Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának megbízására a községközpont szabályozási tervét a Városfejlesztés Zrt. 2004-2006 között készítette el. Ennek során a településszerkezeti terv is módosításra került.
Elsődleges cél a községközpont rehabilitációja, fejlesztése, egy igazi – a kulturális örökséget megőrző, ugyanakkor a XXI. század követelményeinek megfelelő – kisvárosias jellegű településközpont létrejöttének elősegítése volt. A terv feladatául tűzte ki, hogy a jelenleg szétszórt, meglévő elemekre építve egységes, összefüggő települési szövet jöjjön létre a központképző elemek koncentrálásával.
A szabályozási terv első ütemben a fejlesztés három pólusát jelöli meg:
– a “Főutca” (Munkácsy Mihály utca) revitalizációja,
– “Főtér” kialakítása (az OMÜV telephelyének áthelyezése és új központi tér kialakítása) a “Főutca” rehabilitációjához illeszkedve,
– a “Kálvária” projekt (a Munkácsy Mihály u.- Szent István u.- Patak u. – Dózsa György út által határolt tömb fejlesztése) megvalósítása.

Törökbálint községközpont szabályozási terve

Törökbálint községközpont szabályozási terve