Győr, Sziget-Újváros városrész részletes rendezési tervének felülvizsgálatát és módosítását Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Városfejlesztés Zrt. készítette 2002. július-2004. november között.
A területen jelentős építési tevékenység bontakozott ki, általában a rendezési terv által meghatározott módon, esetenként azonban attól eltérően. Az eltérések többsége a tervezett utcanyitásokkal, illetve azok elmaradásával kapcsolatos. Ezért a tömbbelsőkben tervezett feltáró utak helyét és vonalvezetését felül kellett vizsgálni, és a kialakult helyzethez igazítani. A tervezési terület városszerkezete az elhatározott közlekedési fejlesztések következtében jelentősen átalakul. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy a beavatkozások minél kevésbé zavarják meg a történelmi városszerkezetet, a kialakuló új utcák szervesen kapcsolódjanak a meglévő hálózathoz, a lehetővé váló új beépítések pedig gyógyítsák be az elmúlt évtizedekben a városi szövetben keletkezett sebeket.

Szabályozási terv

Szabályozási terv

Szabályozási terv részlete

Szabályozási terv részlete