A településszerkezeti tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László.
A településszerkezeti terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével,Nagykanizsa új, 500 hektáros északi ipari területére vonatkozóan készített Akcióterületi Terv – ATT – eredményeit ülteti át az akcióterület fejlesztésének szabályozási eszközeként kidolgozott településrendezési tervbe.
Az Akcióterületi Terv – ATT – ami az akcióterületre vonatkozó településrendezési eszközök komplex városfejlesztési tartalmát és operatív városfejlesztési eszközeit határozta meg, az akcióterületen megvalósításra kerülő komplex városfejlesztési akció terve.
Az előzetes és indikatív jelleggel megfogalmazott akcióterületi terv jellemző paraméterei az integrált településfejlesztési stratégia – ITS – szerves részét alkotják, amelyeket a településszerkezeti terv a városrendezési szabályozás nyelvére lefordítva rögzít a fenntartható urbanizáció érdekében.
Szakirodalom:
Bajnai László: Városfejlesztés, Scolar Kiadó, Budapest, 2007
Bajnai László: Bevezetés az urbanisztikába, Scolar Kiadó, Budapest, 2016

Weboldal: http://www.nagykanizsa.hu/docs/telepulesrendezes/29-2017-szabalyozasi_terv.pdf