A településszerkezeti tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László.
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített integrált településfejlesztési stratégia – ITS – eredményeit és szemléletét ülteti át a szabályozáson alapuló városfejlesztésbe, a településrendezési eszközökbe.
Az integrált településfejlesztési stratégia rögzíti a városfejlesztés középtávú céljait, előzetes és indikatív jelleggel, stratégiai szinten megfogalmazza a megvalósításukat elősegítő akcióterületi tervek legfontosabb jellemzőit. Mindezeket a városrendezési szabályozás nyelvén jeleníti meg a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv.