URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

A Miniszterelnöki Hivatal Területrendezési Főosztálya és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából 2001. májusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv I. Üteme Nógrád Megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére.
Az urbanisztikai (területrendezési és területfejlesztési) tanulmánytervben kidolgozásra került a szlovákiai Besztercebányai kerületre és annak határmenti térségeire a szlovákiai Környezetvédelmi Minisztérium által megbízott tervezők által készített, Losonc és térségére fókuszáló területrendezési vizsgálati anyag tükörprojektje.
A határon átnyúló térség magyarországi részére kidolgozott terv Nógrád megye egészét elemezve Salgótarján térségére és a megye keleti felére fókuszált. A munka során a vizsgálat eredményein túl megfogalmazódott az első operatív szemléletű határon átnyúló területfejlesztési és területrendezési koncepció, amely az “Arany gyűrű” munkaközi nevet kapta, és szakmailag alátámasztott, koherens területfejlesztési elképzelésként először hívta fel a figyelmet a Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján, Fülek, Losonc városhálózat által alkotott urbanizált térség fejlesztéspolitikai jelentőségére és a 21. számú főútvonal 2X2 sávos autóúttá történő átépítésének fontosságára a határon átnyúló Neogradiensis Eurorégió fejlesztése szempontjából.
Tartalmi szempontból jelentős mértékben megalapozta az integrált településfejlesztési stratégia és a benne előre vetített akcióterületi tervek kidolgozását Salgótarján, Szécsény és Balassagyarmat tekintetében.

Észak-déli irányú fejlesztési tengelyek, Közép-Szlovákiában a policentrikus változatban

Észak-déli irányú fejlesztési tengelyek, Közép-Szlovákiában a policentrikus változatban

A Szlovák Köztársaság Területfejlesztési Koncepciója szerinti észak-déli irányú fejlesztési tengelyek Közép-Szlovákiában a hárompólusú változatban

A Szlovák Köztársaság Területfejlesztési Koncepciója szerinti észak-déli irányú fejlesztési tengelyek Közép-Szlovákiában a hárompólusú változatban

Az Arany gyűrű kialakítása a szlovák és a magyar területfejlesztési koncepciókban kijelölt tengelyekkel

Az Arany gyűrű kialakítása a szlovák és a magyar területfejlesztési koncepciókban kijelölt tengelyekkel

összefoglaló szöveg