeti fejlesztési koncepciót valamint a megvalósításra vonatkozó javaslatokat és ajánlásokat.
A terv II. részében került kidolgozásra Nógrád megye kiegyensúlyozott fejlesztésének térszerkezeti vázlata (A változat) és a 21-es főút fejlesztéséből adódó területfejlesztési lehetőségek kihasználására vonatkozó operatív térségfejlesztési javaslat.

Összefoglaló

Tervezett urbanisztikai fejlődési tengelyek

Tervezett településstruktúra

Jelmagyarázat

Nógrád megye térszerkezeti vázlata A változat

Nógrád megye térszerkezeti vázlata A változat