TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – DR. BAJNAI LÁSZLÓ KÖZIGAZGATÁSI URBANISZTIKA ELŐADÁSAI A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓINAK

Dr. Bajnai László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetője a 2020/21 tanév őszi félévében tartott előadásokat a településfejlesztés elméletéről és gyakorlatáról, a tudatos és tervszerű településfejlesztés szükségességéről és lehetőségéről, a településfejlesztési tervezésről és a településfejlesztési tervek megvalósításáról az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar közigazgatás-szervező (Public Administration Manager) alapképzési szak nappali tagozatos hallgatóinak a Közigazgatási urbanisztika című kötelező tantárgy oktatójaként. Az előadás ismeretanyaga egy operatív városfejlesztési esettanulmány tükrében került bemutatásra. Az esettanulmány tárgya az első magyar városfejlesztő társaság, a Városfejlesztés Zrt, az OTP és a Caisse des Dépots et Consignations állami fejlesztési pénzintézet, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vegyes tulajdonú városfejlesztő társasága, a SEM IX Városfejlesztő Zrt által az 1992-2010 időszakban a Középső-Ferencváros 73 hektár nagyságú, 20.000 lakosú akcióterületén megvalósított komplex településfejlesztési akció volt. Az elhangzott előadás diáit, valamint a közigazgatási urbanisztika településfejlesztési dimenziójának alapvető ismeretanyagából a tárgyhoz tartozó törzsanyagot és a legfontosabb háttérinformációkat tartalmazó pdf dokumentum itt tölthető le.