TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – ZALA MEGYE

2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát.
Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik. Ennek érdekében a megye területének fejlesztésében az előző fél évszázadban háttérbe szoruló Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége fejlődését is hangsúlyosan elő kívánja segíteni. Ennek az alapelvnek az érvényesítése érdekében a megyei területfejlesztési koncepció integrálja a kidolgozásával párhuzamosan előkészített nagykanizsai fejlesztéseket, amelyeket a nagykanizsai Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmaz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában a megye egésze szempontjából fontos fejlesztések akcióterületi beavatkozásként jelennek meg. Zala megye gazdaságfejlesztése szempontjából a legfontosabb a nagykanizsai új északi ipari terület kialakítása, aminek megvalósítására a Városfejlesztés Zrt Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásával egyidőben, 2013-ban előzetes akcióterületi tervet készített.

Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/4165